Mapapagaling ba ng 100% ang Hepatitis A? Basahin ang paliwanag

Pagdating sa jaundice, ang pangunahing tanong ay: mapapagaling ba ang sakit na ito? Mayroon bang anumang paggamot sa hepatitis A na makakapagpagaling sa sakit na ito? Ang jaundice o hepatitis ay isang impeksyon sa atay na kadalasang sanhi ng mga virus ng Hepatitis A, B, o C. Ang mga virus ng Hepatitis B at C ay mas madalas na nakukuha sa pamamagitan ng dugo o pakikipagtalik. Ang Hepatitis A virus ay mas karaniwang naililipat sa pamamagitan ng pagkain. Bagama't bihira, posibleng naililipat ang hepatitis A sa pamamagitan ng dugo sa panahon ng pagsasalin. Ito ay dahil ang hepatitis A virus ay nasa katawan lamang ng pasyente sa maikling panahon.

Mga sintomas ng hepatitis A

Ang oras na kinakailangan para magsimula ang virus mula sa sandaling ito ay pumasok hanggang sa magdulot ito ng mga sintomas ay tinatawag na incubation period. Ang incubation period para sa HAV mismo ay may saklaw na 15-50 araw. Karaniwan ang rurok ng impeksyon sa viral na ito ay nangyayari sa unang dalawang linggo na ang mga pangunahing sintomas ay mukhang dilaw at pagkatapos ay bumababa sa susunod na ilang linggo. Ang mga bata sa edad na anim at matatanda ay magkakaroon ng ilang sintomas na maaaring lumitaw.
 • lagnat
 • Pagkapagod
 • Walang gana kumain
 • Nasusuka
 • Sumuka
 • Sakit sa tyan
 • Maitim na ihi
 • Pagtatae
 • Ang kulay ng dumi ay parang luwad
 • Sakit sa kasu-kasuan
 • Ang mga mata at balat ay mukhang mas dilaw

Paggamot ng hepatitis A

Ang Hepatitis A ay isang self-limited na sakit na nangangahulugan na ito ay kusang mawawala. Walang partikular na therapy para sa mga taong may Hepatitis A. Sa pangkalahatan, ang paggamot sa hepatitis A ay nakatuon sa paggamot sa mga kasalukuyang sintomas, na kadalasang tinutukoy bilang pansuportang therapy. Ang ilang mga pansuportang therapy na maaari mong gawin ay:
 • Pahinga

Ang Hepatitis A ay magdudulot sa iyo na makaramdam ng pagod, panghihina, at hindi kasing lakas ng dati.
 • Patuloy na kumain at uminom

Karaniwang kasama sa mga sintomas ng Hepatitis A ang pagduduwal at pagsusuka. Ginagawa nitong bumaba ang gana o kahit na wala. Maaari mong baguhin ang iyong diyeta upang kumain ng mas kaunti ngunit mas madalas. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ng gamot upang makatulong na mabawasan ang mga sintomas, kumunsulta sa iyong doktor upang ang gamot na iyong iniinom ay hindi makabigat sa paggana ng nahawaang atay.
 • Iwasan ang alak

Ang alkohol ay nagpapagana ng iyong atay nang mas mahirap kaysa karaniwan at maaaring makapinsala sa atay.
 • Alamin ang gamot na iniinom mo

Dapat kang makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga gamot na iniinom mo sa panahon ng hepatitis A, dahil ang ilang mga gamot ay na-metabolize sa atay.

Ang sakit na Hepatitis A ay maaaring ganap na gumaling

Karamihan sa mga taong may hepatitis A ay makararamdam ng sakit sa loob ng ilang linggo, ngunit kadalasan ay ganap silang gagaling at walang permanenteng disfunction ng atay. Gayunpaman, sa ilang mga kaso, ang hepatitis A ay maaaring magdulot ng kamatayan. Gayunpaman, ang kasong ito ay napakabihirang at kung mangyari ito ay posible na ang pasyente ay higit sa 50 taong gulang. Isa sa mga paraan upang maiwasan ito ay ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig na umaagos. Bilang karagdagan, ang bakuna sa Hepatitis A ay magagamit din para sa iyo na gustong maiwasan ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng bakuna.