Alamin ang mga Function at Ethics ng Mga Ospital Isolation Room

Ang mga isolation room ng ospital ay napakahalaga para sa mga pasyenteng nangangailangan ng espesyal na paggamot. Ang layunin ay upang mabawasan ang panganib ng paghahatid. Ang mga taong naka-duty o bumibisita sa mga isolation room ng ospital ay dapat sumunod sa ilang mga pamamaraan. Ang pinakamahalagang salik na tumutukoy kung kailan ginagamot ang isang tao sa isang ordinaryong silid o isolation room sa ospital ay ang sakit na kanyang dinaranas. Kung ang sakit ay lubhang nakakahawa, dapat itong gamutin sa isang isolation room. [[Kaugnay na artikulo]]

Ang pagkakaiba sa karaniwang ward

Kung ang isang ordinaryong ward ay nagpapahintulot sa ilang mga pasyente na gamutin nang magkasama sa isang silid, hindi ito ang kaso sa isang isolation room ng ospital. Ang pasyente ay gagamutin nang mag-isa, ang pamamaraan ng medikal na pagsusuri ay iba sa mga nasa regular na ward. Ang ilang mga halimbawa ay ang mga doktor at nars na may suot na maskara, sinumang papasok sa silid ay kailangang magsuot ng mga espesyal na damit, at ang access para sa mga bisita ay maaari ding ganap na ibukod. Umiiral ang mga isolation room sa ospital upang maiwasan cross contamination o impeksyon sa krus parehong mula sa mga pasyente, bisita, at mga medikal na tauhan ng ospital. Ang salitang "paghihiwalay" ay maaaring nakakatakot sa karaniwang tao, na para bang ang pasyente ay lubhang mapanganib. Ngunit hindi iyon totoo. Ang pasyente ay sinadyang gamutin sa isang silid ng paghihiwalay ng ospital upang ang proseso ng pagpapagaling ay naganap nang husto at walang posibilidad na maisalin sa ibang tao. Ang bawat ospital ay may iba't ibang pamamaraan sa pagtukoy ng mga pasyente sa isolation room sa kanilang seguridad. Gayunpaman, ang karaniwang isolation room ay maaaring uriin sa:
 • Karaniwang pagkakabukod

Sa isang karaniwang isolation room ng ospital, lahat ng pumapasok at lumalabas sa silid ng pasyente ay dapat maghugas ng kamay o maglinis ng maigi. hand sanitizer. Ang mga guwantes at espesyal na vest ay maaaring gamitin kung kinakailangan.
 • Paghihiwalay ng contact

Susunod ay mayroong contact isolation o paghihiwalay ng contact nilayon para sa mga organismo na maaaring ikalat sa pamamagitan ng kamay, tulad ng Clostridium difficile sanhi ng pagtatae. Kaya naman ang mga manggagawang medikal tulad ng mga nars ay kailangang magsuot ng mga espesyal na vest at guwantes kapag papasok sa isolation room na ito. Pinangangambahan na kung hindi, maaaring mahawakan ng mga kamay ang mga nakakahawang organismo at maihatid sa susunod na pasyente.
 • Paghihiwalay ng laway

Paghihiwalay ng laway o paghihiwalay ng droplet ginagamit para sa pag-ubo o pagbahing na maaaring magpadala ng sakit ngunit sa malapit. Para sa isolation room na ito, hinihiling sa mga manggagawang medikal na magsuot ng mga maskara at proteksyon sa mata. Sa ilang partikular na kaso, tulad ng mga pasyenteng may meningitis, dapat silang nasa isolation room na ito hanggang sa matapos silang uminom ng antibiotic ayon sa mga tagubilin ng doktor. Ang iba pang mga sakit tulad ng trangkaso at whooping cough ay maaari ding nasa isolation room na ito.
 • Paghihiwalay ng droplet nuclei (nasa eruplano)

Ang susunod na paghihiwalay ay para sa mga pasyenteng dumaranas ng bulutong, tuberculosis, o beke. Ang paghahatid ng mga sakit na ito ay sa pamamagitan ng particle droplet nuclei na maaaring mabuhay sa hangin sa buong ospital, kahit na sa iba't ibang palapag. Ang mga pasyente na may ganitong kategorya ay dapat nasa mga isolation room. Samantala, ang mga manggagawang medikal ay dapat magsuot ng mga kagamitang pang-proteksyon upang hindi makalanghap ng mga organismo na nagdudulot ng sakit at panganib na makapasok sa mga baga. Bilang karagdagan sa ilang uri ng isolation room sa itaas, ang mga termino sa pagbibigay ng pangalan at pagkakategorya ay maaaring iba, depende sa ospital. Gayunpaman, ang karaniwang thread ay nananatiling pareho, lalo na ang silid ng paggamot na binabawasan ang posibilidad ng kontaminasyon o paghahatid ng sakit. Para sa mga pasyenteng naospital, sinuman ay may karapatang makakuha ng komprehensibong paliwanag sa mga dahilan kung kailan dapat gamutin sa isang isolation room at kung kailan hindi. Kung may mga bagay pa rin na nakakalito, huwag mag-atubiling magtanong sa ospital.

Sino ang dapat tratuhin sa isolation room?

Ang kondisyong dahilan kung bakit kailangang gamutin ang isang tao sa isang isolation room sa ospital ay kung siya ay dumaranas ng isang nakakahawang sakit. Karamihan ay mga sakit na maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin. Nangangahulugan ito na ang mga taong humihinga ng hangin na kontaminado ng ilang partikular na bacteria o virus ay maaaring mahawa, hindi lamang sa pamamagitan ng mga droplet na maaaring lumabas kapag umuubo o bumabahin. Ang ilang mga halimbawa ng mga sakit na karaniwang nangangailangan ng paggamot sa mga isolation room ay:
 • bulutong
 • tuberkulosis
 • Rubella
 • Meningitis
 • Dipterya
 • goiter
 • Salmonella
 • Pagkalason sa pagkain (ilang mga uri)
 • Mga pasyente na sasailalim o sasailalim sa transplant surgery
Kapag bumuti ang kondisyon ng pasyente at bumaba ang panganib ng paghahatid, hindi na kailangan ng paggamot sa isolation room. Maaaring irekomenda ang mga pasyente na umuwi o sa karaniwang ward. Bilang karagdagan, ang ospital ay dapat ding magkaroon ng mga pasilidad sa paghuhugas ng kamay o hand sanitizer naglalaman ng alkohol upang mabawasan ang posibilidad ng paghahatid ng kamay. Ang mga kagamitan sa isolation room ay dapat ding madaling linisin at hindi madaling makaipon ng alikabok o kahalumigmigan sa paligid nito.

Etika ng pagbisita sa mga pasyente sa mga isolation room

Ang pagbisita sa isang pasyente sa isang isolation room ay tiyak na hindi katulad ng pagbisita sa isang pasyente sa karaniwang kwarto ng isang pasyente. Kapag napagpasyahan ang isang tao na gamutin sa isang isolation room, dapat sundin ng mga bumibisita ang etika na inilalapat ng ospital. Ang mga partikular na etika ay idinisenyo upang protektahan at pigilan ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan mula sa pagkalat ng impeksiyon sa pagitan ng mga pasyente. Dapat tiyakin ng sinumang malapit sa lugar ng isolation room:
 • Kalinisan ng kamay
 • Paggamit ng mga kagamitang proteksiyon, tulad ng PPE, mask, guwantes
 • Tiyaking ligtas at malinis ang iniksyon
 • Wastong paghawak ng mga potensyal na kontaminadong kagamitan o ibabaw sa kapaligiran ng pasyente
 • Etika sa pag-ubo.
Kapag ang isang pasyente ay inilagay sa paghihiwalay, ang lahat ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at mga bisita ay dapat sumunod sa lahat ng mga alituntuning ito. Ang mga health worker ay hindi pinapayagang kumain o uminom sa mga isolation room at dapat palaging maglinis ng kanilang mga kamay bago pumasok sa silid at kapag lumabas ng silid.