Listahan ng mga Side Effects ng Lamivudine, isang Gamot para sa HIV at Hepatitis B Infection

Ang Lamivudine ay isang antiviral na gamot na maaaring makapagpabagal sa pag-unlad ng HIV at impeksyon sa hepatitis B. Ang gamot na ito ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTIs) – na kinokonsumo upang ang pagtitiklop (pagtaas ng bilang) ng virus sa katawan ng pasyente ay mapigil. Tulad ng ibang mga gamot, ang lamivudine ay maaaring magdulot ng mga side effect na kailangang maunawaan. Alamin kung ano ang mga side effect ng lamivudine.

Mga karaniwang side effect ng lamivudine

Ilan sa mga karaniwang side effect ng lamivudine na nararanasan ng mga pasyente ay:
 • Ubo
 • Pagtatae
 • Pagod ang katawan
 • Sakit ng ulo
 • Malaise (pagod, hindi komportable, hindi maganda ang pakiramdam)
 • Mga problema sa ilong na parang runny nose
 • Nasusuka
Ang ilang mga pasyente ay maaaring makaranas ng lamivudine side effect maliban sa mga nakalista sa itaas. Kung inireseta ka ng lamivudine upang makontrol ang impeksyon sa HIV o hepatitis B, tiyaking makakatanggap ka ng buong paliwanag mula sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng mga side effect.

Malubhang epekto ng lamivudine

Tulad ng ibang mga gamot, ang lamivudine ay maaari ding maging sanhi ng malubha at malubhang epekto. Ang ilan sa mga panganib ng malubhang epekto ng lamivudine ay:

1. Lactic acidosis o matinding paglaki ng atay

Ang ilan sa mga seryosong epekto ng lamivudine ay lactic acidosis at matinding paglaki ng atay. Ang mga sintomas ng mga side effect na ito ay kinabibilangan ng:
 • Sakit sa tiyan
 • Pagtatae
 • Ang paghinga ay nagiging mababaw
 • Masakit na kasu-kasuan
 • Mahina ang katawan
 • Nakaramdam ng lamig o nahihilo

2. Pancreatitis

Ang pancreatitis ay pamamaga ng pancreas. Ang pancreatitis bilang isang side effect ng lamivudine ay maaaring maging sanhi ng mga sumusunod na sintomas:
 • Namamaga
 • Sakit at sakit
 • Nasusuka
 • Sumuka
 • Sakit na nararamdaman kapag hinawakan ng pasyente ang tiyan

3. Hypersensitivity o malubhang reaksiyong alerhiya

Ang Lamivudine ay maaaring maging sanhi ng hypersensitivity o malubhang reaksiyong alerhiya (anaphylaxis). Ang mga sintomas ng reaksyong ito ay maaaring magsama ng pantal sa balat na biglang lumilitaw o malala, kahirapan sa paghinga, at mga pantal.

4. Sakit sa atay

Ang Lamivudine ay maaari ding maging sanhi ng mga problema sa atay. Ang mga sintomas na lumitaw kung ang atay ay may problema ay kinabibilangan ng:
 • Maitim na ihi
 • Nabawasan ang gana sa pagkain
 • Pagod ang katawan
 • Jaundice, parang naninilaw ang balat
 • Nasusuka
 • Sakit sa bahagi ng tiyan

5. Mga impeksyon at iba pang problema

Ang isa pang panganib ng pag-inom ng lamivudine ay impeksyon, kabilang ang mga impeksyon sa fungal at maaari ding pneumonia o tuberculosis. Ang panganib na ito ay maaaring magpahiwatig na ang pasyente ay may sindrom na tinatawag na inflammatory immune reconstitution syndrome (IRIS). Ang IRIS ay tumutukoy sa isang nagpapasiklab na reaksyon ng immune sa isang impeksiyon na mayroon na ang isang pasyente. Ang sindrom na ito ay maaaring mangyari pagkatapos na muling lumakas ang immune system pagkatapos uminom ng mga gamot na ARV tulad ng lamivudine.

Mga babala sa pakikipag-ugnayan sa droga mula sa paggamit ng lamivudine

Ang Lamivudine ay isang malakas na gamot na mayroon ding panganib ng mga pakikipag-ugnayan sa droga. Ang ilang mga gamot na maaaring makipag-ugnayan sa lamivudine ay kinabibilangan ng:
 • Emtricitabine at mga kumbinasyong gamot na naglalaman ng emtricitabine. Ang sabay-sabay na paggamit ng emtricitabine na may lamivudine ay maaaring magpapataas ng mga mapanganib na epekto ng emtricitabine.
 • Trimethoprim/sulfamethoxazole, na isang kumbinasyong antibiotic para sa paggamot sa mga impeksyong bacterial
 • Mga gamot na naglalaman ng sorbitol. Ang mga gamot na naglalaman ng sorbitol ay maaari ding mga over-the-counter na gamot. Ang paggamit ng lamivudine na may mga gamot na naglalaman ng sorbitol ay maaaring mabawasan ang bisa ng lamivudine.
Kung regular kang umiinom ng lamivudine, siguraduhing kumunsulta ka sa iyong doktor kung gusto mong uminom ng iba pang mga gamot at suplemento upang maiwasan ang panganib ng mga pakikipag-ugnayan ng substance.

Mag-ingat sa paggamit ng lamivudine

Ang Lamivudine ay isang gamot na kailangang inumin sa pangmatagalan at maging habang buhay. Pansinin ang mga sumusunod na punto sa paggamit ng lamivudine:
 • Huwag ihinto ang paggamit ng gamot nang hindi kumukunsulta sa iyong doktor. Ang pagtigil sa paggamit (o hindi pag-inom ng gamot) ay maaaring magpalala ng impeksyon sa HIV at hepatitis B.
 • Uminom ng lamivudine sa parehong oras araw-araw. Ang hindi disiplina sa pag-inom ng gamot ay nanganganib na lumala ang impeksiyon.
 • Kung nakalimutan mong uminom ng lamivudine nang sabay-sabay at naaalala lamang pagkatapos ng ilang oras, dapat mong inumin kaagad ang napalampas na dosis. Gayunpaman, kung maaalala mo lang kung oras na para sa iyong susunod na dosis o sa susunod na araw, maaari kang maghintay at uminom lamang ng isang dosis sa iyong karaniwang oras.
[[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Mayroong ilang mga side effect ng lamivudine na nasa panganib para sa mga pasyenteng may HIV infection at hepatitis B. Ang mga side effect ng lamivudine ay maaaring malubha, kaya ang paggamit nito ay maaari lamang ireseta ng doktor. Kung mayroon ka pa ring mga katanungan tungkol sa mga side effect ng lamivudine, maaari mong: tanong sa doktor sa SehatQ family health app. Ang SehatQ application ay maaaring ma-download nang libre sa Appstore at Playstore bilang isang pinagkakatiwalaang tagapagbigay ng impormasyon na may kaugnayan sa mga gamot.