Matatagpuan sa pagkain, ito ang panganib ng bulate sa atay

Ang mga bulate sa atay ay mga bulating parasito na maaaring magdulot ng sakit sa mga hayop at tao. Matuto nang higit pa tungkol sa mga panganib ng worm na ito at ang paraan ng paghahatid upang maiwasan mo at ang iyong pamilya na mahawahan ng heartworm.

Paano pumapasok ang mga heartworm sa katawan ng tao?

Ang mga bulate sa atay ay pumapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng kontaminadong tubig at hilaw o kulang sa luto na pagkain. Ang mga pagkaing nasa panganib na magkaroon ng heartworm kapag hindi naluto ng maayos ay karaniwang seafood, tulad ng hipon, tulya, isda, at alimango. Kapag ang liver flukes ay pumasok sa iyong katawan, lumilipat ang mga ito mula sa iyong bituka patungo sa mga bile duct sa iyong atay kung saan nabubuhay at lumalaki ang mga parasito na ito. Bagama't bihira, ang impeksyon sa liver fluke ay maaaring magdulot ng mga bihirang komplikasyon na maaaring makapinsala sa nagdurusa, tulad ng paulit-ulit na impeksyon sa biliary system, pagbuo ng bato sa apdo, at kanser sa bile duct. Mayroong hindi bababa sa dalawang pamilya ng liver flukes na maaaring pumasok sa katawan at magdulot ng sakit sa mga tao, lalo na: Opisthorchiidae at Fasciolidae. Pareho silang nakikilala sa pamamagitan ng kanilang ikot ng buhay, lokasyon ng pagkalat, at pangmatagalang epekto pagkatapos ng impeksiyon.

Mga sintomas ng impeksyon sa heartworm

Ang isang taong may impeksyon sa heartworm sa pangkalahatan ay hindi nakakaramdam ng anumang sintomas. Ang mga sintomas ay maaaring lumitaw kapag ang impeksiyon ay matagal nang umiral at nagiging sanhi ng malubhang karamdaman. Ang mga sintomas na maaaring lumitaw sa maikling panahon ay:
  • lagnat
  • Pagduduwal at pagsusuka
  • Pagtatae
  • Sakit sa tyan
  • Makating pantal
  • Nabawasan ang gana sa pagbaba ng timbang.
Sa paglipas ng panahon, ang mga adult liver flukes na humaharang sa bile ducts ay maaaring magdulot ng dilaw na balat at mga puti ng mata, scar tissue, at bacterial infection ng bile ducts. Ang mga uod na ito ay may kakayahang makahawa sa dingding ng bituka, baga, balat, o lalamunan.

Paano haharapin ang impeksyon sa heartworm

Ang mga impeksyon sa heartworm ay karaniwang ginagamot sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gamot na makakatulong sa pag-alis ng mga bulate sa katawan. Ang ilan sa mga gamot na ito ay kinabibilangan ng triclabendazole para sa uri ng liver flukes fascioliasis, pati na rin ang praziquantel o albendazole para sa uri ng bulate clonorchiasis. Bilang karagdagan, ang panandaliang pangangasiwa ng mga gamot na corticosteroid ay maaari ding magreseta para sa mga pasyenteng may matinding kondisyon o may malubhang sintomas. Minsan kailangan ang isang surgical procedure para sa mga pangmatagalang komplikasyon, tulad ng impeksyon sa bile duct. Pagkatapos ng paggamot, maaaring gusto mong malaman kung ang mga uod ay nasa katawan pa rin o wala. Kung ang impeksyon sa liver fluke na iyong nararanasan ay may mga sintomas, sa oras na nawala na ang liver fluke sa katawan, mararamdaman mong magsisimulang mawala ang mga sintomas. Ganun pa man, para mas sigurado ka, subukan mong bumalik para magpatingin sa doktor. Ang mga doktor ay karaniwang magsasagawa ng pagsusuri sa pamamagitan ng pagtingin sa kalagayan ng iyong dumi, upang suriin kung may liver fluke egg o hindi.

Paano maiwasan ang heartworms

Para makaiwas ka sa panganib ng heartworm, ang dapat gawin para maiwasan ito ay iwasan o bawasan ang pagkonsumo ng hilaw o kulang sa luto na pagkain, lalo na ang seafood. Kung may libangan kang kumain ng sushi, dapat kang pumili ng restaurant na pinagkakatiwalaan para sa kalinisan ng pagkain nito. Kasama rin sa itaas ang pag-iwas sa pag-inom ng tubig ilog o tubig na hindi para sa pagkonsumo. [[related-article]] Ang pag-iisip ng mga heartworm na pumapasok sa iyong katawan ay maaaring sapat na nakakatakot para sa iyo. Samakatuwid, hangga't maaari ay iwasan ang pagkain ng mga pagkaing maaaring magdulot ng impeksyong ito. Palaging lutuin ang iyong pagkain hanggang sa ganap itong maluto upang mapanatili itong ligtas. Bilang karagdagan, agad na kumunsulta sa isang doktor kung sa tingin mo ay nakararanas ka ng ilan sa mga sintomas tulad ng nakalista sa itaas. Kung naglalakbay ka sa lugar na may panganib sa heartworm, siguraduhing kumain lamang ng pagkaing niluto nang mabuti hanggang sa maluto nang husto. Bagama't hindi ito maipapasa mula sa tao patungo sa tao, ang isang tao ay maaaring nasa panganib na magkaroon ng impeksyon sa heartworm kung kumain sila ng parehong pagkain.