Ang Perinatology ang Solusyon sa Mga Problema sa Pagbubuntis na Mataas ang Panganib

Ano ang perinatology? Ang perinatology ay isang medikal na larangan na dalubhasa sa pagharap sa iba't ibang mga high-risk na pagbubuntis. Kabilang dito ang mga subspecialty ng obstetrics at gynecology. Upang maging isang perinatologist, kailangang ipagpatuloy ng isang obstetrician o obstetrician ang edukasyon na nakatuon sa mga komplikasyon ng pagbubuntis sa loob ng tatlong taon. Ang mga komplikasyon ng pagbubuntis na ito ay hindi lamang umiikot sa mga buntis na kababaihan, kundi pati na rin sa pangangalaga ng fetus at mga bagong silang na may ilang mga kondisyong medikal.

Anong mga aksyon ang ginagawa ng isang perinatologist?

Pinangangasiwaan ng isang perinatologist ang mga pamamaraan ng ultrasound. Sa background na ito ng edukasyon, may kakayahan ang isang espesyalistang doktor na gawin ang mga sumusunod na aksyon:
 • Pangangalaga sa ina at sanggol bago, habang at pagkatapos ng pagbubuntis
 • Magsagawa ng ultrasound, amniocentesis, at iba pang mga espesyal na pamamaraan
 • Magbigay ng konsultasyon sa mga obstetrician at pregnancy practitioner para sa mga problema sa pagbubuntis
 • Subaybayan ang pag-inom ng gamot ng pasyente
 • Makipagtulungan sa isang surgeon na dalubhasa sa fetal surgery
Habang ang mga medikal na kondisyon o problema sa pagbubuntis na maaaring gamutin ng espesyalistang ito ay kinabibilangan ng:
 • Kambal na pagbubuntis
 • Hypertension sa pagbubuntis
 • Preeclampsia
 • Mga malalang problema sa kalusugan
 • Abnormal na paglaki ng fetus

Kailan dapat magpatingin ang mga magiging ina sa isang perinatologist?

Para sa mga kababaihan na nagpaplano ng isang programa sa pagbubuntis, inirerekumenda na magsagawa ng isang serye ng mga pagsusuri sa kalusugan. Mahalagang malaman kung may mga kundisyon na maaaring makahadlang sa pagbubuntis o makapinsala sa fetus sa hinaharap. Inirerekomenda din na kumunsulta sa espesyalistang ito kung mayroon kang mga sumusunod na sakit o kondisyong medikal:
 • Diabetes
 • Lupus
 • Sakit sa bato
 • Alta-presyon
 • Obesity
 • Mga karamdaman sa genetiko
Sa ibang pagkakataon, ang doktor ay maaaring magbigay ng tulong sa pamamagitan ng pagpapalit ng iyong gamot upang maiwasan ang masamang epekto sa parehong ina at fetus. Kung mayroon kang diyabetis, matutulungan ka ng iyong doktor na kontrolin ang iyong mga antas ng asukal sa dugo bago ang pagbubuntis upang maiwasan ang mga depekto sa kapanganakan sa iyong sanggol. [[mga kaugnay na artikulo]] Bagama't kung ang iyong pamilya ay may ilang partikular na sakit, ang genetic screening at pagpapayo ay makakatulong na malaman kung ikaw at ang iyong kapareha ay nasa panganib na maging carrier (tagadala) ang sakit. Gayundin, kung mayroon kang isang bata na may genetic disorder, ang espesyalista na ito ay maaaring magbigay ng pagpapayo tungkol sa mga aksyon na gagawin at ang epekto ng kundisyong ito sa iyong susunod na pagbubuntis.

Ano ang isang high-risk na pagbubuntis?

Ginagamot ng mga perinatologist ang mga babaeng buntis na may mataas na panganib, tulad ng labis na katabaan. Ang pagbubuntis ay sinasabing mataas ang panganib kung maaari itong makapinsala sa ina at sa fetus. Minsan, ang mga pagbubuntis na ito ay nagreresulta mula sa isang dati nang kondisyong medikal. Ngunit mayroon ding ilang mga kababaihan na nakaranas ng isang mataas na panganib na pagbubuntis kapag sila ay buntis. Kung ang iyong pagbubuntis ay mataas ang panganib, kakailanganin mo ng karagdagang pangangalaga at pagsubaybay mula sa iyong doktor. Mayroong ilang mga kadahilanan na maaaring maging sanhi ng isang babae na magkaroon ng isang mataas na panganib na pagbubuntis. Ang ilan sa mga ito ay kinabibilangan ng:

1. Edad

Ang pagbubuntis sa mga kabataan at higit sa edad na 35 ay maaaring ituring na isang mapanganib na pagbubuntis. Parehong maaaring tumaas ang panganib ng preeclampsia.

2. Ilang mga kondisyong medikal

Ang ilang partikular na kondisyong medikal, gaya ng diabetes, lupus, o depression, ay maaaring maging sanhi ng isang babae na magkaroon ng mataas na panganib na pagbubuntis.

3. Obesity

Hindi lamang preeclampsia, ang labis na katabaan sa panahon ng pagbubuntis ay maaari ring tumaas ang panganib ng gestational diabetes at pagkamatay ng sanggol sa sinapupunan.

4. Buntis na may kambal

Ang mga kambal na sanggol ay nasa panganib na maipanganak nang maaga (napaaga). Kung hindi inaasahan, maaari nitong ilagay sa panganib ang kalagayan ng ina at sanggol. Kaya huwag mag-atubiling makipag-usap sa iyong perinatologist.

5. Adik

Ang mga problema sa pagkagumon ay maaaring humantong sa mga high-risk na pagbubuntis. Kung ikaw ay nakadepende sa alak, sigarilyo, o droga, makipag-usap nang tapat sa iyong doktor upang sila ay magamot.

6. Iba pang mga kadahilanan

Kailangan mo ring kumunsulta sa doktor na ito kung mayroon kang isang tiyak na kasaysayan ng medikal. Halimbawa, nagkaroon ng eating disorder, miscarriage, cervical surgery, o blood disorder.

Ang papel na ginagampanan ng perinatology upang gamutin ang mga bagong silang na may mga komplikasyon

Ang mga perinatologist ay awtorisado din na gamutin ang mga bagong silang na may mga espesyal na kondisyon, tulad ng mga depekto sa kapanganakan, mga problema sa paghinga, mga depekto sa kapanganakan, sa mga bagay na nagbabanta sa kanilang kaligtasan. Ang mga doktor ay nakikipag-ugnayan din sa iba pang mga espesyalista upang magbigay ng paggamot para sa mga bagong silang na may mga komplikasyon mula sa congenital abnormalities hanggang sa mga maysakit na sanggol. Ang sanggol na ito ay karaniwang dadalhin sa silid masinsinang pangangalaga sa bagong panganak (NICU). Palaging gumagana ang kuwartong ito nang 24 na oras. Ang NICU ay isang baby care room na may mga inpatient na pasilidad para sa mga bagong silang, mga serbisyo para sa mga sanggol na may edad 0-28 araw, lalo na ang mga may komplikasyon. [[related-articles]] Sa loob ng NICU, nagbibigay din ang ospital ng mga pasilidad para suportahan ang kaligtasan ng sanggol, gaya ng iba't ibang uri ng breathing apparatus. Sa ibang pagkakataon, para mapanatiling optimal ang room service, tutulungan din ang espesyalistang ito ng mga pediatrician at nurse. Habang inaalagaan ang sanggol sa NICU, ituturo ng perinatologist ang mga magulang kung paano pangalagaan ang sanggol, mula sa pagpapasuso, paghawak, pagpapakain, hanggang sa pagpapalit ng lampin.

Mga tala mula sa SehatQ

Ang pagdanas ng high-risk na pagbubuntis ay hindi madali. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na magkakaroon ka muli nito sa iyong susunod na pagbubuntis. Sa pamamagitan ng pagkonsulta at pagsunod sa paggamot nang maayos, mayroon ka pa ring posibilidad na magkaroon ng mas malusog na pagbubuntis sa hinaharap. Kung mayroon kang mga problema sa kalusugan bago, habang, at pagkatapos ng pagbubuntis, kadalasang ire-refer ka ng iyong obstetrician sa isang perinatologist. Ang espesyalistang ito ay maaaring magbigay ng pagpapayo at naaangkop na paggamot upang matulungan ang ina na makayanan ang kondisyong kanyang nararanasan. Dahil dito, mananatiling malusog ang ina at fetus hanggang sa dumating ang panganganak. Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan, maaari mo rin makipag-chat sa doktor sa SehatQ family health appI-download ang app ngayon . [[Kaugnay na artikulo]]