Bakuna sa Pneumonia: Mga Benepisyo, Uri, at Dosis ng Pagbabakuna

Ang pulmonya ay isang nagpapaalab na sakit sa baga na sanhi ng impeksiyong bacterial, viral, o fungal. Ang sakit na ito ay maaaring maging lubhang mapanganib at nagbabanta sa buhay. Ang magandang balita ay may nakitang bakuna sa pulmonya at maaaring ibigay sa mga bata at matatanda upang mabawasan ang panganib na makaranas ng sakit na ito. Matuto nang higit pa tungkol sa mga bakuna para sa pulmonya sa ibaba.

Ano ang bakuna sa pulmonya?

Ang bakuna sa pulmonya ay isang bakunang nilikha na may layuning protektahan ang mga tumatanggap ng bakuna mula sa impeksyon ng pneumococcal bacteria. Samakatuwid, ang bakunang ito ay madalas ding tinatawag na pneumococcal vaccine. Ang pneumococcal infection ay isang sakit na dulot ng bacteria Streptococcus pneumoniae. Sa pangkalahatan, ang sakit na ito ay nagiging sanhi ng:
 • Pneumonia o pamamaga ng baga
 • Bacteremia o impeksyon sa daluyan ng dugo
 • Septicemia o pagkalason sa dugo dahil sa bacteria sa maraming dami
 • Meningitis o pamamaga ng lining ng utak
Ang pinakamasamang komplikasyon na dulot ng mga sakit na ito ay kinabibilangan ng kapansanan, pinsala sa utak, at maging ng kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na makakuha ng bakuna sa pulmonya upang maiwasan ang impeksyon ng pneumococcal bacteria.

Sino ang dapat makakuha ng bakuna sa pulmonya?

Ang impeksyon ng pneumococcal ay maaaring makaapekto sa sinuman. Ngunit may mga grupo ng mga tao na may mas mataas na panganib na magkaroon ng impeksyong ito at may potensyal na makaranas ng mas matinding komplikasyon kung maranasan nila ito. Ang grupo ng mga tao na nasa mas mataas na panganib ay pinapayuhan na kumuha ng pneumococcal vaccine. Sila ay:
 • Baby
 • Mga matatanda (matanda) na may edad na higit sa 65 taon
 • Mga bata at matatanda na may malalang problema sa kalusugan, tulad ng sakit sa puso o mga problema sa bato
Sa katunayan, ayon sa Indonesian Pediatrician Association (IDAI), ang pulmonya ay inuri bilang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga batang may edad na limang taong gulang pababa (mga paslit) sa Indonesia. Ibinunyag ng IDAI na naitala ng UNICEF na may humigit-kumulang 14 na porsiyento ng mga batang wala pang limang taong gulang sa Indonesia na namatay dahil sa pneumonia noong 2015. Kaya, hindi kalabisan na sabihin na ang mga batang wala pang limang taong gulang sa Indonesia ay sinasabing isang high-risk group at nangangailangan. isang bakuna sa pulmonya. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga uri ng bakuna sa pulmonya

Mayroong dalawang uri ng mga bakunang pneumococcal: Bakuna sa pneumococcal conjugate (PCV) at Pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV). Ang uri na ibibigay ay matutukoy sa edad at kondisyon ng kalusugan ng pasyente.

1. Bakuna sa pneumococcal conjugate (PCV)

Ang bakuna sa PCV ay isang uri ng bakuna sa pulmonya na karaniwang ibinibigay sa mga batang wala pang dalawang taong gulang. Ang bakunang ito ay kayang protektahan ang mga bata mula sa 13 strain (pilitin) bakterya ng pneumococcal. Sa mga bansa kung saan ang bakuna sa PCV ay sapilitan para sa mga batang wala pang dalawang taong gulang, ang insidente ng impeksyon sa pneumococcal sa mga bata ay bumaba nang malaki.

2. Bakuna sa pneumococcal polysaccharide (PPV)

Ang PPV ay isang uri ng bakuna na ibinibigay sa mga taong lampas sa edad na 65. Hindi lamang iyon, ang bakunang ito ay inirerekomenda din para sa mga taong itinuturing na mataas ang panganib na magkaroon ng mga impeksyon sa pneumococcal at mga komplikasyon dahil sa malalang sakit. Ang PPV pneumonia vaccine ay itinuturing na 50-70 porsiyentong epektibo sa pagpigil sa pneumococcal infection, at kayang protektahan ang tatanggap mula sa 23 strains ng pneumococcal bacteria. Ang mga batang mahigit sa dalawang taong gulang na hindi pa nakatanggap ng bakuna sa pulmonya ay maaari ding makatanggap ng pagbabakuna sa PPV. Dahil hindi gaanong epektibo ang PPV vaccine kung ibibigay sa mga batang wala pang dalawang taong gulang.

3. Haemophilus influenzae type B

Ang pulmonya ay maaari ding sanhi ng bacteriaHaemophilus influenzae type B(Hib). Samakatuwid, maaaring kailanganin mo rin ang bakunang Hib bilang isang hakbang sa pag-iwas. Bilang karagdagan, may iba pang uri ng mga bakuna na lubos na mahalaga na maibigay upang ikaw ay maprotektahan mula sa mga panganib ng pulmonya, tulad ng:
 • Bakuna sa Tigdas
 • Bakuna sa Trangkaso
 • Bakuna sa DPT
Ang dahilan, ang mga sakit na ito ay may kaugnayan sa pulmonya. Ang tigdas, halimbawa. Isa sa mga komplikasyon ng viral infection na ito ay pneumonia.

Paano gumagana ang bakuna sa pulmonya?

Parehong gumagana ang mga bakuna sa PCV at PPV pneumonia upang ma-trigger ang katawan ng tatanggap na gumawa ng mga antibodies. Pareho sa mga bakunang ito ay naglalaman ng mga inactivated o 'na-attenuated' na mga organismo, kaya't hindi sila magdudulot ng sakit at magti-trigger lamang ng produksyon ng mga antibodies. Ang mga antibodies ay mga protina na ginawa ng immune system. Ang layunin ay i-neutralize o patayin ang mga organismo o lason na nagdudulot ng sakit na pumapasok sa katawan. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagprotekta sa katawan mula sa sakit kapag nalantad sa bakterya.

Kailan ibinibigay ang bakuna sa pulmonya?

Ang pagbibigay ng bakuna sa pulmonya ay maaaring iba para sa bawat tao. Ang mga sumusunod ay mainam para sa pagbibigay ng mga bakuna para sa bawat pangkat ng edad:
 • Mga batang wala pang 1 taong gulang: 3 dosis. Ang unang dosis ay 2 buwang gulang, ang pangalawang dosis ay 4 na buwang gulang, ang pangatlong dosis ay 6 na buwang gulang. Ang mga paulit-ulit na dosis ay ibinibigay muli sa edad na 12-15 buwan.
 • Matatanda:2 Dosis. Ang unang dosis ay ang bakuna sa PCV. Ang pangalawang dosis ng PPV vaccine, na ibinigay 1 taon pagkatapos ng unang dosis.
[[Kaugnay na artikulo]]

Mga side effect ng bakuna sa pulmonya

Ang reaksyon ng immune system ng katawan pagkatapos matanggap ang pagbabakuna ay may potensyal na magdulot ng mga side effect, kabilang ang bakuna sa pneumonia. Ang ilan sa mga posibleng epekto ay kinabibilangan ng:
 • May banayad na lagnat, na may temperaturang 37 hanggang 38 degrees Celsius
 • Iritasyon, pamumula, at pamamaga sa lugar ng iniksyon
 • Lalo na sa mga sanggol at bata: maselan, mahirap matulog, at walang ganang kumain
Bilang karagdagan, ang mga reaksiyong alerhiya sa mga sangkap sa mga bakuna ay maaari ding mangyari, na may banayad hanggang malubhang kalubhaan. Ang pinaka-seryosong komplikasyon ay anaphylactic shock. Ang kundisyong ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng namamaga na mga daanan ng hangin na nagpapahirap sa may sakit na huminga. Ang pasyente ay kailangang dalhin kaagad sa ospital. Sa Indonesia, ang bakuna sa pulmonya ay nauuri pa rin bilang pagpipiliang pagbabakuna. Ang bakunang ito ay hindi pa magagamit nang libre ng gobyerno. Kung interesado kang matanggap ang bakuna sa pulmonya, maaari mo itong makuha sa pinakamalapit na klinika o ospital na nagbibigay nito. Dapat ka ring kumunsulta sa isang doktor upang matiyak muna ang kaligtasan. May mga katanungan tungkol sa paggamot at pag-iwas sa pulmonya at iba pang mga sakit? Huwag mag-atubilingdirektang kumunsulta sa doktorsa SehatQ family health app.I-download ang SehatQ application sa App Store at Google Playngayon na!