Mag-ingat, Protektahan ang Iyong Mga Sanggol at Mga Bata mula sa Panganib ng Pagkahawa ng Tigdas Virus

Ang tigdas ay isang nakakahawang sakit na ang presensya ay bumaba nang malaki. Ang lahat ng ito ay maaaring makamit salamat sa pagsulong ng mga programa sa pagbabakuna o bakuna laban sa tigdas. Dahil walang gamot sa sakit na ito. Kaya, ang pag-iwas ay ang tanging paraan upang maprotektahan ka mula sa sakit na ito. Ang tigdas ay sanhi ng isang impeksyon sa virus at maraming tao ang hindi nakakaalam na ito ay isang sakit sa paghinga. Ang paghahatid ng tigdas ay madaling mangyari sa pamamagitan ng hangin, kapag ang isang taong may ganitong sakit ay umubo at bumahing at pagkatapos ay aksidenteng nalalanghap ng mga tao sa malapit ang mga splashes. Ang paghahatid ng tigdas ay maaari ding mangyari kapag ang mga kamay ay humawak sa kontaminadong ibabaw at pagkatapos ay hinawakan ang mga mata, bibig at ilong. Para sa ilang tao, ang virus na ito ay maaaring magdulot ng banayad na sintomas. Ngunit para sa mga bata at sanggol, ang tigdas ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa kalusugan. Kahit na ang kanilang panganib na magkaroon ng mga komplikasyon ng tigdas tulad ng pulmonya hanggang sa pamamaga ng utak ay mas mataas din.

Matuto nang higit pa tungkol sa mga sanhi at paghahatid ng tigdas

Ang tigdas ay isang sakit na dulot ng virus na may parehong pangalan. Ang virus ng tigdas ay lubos na nakakahawa at dadami sa nasopharynx at kalapit na mga lymph node. Ang measles virus ay isang virus na may napakataas na transmission rate. Maaaring mangyari ang pagkalat sa pamamagitan ng hangin at direktang pakikipag-ugnayan sa isang taong nahawahan. Ang virus na ito ay maaaring mabuhay sa hangin at sa ibabaw ng hanggang 2 oras. Ang virus ng tigdas ay maaaring mabilis na ma-inactivate kapag nalantad sa init, sikat ng araw, acidic pH, kemikal na eter, at trypsin. Kung nakipag-ugnayan ka o nasa iisang silid ang isang taong nahawaan at hindi pa nakatanggap ng pagbabakuna sa tigdas, mas malamang na mahuli ka nito. Ang pagkakataon ng isang tao na hindi pa nakatanggap ng bakuna laban sa tigdas ay 90%. Kadalasan ang mga taong may tigdas ay hindi alam na sila ay nahawaan, hanggang sa paglitaw ng mga pulang batik. Sa katunayan, ang virus ay maaaring maipasa sa ibang tao mula 4 na araw bago lumitaw ang mga batik hanggang 4 na araw pagkatapos mawala ang mga pulang batik. Iyon ang dahilan, dati, bago pa matagpuan ang bakuna, napakalaki at epidemya pa nga ang bilang ng mga kaso ng tigdas. Ang nangyaring measles outbreak ay kumitil pa ng maraming buhay. Sa kabutihang palad, sa panahong ito ay nabawasan ang posibilidad na mangyari ito dahil sa masiglang programa ng pagbabakuna na isinusulong.

Mga sintomas ng impeksyon sa tigdas na kailangang kilalanin

Maaaring mahawaan ng tigdas virus ang mga bata sa pamamagitan ng airborne na pagkalat mula sa mga pagtatago (likido, uhog, o dumi) ng ibang tao na nahawahan. Ang mga inhaled na virus ay aatake sa mga epithelial cell sa respiratory tract at magdudulot ng pinsala sa cilia (mga pinong buhok na nagbibigay ng proteksyon sa mga sipi na ito). Ang pinsala sa respiratory tract ay kung ano ang mag-trigger ng mga sintomas ng tigdas tulad ng:
  • Trangkaso at ubo sa loob ng 3 araw
  • Koplik's spots (bluish white patches) sa oral mucosa.
  • Mataas na lagnat
  • Ang hitsura ng isang pantal o mapula-pula na mga patch na nagsisimula sa likod ng tainga at pagkatapos ay kumakalat sa buong katawan.
Ang virus ng tigdas ay tumatagal ng 8-12 araw na may average na 10 araw upang magdulot ng mga sintomas. Ang virus na ito ay maaari ding gumagaya sa mga lymphoid organ at tissue, gaya ng thymus, spleen, lymph nodes, at tonsil. Sa ilang mga kaso, ang virus ay naroroon sa balat, baga, gastrointestinal tract, at atay.

Pag-iwas sa Tigdas Virus

Mapoprotektahan mo ang iyong anak mula sa virus ng tigdas sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagbabakuna sa tigdas o kung ano ang madalas na kilala bilang bakunang MMR (Mumps, Measles, Rubella). Kaya, ang bakunang ito ay maaaring maiwasan ang tatlong sakit nang sabay-sabay, katulad ng tigdas, beke, at rubella. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng bakuna, ang katawan ay magkakaroon ng panghabambuhay na kaligtasan sa sakit pagkatapos magbigay ng dalawang dosis ng pagbabakuna. Ang pagbabakuna sa tigdas ay maaaring ibigay sa mga batang may edad 12 taong gulang pataas. Inirerekomenda ng Indonesian Pediatric Association (IDAI) ang pagbibigay ng measles immunization sa edad na 9 na buwan at paulit-ulit sa edad na 18 buwan at 6 na taon. Ang bakuna para sa tigdas ay ligtas para sa mga bata at sinumang tumanggap nito. Walang malinaw na katibayan na nakapalibot sa balita na ang bakunang ito ay maaaring mag-trigger ng autism o iba pang mga karamdaman sa mga bata. Gayunpaman, ang pagbabakuna na ito ay hindi maaaring ibigay sa mga bata na may matinding allergy sa mga bahagi ng bakuna. Ang bakunang ito ay hindi rin dapat ibigay sa mga buntis na kababaihan at mga taong may mahinang immune system. Kung sa oras ng bakuna ang bata ay hindi maganda ang pakiramdam, dapat mong ipagpaliban ang pagbabakuna at i-reschedule ito sa pinakamalapit na pasilidad ng kalusugan. [[mga kaugnay na artikulo]] Matapos malaman ang higit pa tungkol sa pagpapadala ng tigdas at iba pang mga katotohanan tungkol sa sakit na ito, inaasahan kang maging mas maingat. Huwag pabayaang dalhin ang bata kapag dumating ang iskedyul ng pagbabakuna. Tandaan, ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paggamot.