Dapat Malaman, Narito ang 7 Paraan para Madaig ang Karahasan sa Mga Paaralan

Bilang karagdagan sa pagkagambala sa proseso ng pag-aaral, ang karahasan sa mga paaralan ay maaari ding magpakalat ng takot sa mga bata kaya hindi sila komportable sa paaralan. Upang hindi maging biktima ang mga bata, kailangang makibahagi ang mga magulang sa paglaban sa lahat ng uri ng karahasan sa mga paaralan.

Paano haharapin ang karahasan sa paaralan na kailangang malaman ng mga magulang

Ang karahasan sa mga paaralan ay maaaring mangyari sa anyo ng pisikal, berbal, hanggang virtual (karahasan sa cyber). Ang mga gumagawa ng karahasan sa mga paaralan ay hindi lamang nagsasagawa ng kanilang mga aksyon sa klase, kundi pati na rin sa daan patungo o pauwi sa paaralan, malalaking kaganapan sa paaralan, o sa iba pang mga lugar. Narito ang ilang bagay na maaari mong gawin bilang isang magulang upang mahulaan ang iba pang anyo ng karahasan sa mga paaralan.

1. Makipag-usap sa mga bata nang hayagan

Makipag-usap sa mga bata upang malaman kung ano ang nangyayari sa paaralan Ang mga bata ay minsan ay hindi o hindi nangangahas na ipahayag ang kanilang mga karanasan pagkatapos maging biktima ng karahasan sa paaralan. Samakatuwid, huwag hintayin na magsalita ang bata. Ang mga magulang ay kailangang gumawa ng inisyatiba at direktang tanungin ang bata. Kung ang iyong anak ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanilang masasamang karanasan sa paaralan, tulungan siyang huminahon.

2. Kilalanin ang mga pagbabago sa pag-uugali sa mga bata

Bilang isang magulang, dapat mong malaman kung paano kumilos ang iyong anak sa araw-araw. Kaya, maaari mong agad na matanto kung may pagbabago sa pag-uugali ng bata at gumawa ng naaangkop na aksyon upang mapagtagumpayan ang pagbabagong ito ng pag-uugali. Kung magbago ang ugali ng bata, anyayahan silang magsalita nang hayagan. Hilingin sa kanila na maging tapat tungkol sa nangyari sa paaralan. Maaaring sila ay naging biktima ng karahasan sa paaralan, iniiwasan ng kanilang mga kaibigan, o maaaring nakakakuha ng masamang mga marka ng pagsusulit.

Huwag kalimutang purihin ang iyong anak para sa lahat ng kanyang mga nagawa

Hindi lamang nagiging biktima, minsan ang mga bata ay maaari ding maging perpetrator ng karahasan sa mga paaralan. Siyempre, kailangan mong agad na matugunan ang problemang ito upang ang masamang pag-uugali ng bata ay hindi makakuha ng maraming biktima. Hilingin sa kanila na maging mabait sa bawat isa sa kanilang mga kaibigan at guro sa paaralan. Kung sila ay naging mabuti, huwag kalimutang purihin ang kanilang mga nagawa. Pagkatapos nito, tulungan ang bata na gumawa ng iba pang positibong tagumpay upang mas maging masigasig siya sa paggawa ng mabuti.

4. Gumawa ng mahigpit at matatag na mga tuntunin

Kailangan mo ring gumawa ng mahigpit at matatag na mga tuntunin upang ang mga bata ay hindi maging mga perpetrator ng karahasan sa paaralan. Gayundin, lumikha ng mga parusa na kailangang pakisamahan ng mga bata kung hindi nila susundin ang mga alituntuning ginawa. Tandaan, ang mga bata ay may posibilidad na sumunod sa mga naaangkop na panuntunan kung sila ay lalahok sa paggawa ng mga panuntunang ito. Bilang karagdagan, huwag kalimutang turuan ang mga bata tungkol sa responsibilidad, empatiya, at kung paano kontrolin ang galit at stress. Sa ganitong paraan, inaasahan na ang mga bata ay hindi maging perpetrator ng karahasan sa mga paaralan.

5. Huwag matakot na makisali sa paaralan

Hindi ka dapat matakot o mag-alinlangan na makibahagi sa paglaban sa karahasan sa mga paaralan. Maaari kang mag-ulat ng anumang uri ng karahasan sa paaralan, gaya ng guro o homeroom teacher. Ang tulong mula sa paaralan ay maaaring makatulong sa paghahanap ng mga solusyon sa karahasan na naganap sa ngayon.

6. Lumapit sa paaralan

Ang pagkilala sa guro ng isang bata o homeroom teacher sa paaralan ay itinuturing na lubos na mahalaga. Sa ganoong paraan, makakakuha ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang mga aktibidad ng mga bata sa paaralan. Gayundin, tulungan ang guro na makilala ang iyong anak. Gayunpaman, hindi ka dapat lumapit sa guro lamang kapag may problema. Subukang magtatag ng regular na komunikasyon sa kanila.

7. Maging pamilyar sa mga kaibigan ng iyong anak sa paaralan

Pigilan ang karahasan sa paaralan sa pamamagitan ng pagkilala sa paaralan! Hindi lamang ang pakikipagkilala sa mga guro o iba pang mga partido sa paaralan, pinapayuhan ka ring maging pamilyar sa mga kaibigan ng iyong anak sa paaralan. Kung maaari, anyayahan ang mga magulang at mga anak sa bahay upang mag-usap at makilala ang isa't isa. Itinuturing itong maiwasan ang karahasan sa mga paaralan o iba pang hindi gustong mga kaganapan. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Ang karahasan sa mga paaralan ay maaaring malampasan at maiiwasan kung ang mga bata, magulang at paaralan ay magtutulungan. Kaya naman, magtatag ng pagiging malapit sa mga bata at guro sa mga paaralan upang maiwasan ang iba't ibang uri ng karahasan sa mga paaralan. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa kalusugan ng iyong anak, huwag mag-atubiling magtanong sa doktor sa SehatQ family health app nang libre. I-download ito sa App Store o Google Play ngayon!