Tungkol sa Virginity Test, Talaga Bang Tumpak at Wasto?

Ang virginity testing ay lalong pinagtatalunan sa iba't ibang lupon. Ginagawa pa nga ng ilang ahensya na mandatory procedure ang virginity test sa proseso ng recruitment ng empleyado. Gayunpaman, dapat ba itong gawin? At valid ba talaga ang virginity test na ito sa pagtukoy ng virginity ng isang babae? Ano ang medikal na pananaw tungkol sa konsepto ng virginity at ang pagsusulit na ito para sa mga kababaihan? Tingnan ang buong pagsusuri sa ibaba.

Ano ang virginity?

Ang virginity ay hindi matukoy sa isang luha sa hymen. Ang virginity ay madalas ding simbolo ng kalinisang-puri ng isang babaeng walang asawa. Ang virginity o virginity ay may malawak na kahulugan at maaaring magkaiba para sa bawat tao. Maaaring isipin ng ilang tao na maaaring mawala ang virginity dahil sa oral sex, anal sex, o kapag ipinasok ang isang daliri sa butas ng ari. Samantala, iniisip ng iba na nawawala ang virginity kapag tumagos ang ari sa ari. Umalis ito sa mito na ang pagkabirhen ng isang babae ay maaaring matukoy mula sa punit na hymen o maluwag na ari sa panahon ng pakikipagtalik. kondisyon ng hymen ( hymen ) ito ang benchmark sa karamihan ng mga virginity test na isinagawa sa ilang bansa. Gayunpaman, tandaan na ang pagkabirhen ay hindi isang kondisyong medikal at hindi isang bagay na maaaring tiyak na tukuyin. Ito ay pagpili at sekswal na karanasan ng isang indibidwal. Isinasaad pa nga ng World Health Organization o WHO na ang terminong virginity ay isang sosyal, kultural, at relihiyosong pagtatayo, na walang batayan medikal o siyentipiko. [[Kaugnay na artikulo]]

Paano ginagawa ang virginity test?

Bagama't ang aktwal na pagsusulit sa virginity ay hindi makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa virginity ng isang babae o hindi, ang ilang mga institusyon o ilang partikular na pangangailangan ay nangangailangan ng pagsusulit na ito. Kung paano suriin ang virginity ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng pelvic exam o vaginal exam. Ang pamamaraang ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsusuri sa hymen. Ang layunin ay malaman kung may kahabaan o pagkapunit hymen , na nagpapahiwatig na ang isang tao ay hindi birhen. Paano gumawa ng virginity test gamit ang two-finger method na ginawa ng doktor Internasyonal na Lipunan para sa Sekswal na Medisina ipahayag ang pareho. Karamihan sa mga paraan para masuri ang virginity ay ginagawa sa pamamagitan ng "two finger" method. Ang pamamaraang ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpasok ng dalawang daliri sa butas ng puki upang suriin ang hymen. Sa katunayan, hindi mabubunyag ng pagsusuri na ang isang babae ay isang birhen o naging aktibo sa pakikipagtalik. Kahit ang isang gynecologist ay hindi malalaman ang virginity ng isang babae sa pamamagitan ng physical examination. Ito ay dahil ang istraktura at pagkalastiko ng hymen ay naiiba para sa bawat babae. hymen maaari ding magbago sa edad. May hymen na mas malakas, nakakaunat, hindi mapunit, at hindi dumudugo. Mayroon ding hymen na madaling mapunit, kahit na dahil sa ilang mga aktibidad tulad ng sports, pagsakay, o pagbagsak. Ang ibang mga babae ay maaari ding magkaroon ng manipis na hymen, o wala. Ibig sabihin, hindi valid ang paggawa ng hymen bilang determinant ng virginity test. Ang pagkakaroon ng maluwag o punit na hymen ay hindi nangangahulugan na ang isang babae ay nakipagtalik na. Kung ang virginity ay tinukoy bilang pakikipagtalik, ang tanging mabisang paraan upang malaman ay sa pamamagitan ng pag-amin ng indibidwal na kinauukulan. Sa medikal na mundo, ang indibidwal na pagkilala sa isang kasaysayan ng sekswal na aktibidad ay lubos na nakakatulong sa pag-diagnose ng ilang mga kundisyon, tulad ng mga senyales ng pagbubuntis o pagkilala sa mga sexually transmitted disease (STDs).

Bakit ginagawa ang virginity test?

May iba't ibang paniniwala sa lipunan hinggil sa legalidad ng virginity tests para sa kababaihan. Ang virginity testing mismo ay isang tradisyon na matagal nang isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng mundo sa ilang kadahilanan. Ang dahilan ng paggawa nito ay karaniwang naglalayong suriin ang pagiging karapat-dapat bago pumunta sa antas ng kasal, o pagiging karapat-dapat bilang isang inaasahang empleyado para sa isang ahensya. Ito ay kadalasang ginagawa ng mga manggagawang pangkalusugan, mga tauhan ng pulisya, at maging ng mga pinuno ng komunidad upang masuri ang dangal at kahalagahan sa lipunan ng isang babae. Kahit na sa ilang mga lugar, ang mga pagsusuri sa pag-aalaga ay isinasagawa sa mga biktima ng panggagahasa upang matukoy kung mayroong akto ng panggagahasa o wala. [[Kaugnay na artikulo]]

Kailangan bang magpa virginity test?

Ang pagsuri sa virginity sa pamamagitan ng hymen ay walang siyentipikong batayan Ang World Health Organization, WHO ay nagrerekomenda na huwag magsagawa ng virginity test sa anumang sitwasyon dahil ito ay isang uri ng paglabag sa karapatang pantao (HAM). Sa agham, ang paraan upang masuri ang pagkabirhen sa pamamagitan ng pagsusuri sa hymen ay wala kahit na sa mundo ng medikal. Ang isang virginity test ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa pisikal, sikolohikal, at panlipunang kondisyon ng isang babae. Ito ay totoo lalo na kung ang pagsusuring ito ay isinasagawa sa mga biktima ng sekswal na karahasan o panliligalig. Dahil sa hindi napatunayang siyentipikong batayan nito, kasama ang panganib sa kalusugan ng isip ng isang babae, hindi dapat isagawa ang virginity testing. Bukod sa maaring masira ang hymen dahil sa iba't ibang bagay, bukod sa pakikipagtalik, maaaring iba ang kahulugan ng virginity ng bawat isa. Hanggang ngayon, ang mismong virginity test ay kontrobersya pa rin sa iba't ibang bansa, kasama na ang Indonesia. Isinasaalang-alang ang katayuan ng pagkabirhen ay isang panlipunan, kultural, at relihiyosong konstruksiyon, ang pag-unawa at konsepto ng pagkabirhen ay bumabalik sa bawat indibidwal. Kung may tanong ka pa tungkol sa virginity test, pwede mo rin kumunsulta sa doktor sa SehatQ family health app. I-download ang app sa App Store at Google-play ngayon na!