Madalas Iniiwasan ang Mga Romantikong Relasyon, Maaaring Sintomas ng Pisanthrophobia

Maraming tao ang nakakaranas mga isyu sa pagtitiwala o hindi madaling magtiwala sa iba pagdating sa pakikitungo sa kanila. Natural na hindi agad magtiwala sa mga estranghero, ngunit kung minsan ito ay maaaring maging sukdulan, na kilala rin bilang pistanthrophobia. Lalo na pagdating sa mga romantikong relasyon. Ang pistanthrophobia ay isang partikular na uri ng phobia. Ang mga taong nakakaranas nito ay matatakot na maniwala sa iba kapag malapit na silang magsimula ng isang romantikong relasyon. Dahil dito, ang isang tao ay kadalasang maaaring makaramdam ng pagkabigo o makaranas ng isang masakit na relasyon.

Sintomas ng pagkakaroon ng pistanthrophobia

Tulad ng ibang mga phobia, ang mga taong nakakaranas ng pistanthrophobia ay magpapakita rin ng ilang sintomas. Ang ilan sa mga sintomas ay kinabibilangan ng:
  • Panic at sobrang takot
  • Ang pagnanais na umiwas sa ilang mga tao o sitwasyon
  • Kapos sa paghinga
  • Mabilis na tibok ng puso
  • nanginginig ang mga kamay
  • Iwasan ang malalim na pakikipag-ugnayan sa mga potensyal na gusto
  • Pagsara sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan
  • Hindi nais na magsimulang makilala ang mga bagong tao na may potensyal na maging kasosyo
  • Balisa kapag pinag-uusapan ang paksang romansa

Mga sanhi ng pistanthrophobia

Ang pistanthrophobia ay na-trigger ng isang partikular na tao o kaganapan. Halimbawa, ang mga taong nagkaroon ng masamang nakaraan sa isang nakaraang relasyon. Kung ito man ay pinagtaksilan, tinanggihan, o nasaktan. Kapag ang sakit sa pusong ito ay nangingibabaw, maaari itong maging sanhi ng isang tao na makaramdam ng trauma at makaranas ng pistanthrophobia. Ang mga taong may pistanthrophobia ay tila nabubuhay nang may patuloy na takot. Dahil dito, iiwasan nila ang anumang uri ng malapit na relasyon sa sinuman, lalo na sa mga may kaugnayan sa romansa. Hindi lamang dahil sa trauma ng nakaraang relasyon, maaari ding bumangon ang pistanthrophobia kapag ang isang tao ay walang sapat na tiwala sa sarili. Ito ay maaaring mangyari dahil sa isang masamang karanasan tulad ng pagtataksil, ngunit hindi palaging mula sa isang kapareha. [[Kaugnay na artikulo]]

Paano mag-diagnose ng pistanthrophobia

Upang ma-diagnose ang pistanthrophobia, dapat itong gawin ng isang propesyonal sa kalusugan ng isip. Ang doktor o therapist ay magtatanong ng ilang mga katanungan tungkol sa mga sintomas na iyong nararanasan, kabilang ang kung gaano kalubha ang mga ito at kung gaano katagal ang kanilang nararamdaman. Isasaalang-alang din ang mga tanong tungkol sa background ng pamilya, anumang iba pang problema sa pag-iisip, at nakaraang trauma. Hindi maaaring maliitin, ang pistanthrophobia ay dapat makakuha ng paggamot mula sa mga eksperto kapag ito ay nakakasagabal sa personal na buhay at iba pang aspeto. Ang isang tao ay masuri na may isang tiyak na phobia kung ito ay tumagal ng higit sa 6 na buwan nang malaki.

Paano malalampasan ang pistanthrophobia

Upang mapagtagumpayan ito, maraming bagay ang maaaring gawin, tulad ng cognitive behavioral therapy, psychodynamic therapy, hanggang sa pagkakalantad at pag-iwas sa pagtugon. Ang paraan ng paggawa nito ay katulad ng iba pang mga phobia, na dahan-dahang ilantad ang pasyente sa kung ano ang kanyang kinakatakutan upang magsimulang bumuo ng pagpapaubaya. Ang mga therapist na gumagamot sa mga taong may pistanthrophobia ay unti-unting gagawin ito. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang nakikita ng kliyente tungkol sa isang romantikong relasyon. Pagkatapos, ang mga karanasan na naranasan sa ngayon na may kaugnayan sa mga romantikong relasyon ay tuklasin din. Sa paggawa nito, matutulungan ng therapist ang kliyente na bumuo ng pagtatanggol sa sarili o isang paraan ng pagpapatahimik kapag nakaramdam ng pagkabalisa o takot. Bilang karagdagan, ang paggamot sa pamamagitan ng gamot ay makakatulong din kung ang pistanthrophobia ay nauugnay sa mga problema sa pag-iisip tulad ng labis na pagkabalisa at depresyon.

Mapapagaling ba ang pistanthrophobia?

Sa pagkakapare-pareho at pangako, ang paggamot sa pistanthrophobia ay maaaring makatulong sa pagpapagaling. Hindi lamang nito maaalis ang takot na magtiwala sa iba, dahan-dahan ang mga taong may pistanthrophobia ay maaaring magsimulang mangahas na masangkot sa mga romantikong relasyon. Actually, hindi lang mababaw ang aspetong ito para magkaroon ng partner ang isang tao. Kapag pumasok ka sa larangan ng pistanthrophobia, nangangahulugan ito na hindi lamang kalusugan ng isip ang problema. Ang mga pisikal na kadahilanan sa kalusugan ay maaari ding nakataya. [[related-article]] Napakatao ang pakiramdam na hindi nagtitiwala sa ibang tao upang bumuo ng isang relasyon, ngunit ang pag-aaral na pamahalaan ang mga inaasahan kapag ang mga bagay ay hindi naaayon sa plano ay mahalaga din. Walang nakakaalam kung paano magtatapos ang isang relasyon sa pag-ibig, tama ba?