HBsAg, Mahalagang Pagsusuri upang Tumulong na Pigilan ang Pagkahawa ng Hepatitis B

HBsAg o hepatitis B na antigen sa ibabaw ay isang pagsusuri sa dugo na ginagawa upang matukoy kung ang isang tao ay nahawaan ng hepatitis B virus o hindi. Kung natukoy ang HBsAg kasama ng ilang partikular na antibodies sa isang pagsusuri sa dugo, nangangahulugan ito na ang tao ay may impeksyon sa hepatitis B. Ang isang positibong resulta ng HBsAg ay nangangahulugan din na ang virus ay aktibo at ang nagdurusa ay maaaring magpadala ng sakit sa pamamagitan ng dugo o iba pang likido sa katawan. Ang mga positibong resulta ay maaari ding lumitaw sa isang taong nagkaroon ng bakuna sa hepatitis B.

Ang kahalagahan ng HBsAg test para sa pag-detect ng hepatitis B

Ang Hepatitis B ay isang malubhang impeksyon sa atay. Ang sakit na ito ay maaaring maging isang talamak na impeksiyon na nagpapataas ng panganib ng pasyente na magkaroon ng liver failure, liver cancer, at liver cirrhosis o permanenteng pagkakapilat sa atay. Ang mga taong nakakuha ng positibong resulta ng pagsusuri sa HBsAg, ibig sabihin, ang kanilang mga likido sa katawan ay naglalaman ng hepatitis B virus at maaaring magpadala nito sa ibang tao. Ang antigen na ito ay maaaring makita sa mga pasyente na may talamak at talamak na hepatitis B.
 • Talamak na hepatitis B

Ang sakit na Hepatitis B virus ay nangyayari bigla at tumatagal ng maikling panahon, ibig sabihin, sa loob ng 1-3 buwan. Bilang karagdagan sa mga resulta ng pagsusulit na nagpapakita ng positibong HBsAg, ang talamak na hepatitis B ay maaari ding makilala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng positibong anti-HBc at anti-HBc IgM, at mga negatibong anti-HBs.
 • Talamak na hepatitis B

Ang ganitong uri ng talamak na sakit na hepatitis B ay tumatagal ng higit sa anim na buwan. Ang mga resulta ng laboratoryo sa mga pasyenteng may talamak na hepatitis B ay positibong HBsAg at Anti-HBc, at negatibong IgM na anti-HBc at Anti-HBs. Sa kabutihang palad, ang HBsAg ay maaaring maging negatibo sa loob ng 4-6 na buwan kung ang uri ng impeksyon na mayroon ka ay isang self-limiting infection. Ang mga doktor ay karaniwang nagsasagawa ng mga karagdagang pagsusuri upang makita ang ilang mga antibodies, na magtutukoy kung ang iyong impeksyon sa hepatitis B ay talamak o talamak. Ang sakit na Hepatitis B ay maiiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Gayunpaman, kung mayroon ka nang impeksyon, walang paggamot na makakapagpagaling sa impeksyong ito. Ang nagdurusa ay dapat maging maingat na hindi maikalat ang sakit na ito sa iba.

Paano naililipat ang Hepatitis B?

Ang hepatitis B virus ay naililipat mula sa tao patungo sa tao sa pamamagitan ng dugo, semilya, at iba pang likido sa katawan. Ang pinakakaraniwang paraan ng paghahatid ng hepatitis B ay sa pamamagitan ng:
 • Koneksyon kasarian

Maaari kang makakuha ng hepatitis B kung nakipagtalik ka nang hindi protektado sa iyong kapareha na may hepatitis B. Ito ay dahil ang dugo, semilya, vaginal fluid, at laway na naglalaman ng virus ay maaaring makapasok sa iyong katawan.
 • Pagbabahagi ng mga karayom

Ang isa sa mga paghahatid ng sakit na hepatitis B ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng mga karayom ​​sa iniksyon. Ang sakit ay nakukuha sa pamamagitan ng mga karayom ​​na nahawahan ng dugo ng mga taong may katulad na kondisyon.
 • Naipit sa kontaminadong syringe

Ang sitwasyong ito ay isang panganib para sa mga medikal na propesyonal at propesyon na may kaugnayan sa dugo ng tao.
 • Mula sa ina hanggang sa sanggol

Ang mga buntis na kababaihan na nahawaan ng hepatitis B virus ay maaaring magpadala ng virus sa kanilang mga sanggol sa panahon ng panganganak. Ang mga bagong silang ay maaaring magpabakuna sa hepatitis B upang maiwasan ang impeksyon. Gayunpaman, magandang ideya para sa mga buntis na kababaihan o mga babaeng nagpaplanong magbuntis na magpasuri ng hepatitis B kung sakali.

Grupo ng mga taong nangangailangan ng HBsAg test test

Maaaring irekomenda ng mga doktor ang mga taong mukhang malusog na magkaroon ng HBsAg test. Ang dahilan ay, ang impeksyong ito ay maaaring magdulot ng pinsala sa atay bago lumitaw ang mga sintomas ng sakit. Ang mga grupo ng mga tao na inirerekomenda para sa isang HBsAg test ay kinabibilangan ng:
 • buntis na ina.
 • Mga taong nabubuhay na may hepatitis B.
 • Mga taong may higit sa isang kasosyong sekswal.
 • Ang mga taong nakipagtalik sa mga taong may hepatitis B.
 • Mga taong nagkaroon ng sakit na nakukuha sa pakikipagtalik.
 • Mga taong may HIV o hepatitis C.
 • Mga taong nakakakuha ng hindi maipaliwanag na abnormal na resulta sa mga pagsusuri sa enzyme sa atay.
 • Mga taong sumasailalim sa dialysis.
 • Mga taong umiinom ng mga gamot na pumipigil sa immune system.
 • Mga gumagamit ng ilegal na droga na may mga syringe.
Kung ikaw ay nasa pangkat na inirerekomenda para sa pagsusuri sa HBsAg, dapat kang kumunsulta kaagad sa isang doktor tungkol sa pagpapatupad ng pagsusuri. Sa pamamagitan nito, ang paggamot ay maaaring isagawa sa lalong madaling panahon.

Sintomas at paggamot ng Hepatitis B

Ang mga sintomas ng hepatitis B ay maaaring lumitaw sa banayad hanggang sa malubhang antas. Ang mga sintomas ng sakit na ito ay karaniwang lilitaw sa loob ng isa hanggang apat na buwan pagkatapos mangyari ang impeksiyon. Ang ilang karaniwang sintomas ng hepatitis B ay kinabibilangan ng:
 • Sakit sa tiyan.
 • lagnat.
 • Sakit sa kasu-kasuan.
 • Walang gana kumain.
 • Pagduduwal at pagsusuka.
 • Mahina at madalas na pagod.
 • Nagiging madilim ang kulay ng ihi.
 • Paninilaw ng balat at puti ng mata (paninilaw ng balat).
Kung mayroon kang talamak na hepatitis B, hindi mo palaging kailangan ng paggamot. Karaniwang pinapayuhan ng mga doktor ang mga pasyente na magpahinga nang husto, kumain ng mga masusustansyang pagkain, at dagdagan ang pag-inom ng likido upang matulungan ang katawan na labanan ang impeksiyon. Gayunpaman, kung malala ang mga sintomas, maaaring kailanganin mo ang mga gamot na antiviral at paggamot sa ospital. Ang hakbang na ito ay naglalayong maiwasan ang mga komplikasyon. Kung mayroon kang talamak na hepatitis, kakailanganin mo ng panghabambuhay na paggamot. Ang paggamot sa Hepatitis B ay hindi naglalayong pagalingin ang sakit, ngunit upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng mga komplikasyon sa atay at maiwasan ang paghahatid ng virus sa ibang tao. taong pinagmulan:

Dr. Cindy Cicilia

MCU Responsableng Manggagamot

Brawijaya Hospital Duren Tiga