Mag-ingat sa Mga Sintomas ng Tetanus sa mga Sanggol

Ang Tetanus ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bacterial toxins Clostridium tetani na umaatake sa nervous system. Ang mga lason na umaatake sa mga ugat na ito ay maaaring magdulot ng napakasakit na pag-urong ng kalamnan, lalo na sa mga kalamnan ng panga at leeg. Ang pinaka-mapanganib na bagay mula sa tetanus ay ang pagkalat ng bakterya sa sistema ng paghinga, at pag-atake sa mga kalamnan sa paghinga. Kung mangyari ito, maaari itong maging sanhi ng kahirapan sa paghinga, at ang panganib ng mga nakamamatay na kondisyon. [[Kaugnay na artikulo]]

Iba't ibang sintomas ng tetanus sa mga sanggol

Ang Tetanus neonatorum ay isang impeksyon sa tetanus na nangyayari sa mga bagong silang na wala pang 1 buwang gulang at karaniwang nakamamatay. Hindi lamang mga matatanda, ang mga sanggol ay maaari ding magkaroon ng tetanus. Ang Tetanus neonatorum ay kadalasang nangyayari sa mga umuunlad na bansa, dahil sa kontaminasyon ng hindi pa isterilisadong kagamitan na ginagamit para sa panganganak o pag-aalaga sa pusod. Bilang karagdagan, ang neonatal tetanus ay maaari ding sanhi ng mga ina na hindi nakatanggap ng bakuna sa tetanus sa panahon ng pagbubuntis. Bilang resulta, ang immune system ng sanggol ay madaling kapitan ng impeksyon. Ang mga sumusunod ay ang mga sintomas ng impeksyon ng tetanus neonatorum sa mga sanggol, na maaari mong obserbahan.
  • Si baby ay hindi mapakali at madalas na umuungol
  • Mahirap buksan ang bibig ng sanggol (trismus), kaya nakatanggap siya ng pagkain at gatas ng ina
  • Paninigas ng mga kalamnan sa mukha at mga kilay na hinila (risus sardonicus)
  • Ang katawan ng sanggol ay matigas at hubog pabalik (opisthotonus)
  • May mga seizure si baby
  • Lagnat, pagpapawis, mataas na presyon ng dugo, at mabilis na pulso
  • Mga sakit sa kalamnan sa paghinga na maaaring magdulot ng kamatayan

Ang incubation ng Tetanus ay tumatagal ng hanggang 21 araw

Ang lason ng bakterya ng tetanus ay matatagpuan sa lupa at maaaring tumagal ng halos 40 taon. Ang mga bakterya at lason na ito ay pumapasok sa pamamagitan ng bukas na mga sugat at kumakalat sa daluyan ng dugo. Ang mahinang paglilinis ng mga sugat ay maaaring tumaas ang panganib ng tetanus. Sa loob ng humigit-kumulang walong araw (panahon ng pagpapapisa ng itlog mula 3-21 araw), ang lason ng tetanus ay magsisimulang umatake sa sistema ng nerbiyos at magdulot ng mga sintomas. Kapag ang lason ng tetanus ay kumalat, ang dami ng namamatay ng mga nahawaang pasyente ay maaaring umabot sa 30%. Bagama't mukhang napakadelikado, maiiwasan ang tetanus sa pamamagitan ng pagbibigay ng bakuna sa tetanus, kasama ng mga pagbabakuna sa dipterya at pertussis. Tandaan, ang mga epekto ng bakuna sa tetanus ay hindi magtatagal magpakailanman. Samakatuwid, ang dosis pampalakas Ang tetanus ay dapat ibigay tuwing 10 taon, upang matiyak na maiiwasan ang impeksiyon ng tetanus.

Mga rekomendasyon sa pag-iwas sa Tetanus mula sa IDAI

Kasunod ng mga rekomendasyon ng Indonesian Pediatrician Association (IDAI) noong 2017, ang unang tetanus vaccine ay ibinibigay kasama ng diphtheria at pertussis (DTP) vaccine, sa pinakamaaga sa edad na 6 na linggo. Pagkatapos, ang bakuna ay binibigyan ng dalawang beses na may pagitan ng 1 buwan, at maaaring ibigay kasabay ng mga bakunang polio, hepatitis B, at HiB.Haemophilus influenza type B), sa edad na 3 at 4 na buwan. Ang unang tetanus booster ay ibinibigay sa edad na 18 buwan at ang pangalawang booster, sa pagpasok sa paaralan (5 taon). Ang mga kasunod na boosters ay maaaring ibigay tuwing 10 taon. Pagkatapos, para maiwasan ang neonatal tetanus, ang mga babaeng nasa edad ng panganganak at mga prospective na ikakasal ay may karagdagang iskedyul ng bakuna sa tetanus, lalo na para sa TT1-TT5. Ang sumusunod ay ang iskedyul para sa pagbibigay ng mga bakunang TT1 hanggang TT5.

1. TT1:

Ibinigay 2 linggo bago ang kasal, upang maghanda para sa pagbuo ng mga antibodies o kaligtasan sa sakit laban sa tetanus

2. TT2:

Ibinibigay 4 na linggo pagkatapos maibigay ang TT1

3. TT3:

Ibinigay 6 na buwan pagkatapos ng TT2

4. TT4:

Ibinigay 12 buwan pagkatapos ng TT3

5. TT5:

Ibinigay 12 buwan pagkatapos ng TT 4 Kung ang lahat ng limang pagbabakuna sa TT ay natanggap ng mga babaeng nasa edad ng panganganak at mga buntis na kababaihan, ang antas ng proteksyon sa tetanus ay maaaring umabot sa 99%, na may panahon ng proteksyon na 30 taon. Ito ay isa sa mga pagsisikap na maiwasan ang tetanus na lubos na inirerekomendang gawin.