Pagkilala sa Termino ng Educational Psychology

Ang sikolohiyang pang-edukasyon ay isang sangay ng sikolohiya na nagsasaliksik kung paano natututo ang mga tao. Sa loob nito, may mga paksa tulad ng mga resulta ng pagkatuto, ang proseso ng pagtuturo, hanggang sa mga problema sa proseso ng pag-aaral. Hindi lang iyon, nakikita rin kung paano sumisipsip ng bagong impormasyon ang mga tao. Ang mga psychologist na tumutuon sa bagay na ito ay hindi lamang nakatuon sa proseso ng pag-aaral ng mga bata at kabataan. May epekto din ang iba pang aspeto tulad ng emosyonal, panlipunan, at cognitive na nangyayari sa buong buhay.

Ang pinagmulan ng sikolohiyang pang-edukasyon

Kung ikukumpara sa iba pang pag-aaral sa sikolohiya, ang larangang ito ay medyo bago. Gayunpaman, ang pag-unlad ay medyo makabuluhan. Marami ang tumutukoy sa pigura ni Johann Herbart bilang ang nagpasimula ng sikolohiyang pang-edukasyon. Si Herbart ay isang pilosopo at psychologist ng Aleman. Naniniwala ang kanyang figure na ang interes ng mga mag-aaral sa isang paksa ay magkakaroon ng malaking epekto sa panghuling resulta ng proseso ng pag-aaral. Hindi lamang iyon, binigyang-diin ni Herbart na kailangang isaalang-alang ng mga guro ang interes ng mga mag-aaral sa ilang bagay at ang kaalamang mayroon na sila. Sa gayon, malalaman ng guro kung ano ang pinakaangkop na paraan ng pagtuturo. Noong ika-19 na siglo lamang, lumitaw din ang iba pang mga konsepto na sumusuporta sa sikolohiyang pang-edukasyon. Si Alfred Binet sa kanyang konsepto ng pagsubok sa IQ, si John Dewey na binibigyang-diin ang pagtutuon ng pansin sa mga mag-aaral sa halip na mga paksa, at si Benjamin Bloom na nagpapakilala ng mga aspeto ng cognitive, affective, at psychomotor bilang mga layunin sa pag-aaral.

Pokus sa sikolohiyang pang-edukasyon

Ang pag-unawa sa sikolohiya ay makakatulong sa iyo sa pagtuturo sa mga bata Ang larangan ng sikolohiyang pang-edukasyon ay napakahalaga upang maunawaan ang sistema ng edukasyon na medyo kumplikado. Kaya naman ang mga psychologist sa larangang ito ay maaari ding makipagtulungan sa mga guro sa mga mag-aaral upang ma-optimize ang paraan ng pagkatuto ng isang tao. Posible na mula sa pag-aaral ng sikolohiyang pang-edukasyon, ang mga bagong pamamaraan ng pag-aaral ay matatagpuan upang matulungan ang mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong. Higit pa rito, ang ilan sa mga paksang ginalugad nang mas malalim ng mga psychologist ay kinabibilangan ng:
 • Teknolohiya ng edukasyon

Matuto nang higit pa tungkol sa iba't ibang uri ng teknolohiya upang matulungan ang mga mag-aaral na matuto
 • Disenyo ng materyal sa pagtuturo

Pagdidisenyo ng mga bagong kagamitan sa pagtuturo na mas madaling maunawaan
 • Espesyal na edukasyon

Pagtulong sa mga mag-aaral na maaaring mangailangan ng espesyal na tulong habang nag-aaral
 • Pag-unlad ng kurikulum

Sa bawat tiyak na tagal ng panahon, ang kurikulum ay patuloy na umuunlad kaya kinakailangang malaman kung anong kurikulum ang maaaring mag-optimize ng proseso ng pagkatuto
 • Kaalamang pangsamahan

Pagsasaliksik kung paano natututo at sumisipsip ng bagong impormasyon ang mga tao sa isang organisasyon
 • Talented na estudyante

Pagtulong sa mga mag-aaral na kinilala na may ilang mga talento

Maimpluwensyang pigura sa sikolohiyang pang-edukasyon

Sa buong kasaysayan, mayroong mga numero na nakaimpluwensya sa pag-unlad ng sikolohiyang pang-edukasyon. Sila ay:
 • John Locke

Ang pilosopong British na nakaisip ng konsepto tabula rasa, na ang mga tao ay ipinanganak na walang likas na nilalaman ng isip. Pagkatapos, ang kaalaman ay nakukuha sa pamamagitan ng karanasan at pag-aaral habang ito ay lumalaki.
 • William James

American psychologist na nakatutok sa kung paano matutulungan ng mga guro ang mga mag-aaral na matuto
 • Alfred Binet

French psychologist na unang bumuo ng intelligence test o IQ test. Sa una, ang pagsusulit na ito ay isinagawa upang matulungan ang gobyerno ng France na matukoy ang mga batang may kapansanan sa pag-aaral upang ang mga programa sa espesyal na edukasyon ay maidisenyo.
 • John Dewey

Maimpluwensyang psychologist mula sa United States na patuloy na nagsasaliksik sa kahalagahan ng pag-aaral sa pamamagitan ng hands-on na pagsasanay
 • Jean Piaget

Swiss psychologist na kilala para sa kanyang teorya ng pag-unlad ng cognitive, na tinatawag na genetic epistemology. Binigyang-diin ni Piaget ang kahalagahan ng edukasyon para sa mga bata.
 • F. Skinner

Ang pigura na nagpakilala ng konsepto ng pagbibigay ng motibasyon at parusa sa proseso ng pag-aaral. Hanggang ngayon, ang ideyang ito ay ginagamit pa rin sa umiiral na sistema ng pag-aaral.

Ang pananaw sa sikolohiyang pang-edukasyon

Tulad ng iba pang larangan ng sikolohiya, ang mga mananaliksik ay may iba't ibang pananaw na maaaring gawin upang malutas ang mga problema. Anumang bagay?

1. Pananaw sa pag-uugali

Ayon sa pananaw na ito, binibigyang-diin na ang proseso ng pagtuturo ay tumutukoy sa prinsipyo ng pagbibigay ng pampasigla (conditioning). Halimbawa, ang isang guro na nagbibigay ng mga regalo sa mga mag-aaral na mahusay na kumilos. Bagama't maaaring ito ay mabisa, ang pamamaraang ito ay binatikos din dahil sa hindi kinasasangkutan ng mga aspeto ng pag-uugali, katalusan, at intrinsic na motibasyon sa mga mag-aaral.

2. Pag-unlad na pananaw

Tumutok sa pagtingin kung paano nagkakaroon ng kaalaman ang mga bata at kasanayan bago habang tumatanda sila. Ang pag-unawa sa kung paano mag-isip ang mga bata sa bawat partikular na edad ay makatutulong sa pagdisenyo ng mga epektibong pamamaraan sa pagtuturo.

3. Cognitive perspective

Patok sa mga nakalipas na dekada dahil kinapapalooban din nito ang mga aspeto tulad ng memorya, paniniwala, damdamin, at motibasyon sa proseso ng pag-aaral. Ibig sabihin, tunay na nauunawaan kung paano nag-iisip, natututo, naaalala, at nagpoproseso ng bagong impormasyon ang isang tao.

4. Nakabubuo na pananaw

Isang bagong teorya sa pag-aaral na nakatuon sa kung paano aktibong nauunawaan ng mga bata ang agham ng mundo. Ang mga impluwensya sa lipunan at kultura ay napakalakas, na nakakaimpluwensya sa paraan ng pagkatuto ng mga bata. Russian psychologist Lev Vygotsky nagdulot ng ideya tungkol sa zone ng proximal development, na dapat matuto ang mga bata sa balanseng sitwasyon. [[related-article]] Ang sikolohiyang pang-edukasyon ay patuloy na lalago kasama ng lumalaking interes sa pag-alam kung paano natututo ang mga tao. Hindi imposible, sa mga darating na panahon ay masusumpungan ang mga bagong konsepto o teorya na mga pambihirang tagumpay sa sistema ng pagtuturo at pagkatuto. Upang talakayin pa ang tungkol sa pag-unlad ng bata, lalo na sa edad ng paaralan, diretsong tanungin ang doktor sa SehatQ family health app. I-download ngayon sa App Store at Google Play.