Ano ang Infant Mortality Rate? Ito ang paliwanag

Ang mga pasilidad ng kalusugan sa Indonesia ay hindi nasiyahan sa maraming partido, ngunit dapat itong aminin na ang mga serbisyong pangkalusugan sa bansa ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad. Ito ay makikita sa pagbaba ng infant mortality rate sa Indonesia taun-taon. Ang infant mortality rate (IMR) ay ang bilang ng pagkamatay ng mga sanggol na wala pang 1 taong gulang sa bawat 1,000 kapanganakan na nangyayari sa loob ng isang taon. Ang figure na ito ay kadalasang ginagamit bilang sanggunian upang masuri ang mabuti o masamang kalagayan sa ekonomiya, panlipunan, at kapaligiran sa isang bansa. Higit na partikular, inilalarawan ng infant mortality rate ang antas ng kalusugan sa bansa. Hindi maiiwasan, ang figure na ito ay ginagamit din ng gobyerno bilang isang sanggunian upang matukoy ang mga patakaran sa mundo ng kalusugan sa hinaharap.

Ang sitwasyon ng infant mortality sa Indonesia

Batay sa data mula sa United Nations (UN), ang infant mortality rate sa Indonesia noong 2019 ay 21.12. Bumaba ang figure na ito mula sa record noong 2018 nang umabot pa rin sa 21.86 ang infant mortality rate sa Indonesia o noong 2017 na umabot sa 22.62. Sa katunayan, ang graph ng infant mortality rate sa Indonesia ay nagpapakita ng pagbaba bawat taon. Bilang isang paglalarawan, noong 1952 ang infant mortality rate sa Indonesia ay umabot sa 192.66 at noong 1991 ay nasa 61.94 pa rin. Ang pagbaba sa dami ng namamatay ay higit na naiimpluwensyahan ng pagtaas ng probisyon ng mga pasilidad sa kalusugan sa iba't ibang rehiyon. Sinundan ito ng pagbaba ng mga nakakahawang sakit at pagpapalawak ng saklaw ng pagbabakuna para sa mga sanggol. Bagama't patuloy itong nakakaranas ng makabuluhang pagtaas, ang infant mortality rate sa Indonesia ay medyo mataas pa rin kumpara sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Noong 2019, ang bansa sa Southeast Asia na may pinakamababang infant mortality rate ay ang Singapore (2.26), sinundan ng Malaysia (6.65), Thailand (7.80), Brunei Darussalam (9.83), at Vietnam (16.50). . Alam ng gobyerno ang sitwasyong ito at nangangako na patuloy na pagbubutihin ang mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Ilang hakbang ang ginawa, kabilang ang:
 • Dagdagan ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng kalinisan at kalinisan sa antas ng indibidwal, pamilya at komunidad
 • Magbigay ng malinis na tubig
 • Pag-alis ng mga nakakahawang sakit
 • Dagdagan ang saklaw ng pagbabakuna
 • Pagpapabuti ng mga serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo, kabilang ang mga serbisyo ng contraceptive at maternal
 • Pagharap sa malnutrisyon
 • Pagsusulong ng eksklusibong pagpapasuso
 • Pagsubaybay sa paglaki ng sanggol sa pamamagitan ng mga pasilidad sa kalusugan.
[[Kaugnay na artikulo]]

Mga karaniwang sanhi ng pagkamatay ng sanggol na nakakaapekto sa IMR

Sa mga bansa sa Asya, kabilang ang Indonesia, karamihan sa mga pagkamatay ng sanggol ay nangyayari sa panahon ng neonatal, aka mga sanggol na may edad na 0-28 araw. Marami ring sanggol ang namamatay bago sumapit ang 1 taon dahil sa pulmonya, pagtatae, at malaria. Sa pangkalahatan, ang mga salik na nakakaapekto sa IMR sa isang bansa ay:

1. Congenital birth defects

Ang congenital birth defects ay mga structural abnormalities sa ilang bahagi ng katawan ng sanggol na kaagad na naroroon kapag siya ay ipinanganak. Ang kalagayan ng isang sanggol na may ganitong karamdaman ay malaki ang maiimpluwensyahan ng kung aling bahagi ng katawan ang may abnormalidad at kung gaano kalubha ang kondisyon. Ang mga sanggol na ipinanganak na may ganitong kondisyon ay nangangailangan ng espesyal na paggamot upang mabuhay nang mas matagal. Para sa mga sanggol na maaaring mabuhay nang lampas sa edad na 1 taon, maaaring kailanganin niyang sumailalim sa isang serye ng mga therapy upang suportahan ang kanyang paglaki at pag-unlad.

2. Ang mga sanggol na isinilang nang wala sa panahon at mababa ang timbang

Ang mga premature na sanggol ay mga sanggol na ipinanganak bago ang 37 linggo ng pagbubuntis. Gayunpaman, mayroon ding mga sanggol na ipinanganak nang napakaaga, ibig sabihin, bago ang 32 linggo ng pagbubuntis. Bilang karagdagan sa nakakaranas ng mababang timbang ng kapanganakan, ang mga napaka-premature na sanggol ay maaaring makaranas ng mga problema sa paghinga, panunaw, paglaki at pag-unlad, at ang paggana ng kanilang mga pandama.

3. Mga komplikasyon sa pagbubuntis

Ang mga komplikasyon na ito ay mga problema sa kalusugan na nangyayari sa panahon ng pagbubuntis. Ang mga problemang ito sa kalusugan ay maaaring makaapekto sa ina, sa sanggol, o pareho.

4. Sudden infant death syndrome (SIDS)

Ang sudden infant death syndrome o SIDS ay ang pagkamatay ng mga sanggol na wala pang 1 taong gulang dahil sa hindi malamang dahilan. Para maiwasan ang SIDS, isa sa mga hakbang na maaaring gawin ng mga magulang ay patulugin ang sanggol sa nakatalikod na posisyon at tiyaking walang mga bagay sa paligid ng sanggol na maaaring humarang sa daanan ng hangin, kabilang ang mga unan, bolster, kumot, at mga laruan.

5. Iba pang mga aksidente

Ang iba pang aksidenteng tinutukoy dito ay maaaring maging lubhang magkakaibang, halimbawa mga aksidente sa sasakyan, pagkalunod, pagkalason, at iba pa.

Mga sanhi ng pagkamatay ng sanggol na kadalasang nangyayari batay sa mga pattern ng edad

Samantala, ang mga sanhi ng pagkamatay ng sanggol at wala pang limang taong gulang batay sa edad ayon sa Pangunahing Pananaliksik sa Pangkalusugan ng Ministri ng Kalusugan noong 2007 ay buod tulad ng sumusunod:

1. Mga sanhi ng pagkamatay ng sanggol 0-6 na araw

 • Postmature
 • Congenital malformations
 • Mga karamdaman sa paghinga
 • Prematurity o mababang timbang ng kapanganakan
 • Sepsis
 • Hypothermia
 • Mga karamdaman sa pagdurugo at paninilaw ng balat

2. Mga sanhi ng pagkamatay ng sanggol 7-28 araw

 • pinsala sa panganganak
 • Tetanus
 • Kakulangan sa nutrisyon
 • Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)
 • Sepsis
 • Congenital malformations
 • Pneumonia
 • respiratory distress syndrome
 • Wala sa panahon o mababang timbang ng kapanganakan

3. Dahilan ng kamatayan 0-11 buwan

 • Mga problema sa neonatal
 • Meningitis
 • Congenital birth
 • Pneumonia
 • Pagtatae
 • Tetanus
 • Hindi kilalang dahilan ng kamatayan
Ang rate ng pagkamatay ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng simpleng mga hakbang sa pag-iwas. Ang isang halimbawa ng pag-iwas na ito ay ginagawa balat sa balat sa pagitan ng ina at bagong panganak, eksklusibong pagpapasuso sa loob ng 6 na buwan, at pangangalaga ng kangaroo para sa mga sanggol na may bigat ng kapanganakan na wala pang 2 kilo.

Programa ng pamahalaan upang mabawasan ang pagkamatay ng sanggol at ina

Sinipi mula sa website ng Ministry of Health, ayon sa Policy Directions and Action Plans para sa Public Health Program para sa 2020-2024, ang mga pagsisikap ng gobyerno na bawasan ang Maternal Mortality Rate (MMR) at Infant Mortality Rate (IMR) ay ang mga sumusunod:

1. Pagpapabuti ng access sa mga serbisyong pangkalusugan ng ina at anak

Kasama sa pagsisikap na ito ang pagpapabuti ng mga pasilidad sa kalusugan tulad ng mga puskesmas, pribadong pagsasanay na mga midwife at 120 na mga ospital sa distrito/lungsod. Ang pagsisikap na ito ay isinasagawa sa paghawak ng mga emerhensiya para sa mga ina at sanggol. Bilang karagdagan, ang gobyerno ay nagtatrabaho din sa pagkakaroon ng isang mas sapat na birth waiting house.

2. Pagpapabuti ng kalidad at serbisyong pangkalusugan

Kasama sa programang ito ang paglalagay ng mga espesyalistang doktor (obstetrics, pediatrics, internal medicine, anesthesia at surgery) ng kasing dami ng 700 tao bawat taon. Bilang karagdagan, mayroon ding mga pagsisikap na magbigay ng mga yunit ng pagsasalin ng dugo o mga bangko ng dugo ng ospital sa mga distrito/lungsod, pagpapalakas ng mga serbisyo ng antenatal, paghahatid, at postnatal ayon sa mga pamantayan. Magkakaroon din ng pagpapatawad at pagtuturo mula sa RSUP.

3. Pagpapalakas ng komunidad

Kasama sa mga pagsisikap na ito ang paggamit ng Maternal and Child Health Books, mga klase para sa mga buntis at nanay na wala pang limang taong gulang, posyandu, paggamit ng pondo ng nayon, ang papel ng PKK sa pagpaplano ng paghahatid ng mga komplikasyon, kabilang ang mga ambulansya, nayon, at mga donasyon ng dugo.

4. Pagpapalakas ng pamamahala

Kasama sa programang ito ang promotive at preventive efforts sa Puskesmas. Kabilang dito ang pinahusay na pagsubaybay, pagtatala at pag-uulat ng mga pagkamatay ng ina at sanggol. Palalakasin din ang pamamahala, na kinabibilangan ng pagsubaybay sa pagpapatupad ng mga regulasyon. Mahalaga rin ang kaalamang medikal ng mga birth attendant (mga midwife, doktor at nars). Gaya ng pagkaantala sa pagpapaligo sa sanggol hanggang 24 na oras pagkatapos ng kapanganakan at pagtiyak na ang pusod ng sanggol ay inaalagaan ng maayos upang hindi ito magdulot ng impeksyon. Kung ang iyong sanggol ay may sakit o may mga problema sa kalusugan, makipag-ugnayan kaagad sa doktor upang maiwasan ang mga hindi gustong bagay.