Ito ang Epekto ng Pag-label sa Mental Health

Ang pag-label ay pagtatatak sa isang tao batay sa gawi ng taong iyon sa isang pagkakataon. Ang pag-label na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng isip, lalo na kung ang selyo ay may negatibong konotasyon. Kapag ang isang tao ay binigyan ng isang tiyak na tatak o selyo, hindi niya sinasadyang sundin ang label na iyon. Halimbawa, may isang bata na madalas binansagan o tinatawag na stupid child kapag hindi niya masagot ang isang tanong. Dahil dito, ituturing niyang tanga ang sarili. Siyempre, ito ay magkakaroon ng negatibong epekto sa hinaharap.

Higit pa tungkol sa teorya ng pag-label

Ang pag-label ay dapat na ginawa ng halos lahat. Sa iyong isip, dapat mayroong isang tiyak na tao na may label na masamang tao, ang cheapskate, ang mabait, o branded batay sa kanyang trabaho, ang doktor, ang mang-aawit, o ang atleta. Bagaman sa unang sulyap ay hindi mahalaga ang panlililak na ito, ngunit hindi direktang inilalarawan nito ang pagkakakilanlan ng tao. Kapag naglalagay ng label sa pagkakakilanlan ng isang tao, may ilang mga inaasahan mula sa iyong sarili para sa pag-uugali ng taong iyon. Ang pag-asa na ito ang mag-trigger ng stress, kapwa sa label at sa label. Ang mga inaasahan ng pagkakakilanlan ay may posibilidad na maging matibay. Sa katunayan, alam natin sa ating sarili na ang bawat tao ay maaaring magbago.

Halimbawa ng pag-label

Narito ang ilang halimbawa ng pag-label sa pang-araw-araw na buhay.

• Mga halimbawa ng paglalagay ng label sa iba

Binansagan mong mabuting tao si A. Pagkatapos, ang A ay nagpapakita ng pag-uugali na mas angkop na ma-label bilang masamang tao. Magiging mahirap para sa iyo na tanggapin ito. Dahil sa isip mo, may pag-asa na palaging magiging mabuti si A. Ang pag-label ay nagpapaisip sa iyo na ang mabubuting tao ay palaging mabuti at ang masasamang tao ay palaging masama. Ngunit sa katotohanan, hindi ito nangyari. Ang mabubuting tao ay may masamang panig, at kabaliktaran. May magandang side pa rin ang masasamang tao. Ang hindi pagkakatugma sa pagitan ng mga inaasahan at katotohanan ay maaaring mag-trigger ng stress o pressure, lalo na kung ang pagbabago ay may malaking epekto sa iyong buhay.

• Mga halimbawa ng pagtanggap ng mga label mula sa iba

Ang pagtanggap ng mga label ay maaari ding maging mahirap. Ang pag-label ay maaaring magmula sa ibang tao o sa iyong sarili.

Para sa mga maybahay na kailangang bumalik sa trabaho, halimbawa. Sa ngayon, sobrang attached sa babae ang label ng isang maybahay. Pagkatapos kapag ang mga pangyayari ay nagpipilit sa kanya na magtrabaho upang matugunan ang mga pangangailangan sa buhay, ang pagkakakilanlan ng isang maybahay ay mahirap tanggalin. Magtataka ang mga tao kung bakit bumalik sa trabaho ang ina. Gayundin, maaaring makonsensya ang ina sa pagpapaalam sa kanyang katayuan bilang maybahay dahil kailangan niyang "iwanan" ang kanyang anak sa bahay. Ang mga damdamin ng pagkakasala na patuloy na umiiral, sa paglipas ng panahon ay maaaring maging depresyon. Ginagawa ng pag-label ang isip na dapat buksan nang malawak hangga't maaari, upang magkaroon ng makitid na mga hangganan. Nalalapat ito sa parehong tagapag-label at tatanggap ng label. Samakatuwid, kahit na ang pag-label ay hindi ganap na maiiwasan, ang pag-uugali na ito ay kailangang makabuluhang bawasan. Basahin din:Bakit Mahilig Magtsismis ang Tao? Ito ang siyentipikong dahilan

Ang epekto ng pag-label sa kalusugan ng isip

Ang pag-label ay maaaring magpalitaw ng iba't ibang epekto sa kalusugan ng isip ng isang tao, gaya ng mga sumusunod.

1. Pakiramdam na hindi gaanong mahalaga

Kapag may nakalakip na negatibong label, magkakaroon ng pakiramdam ng kababaan. Ang label ay magpapapaniwala sa mga tao na ang selyong ibinibigay ng mga tao ay isang katotohanan na dapat tanggapin.

2. Dala ang nakakabit na stigma

Ang kalakip na etiketa ay nagsilang ng stigma. Ang isang taong nabigyan ng negatibong stigma ay makadarama ng iba't ibang negatibong emosyon, tulad ng kahihiyan, pagkakasala, at depresyon.

3. Ihiwalay ang isang tao sa buhay panlipunan

Ang lahat ng mga negatibong emosyon na naramdaman ay mag-uudyok sa taong may label na umalis sa buhay panlipunan. Ginagawa ito bilang isang paraan ng pagprotekta sa sarili mula sa iba't ibang masasakit na kahihinatnan na mangyayari o nangyari. Ang pag-label na humahantong sa stigma ay maaaring mauwi sa diskriminasyon sa maraming paraan. Ang negatibong pag-label ay maaaring maging mahirap para sa isang tao na makahanap ng trabaho, minamaliit ng iba, at mas mahina sa pag-uusig.

4. Napakababa ng kumpiyansa

Ang mga negatibong bagay na nangyayari ay nawalan ng tiwala sa mga taong tumatanggap ng mga negatibong label. Hindi lamang sa mga matatanda. Sa mga bata, maaari rin itong mangyari. Halimbawa, halimbawa, may isang bata na isang beses na mali ang sagot sa isang tanong sa klase, pagkatapos ay tumawa ang guro at ang kanyang mga kaibigan at hindi direktang binansagan itong bobo. Dahil dito, hindi na magkakaroon ng lakas ng loob ang bata na sagutin ang mga tanong ng guro sa harap ng kanyang mga kaibigan. Nawala ang tiwala niya.

5. Hindi umuunlad ang kakayahan at hindi malayang gumawa ng mga gawain

Ang kumpiyansa na nawala, ay nawalan din siya ng maraming pagkakataon, kabilang ang mga pagkakataong matuto. Sa mahabang panahon, ang pag-label ay maaaring maging sanhi ng isang tao na hindi tamad ngunit nakakahiya na matuto. Ito siyempre ay maaaring maging sanhi ng kanyang kakayahan na hindi umunlad at sa huli, hindi maaaring malayang gumawa ng isang aktibidad dahil sa limitadong kakayahan. [[related-article]] Ang lahat ng mga epekto ng pag-label sa itaas, ay maaaring tumakbo bilang isang mapanganib na cycle na patuloy na umiikot kung ang stereotype na ito ay hindi agad na itinigil. Ang pagharap sa pag-label ay hindi madaling gawin. Ang pagbabago ng pananaw ng mga tao sa atin ay hindi madali. Ngunit mas mahirap baguhin ang ating pananaw sa ating sarili. Kung nakakaramdam na tayo ng kawalan ng halaga, kawalan ng katiyakan, at kailangan nating lumayo sa mga social circle, ang pagtalikod sa lahat ng negatibong emosyong ito ay nangangailangan ng karagdagang pagsisikap. Kung isa ka sa mga taong nakakaranas ng negatibong epekto ng pag-label, huwag mag-atubiling humingi ng propesyonal na tulong, alinman sa isang psychologist o psychiatrist.