Mga Uri ng Pagkabigla at Mga Palatandaan na Dapat Abangan

Ang shock ay isang kondisyong pang-emergency na may potensyal na magdulot ng kamatayan. Ang mga palatandaan at sintomas ng pagkabigla ay maaaring mag-iba, naiiba sa bawat tao dahil ito ay depende sa uri na naranasan. Samakatuwid, kailangan mong maging mas may kamalayan sa kondisyong medikal na ito. [[Kaugnay na artikulo]]

Ang ganitong uri ng medikal na pagkabigla ay iba sa sikolohikal na pagkabigla

Pakitandaan na ang medikal na pagkabigla ay iba sa emosyonal o sikolohikal na pagkabigla. Ang sikolohikal na pagkabigla ay karaniwang nangyayari pagkatapos ng isang emosyonal na nakakagulat, nakakatakot, o nakaka-trauma na pangyayari. Ang pangunahing sanhi ng medikal na shock ay ang kakulangan ng daloy ng dugo sa katawan upang ang mga selula at tisyu ay hindi makatanggap ng sapat na oxygen. Ang medikal na shock ay nahahati sa ilang mga uri, na maaaring ma-trigger ng iba't ibang mga sanhi. Samakatuwid, ang mga klinikal na sintomas ng bawat pasyente na nakakaranas ng pagkabigla ay tiyak na magkakaiba depende sa uri ng pagkabigla at sanhi nito.

Iba't ibang uri ng pagkabigla at iba't ibang senyales na lumilitaw

Sa pangkalahatan, batay sa mga sintomas, ang shock ay nahahati sa apat na uri, katulad ng hypovolemic shock, cardiogenic shock, distributive shock, at obstructive shock. Halos lahat ng mga klasipikasyon ng mga uri ng pagkabigla ay nagpapakita ng pangunahing tanda ng hypotension o mababang presyon ng dugo. Ang mga sintomas ng pagbaba ng presyon ng dugo ay maaaring mangyari nang mabilis o mabagal, depende sa uri ng pagkabigla na naranasan. Gayunpaman, maaaring matiyak na ang hypotension ay isang senyales na ang pagkabigla ay hindi nalutas o nasa isang nakamamatay na kondisyon. Bukod sa hypotension, ang bawat uri ng pagkabigla ay may iba't ibang mga partikular na palatandaan at sintomas. Narito ang paliwanag:

Hypovolemic shock

Ang hypovolemic shock ay ang pinakakaraniwang uri ng shock. Ito ay isang pagkabigla na nangyayari dahil sa kakulangan ng likido o dugo sa katawan (hypovolemia). Maaaring mangyari ang hypovolemic shock dahil sa pagdurugo (hemorrhagic shock), o isang proseso na nagreresulta sa pagkawala ng mga likido sa katawan at dehydration. Bilang kabayaran sa mga nawawalang likido sa katawan o dugo, susubukan ng katawan na mapanatili ang presyon ng dugo. Ang iba't ibang mga palatandaan at sintomas ng hypovolemic shock ay:
 • Mabilis na tibok ng puso o pulso
 • mabilis na hininga
 • Pupillary dilation (pagbabago sa laki ng pupil dahil sa liwanag)
 • Maputla at malamig ang balat
 • Pinagpapawisan
 • Sa mas matinding yugto, ang pasyente ay maaaring magmukhang matamlay, nalilito, at walang malay
 • Kung ang pagkabigla ay nangyayari dahil sa panlabas na mga kadahilanan, ang nagdurusa ay maaaring makaranas ng:
 • Maaaring naroroon ang pagsusuka at pagtatae na may dugo, kung ang pagkabigla ay sanhi ng pagdurugo mula sa digestive system.

Distributive shock

Ang distributive shock ay nangyayari kapag ang mga daluyan ng dugo ay hindi mapanatili ang kanilang lakas, na nagreresulta sa vasodilation (pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo). Kapag nagrerelaks at lumawak ang mga daluyan ng dugo, bumababa ang presyon ng dugo. Ang dalawang pangunahing sanhi ng ganitong uri ng distributive shock ay malubhang reaksiyong alerhiya (anaphylactic shock) at malubhang impeksyon (sepsis). Ang iba't ibang mga palatandaan at sintomas sa ibaba ay maaaring mangyari sa ganitong uri ng distributive shock.
 • Pantal, pamumula ng balat, pangangati, pamamaga ng mukha, at hirap sa paghinga (sa anaphylactic shock)
 • Lagnat, tuyong bibig, kulubot, tuyo, hindi nababanat na balat (sa sepsis)
 • Mabilis na tibok ng puso at pulso
 • Sa neurogenic shock (isang bihirang sanhi ng distributive shock), ang presyon ng dugo ay maaaring bumaba sa mga unang yugto, na sinamahan ng isang normal o kahit na tumaas na rate ng puso.

Atake sa puso

Ang cardiogenic shock ay nangyayari kapag ang puso ay hindi makapagbomba ng dugo sa buong katawan. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga tipikal na palatandaan ng cardiogenic shock:
 • Isang mahina, mabagal, hindi regular na pulso.
 • Hirap sa paghinga
 • Mabula ang plema
 • Pamamaga ng mga paa at bukung-bukong

Obstructive shock

Ang obstructive shock ay isang bihirang uri ng shock. Ang obstructive shock ay nangyayari dahil sa presyon sa mga daluyan ng dugo, halimbawa sa tension pneumothorax. Ang iba't ibang mga palatandaan at sintomas na maaaring mangyari sa ganitong uri ng obstructive shock ay:
 • Biglang hypotension
 • Mabilis na pulso
 • Mga tunog ng abnormal na paghinga
 • Ang pagkabalisa sa paghinga, kung ang pagkabigla ay sanhi tension pneumothorax
Kung ikaw o isang miyembro ng pamilya ay nakaranas ng alinman sa mga palatandaan ng pagkabigla sa itaas, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor. Ang pagkabigla ay maaaring nakamamatay, lalo na sa mahahalagang bahagi ng katawan. Samakatuwid, ang mga pasyente na nasa shock ay nangangailangan ng paggamot sa lalong madaling panahon.