Ano ang tunay na sanhi ng LGBT, mula sa medikal na pananaw?

Ang paksa ng LGBT ay tila hindi nauubusan upang pag-usapan. Nanonood ka man ng mga opinion war sa social media o debate tungkol sa mga sanhi ng LGBT at ang kaugnayan nito sa relihiyon. Ang LGBT ay nangangahulugang lesbian, gay, bisexual, at transgender. Ang lesbian ay ang sekswal na atraksyon o oryentasyon ng mga babaeng gusto ang parehong kasarian. Ang gay ay ang oryentasyong sekswal ng mga lalaking may gusto sa mga lalaki. Samantala, ang bisexuality ay gumagawa ng isang tao tulad ng mga babae at lalaki. Sa loob ng grupong LGBT ay mayroon ding transgender, na tumutukoy sa isang grupo ng mga indibidwal na may sekswal na pagkakakilanlan na iba sa kasarian sa kapanganakan. Halimbawa, naniniwala ang isang taong may ari ng ari na siya ay isang babae. Kinuwestiyon pa rin ang pagkakaroon ng LGBT group, at madalas itong tinatanggihan. Sa totoo lang, ano ang dahilan ng LGBT? May mga nag-iisip, parenting errors ang dahilan. Totoo bang ang trigger ng LGBT ay ang maling pagpapalaki mula pagkabata?

Ano ang mga sanhi ng LGBT?

Maraming salik ang nag-trigger o nagiging sanhi ng LGBT. Naniniwala ang mga eksperto na ang kumbinasyon ng mga salik ay nagiging sanhi ng isang tao na magkaroon ng ibang oryentasyong sekswal at pagpapahayag ng kasarian kaysa sa iyo. Kabilang sa mga salik na ito ang:

1. Mga salik ng genetiko

Si Allan Schwartz, LCSW, Ph.D, isang psychoanalyst na nagtapos mula sa National Psychological Association for Psychoanalysis, United States, ay sumulat na ang genetic factor ay pinaniniwalaan ng mga eksperto bilang isa sa mga sanhi ng LGBT. Ang X chromosome, na ipinasa mula sa ina patungo sa anak, ay nagdadala ng iba't ibang mga gene na gumagawa ng isang tao na bakla. Naniniwala ang mga eksperto na may papel ang genetics sa oryentasyong seksuwal ng isang tao. Ang mga pag-aaral na may kaugnayan sa mga genetic na kadahilanan, bilang sanhi ng oryentasyong sekswal ng isang tao sa LGBT, ay pinatutunayan ng 50-60% ng mga respondent na lumahok.

2. Biological na mga kadahilanan at hormone

Isinulat din ni Allan Scrwartz na ang mga biological na kadahilanan ay ang dahilan din ng homosexuality at bisexuality, sa LGBT. Ang mga nanay na nagsilang ng higit sa isang anak na lalaki ay nanganganib na magkaroon ng isang bakla sa mga anak na kanyang isinilang. Ayon sa mga eksperto, kapag ang ina ay nagsilang ng isang mas matandang lalaki, ang mga biological phenomena ay nangyayari sa mga dingding ng kanyang matris. Ang kundisyong ito, ay nag-trigger ng mga pagbabago sa fetus ng isang nakababatang lalaki, at nagpapataas ng panganib ng homosexual orientation. Ipinapalagay ng mga siyentipiko na ang biological phenomenon na ito ay nagsasangkot ng mga pagbabago sa hormonal. Ito ay nakakaapekto sa utak ng bata na nagiging bakla, bagaman ang tiyak na mekanismo ay hindi pa rin alam.

Ang dahilan ng LGBT ay hindi maling pagpapalaki

Kaya, maraming mga kadahilanan na nagiging sanhi ng LGBT, at may oryentasyong sekswal at pagkakakilanlang pangkasarian na naiiba sa ibang tao. Bilang karagdagan, ang mga dahilan kung bakit gusto ng isang tao ang parehong kasarian, o gusto ang parehong kasarian, ay maaaring magkaiba sa bawat tao. Mayroong ilang mga bagay na pinaniniwalaan ng mga ordinaryong tao bilang sanhi ng LGBT, na itinanggi ng mga eksperto. Ang mga sumusunod hindi sanhi ng LGBT.
  • Pattern ng pagiging magulang
  • Ang pakikipagtalik sa parehong kasarian sa murang edad
Bilang karagdagan, mahalagang bigyang-diin na ang pagkakaroon ng homosexual at bisexual na oryentasyon ay hindi isang mental disorder at mental disorder. Ang parehong naaangkop sa pagkakakilanlan ng kasarian. Sa katunayan, plano ng world health agency o World Health Organization (WHO) bilang bahagi ng United Nations (UN), na tanggalin ang transgender sa listahan ng mga mental disorder.

Pinipili ba ng isang tao ang kanyang sarili na maging LGBT?

Karamihan sa mga eksperto ay naniniwala na ang pagiging bahagi ng LGBT community, o pagkakaroon ng homosexual o bisexual na oryentasyong sekswal, ay hindi isang personal na pagpipilian. Sa katunayan, ang isang tao ay mas malamang na baguhin ang kanilang pisikal na anyo, nang hindi maaaring baguhin at piliin ang kanilang sekswal na oryentasyon. Naniniwala ang mga siyentipiko, ang pagkakaroon ng oryentasyong sekswal sa anyo ng homosexual at bisexual, ay natural na bahagi ng indibidwal. Ang pagkakaroon ng homosexual orientation ay hindi pagpili ng isang tao ayon sa mga eksperto Tulad ng mga heterosexual na tao, o mga taong gusto ang opposite sex, same-sex attraction sa homosexual at bisexual na indibidwal sa LGBT, ay umusbong mula pagkabata. Gayundin sa transgender, bilang isang paniniwala sa isang pagkakakilanlang pangkasarian na naiiba sa kasarian. Ang ganitong uri ng paniniwala ay maaaring lumitaw bago ang edad na 5 taon. Ang mga bata at kabataan ng LGBT ay maaaring nasa panganib na makaranas ng labis na stress, dahil mayroon silang ibang oryentasyong sekswal at pagkakakilanlang pangkasarian mula sa kanilang mga kapantay. Maaaring piliin ng ilan sa kanila na itago ang kanilang pagkakakilanlan, dahil sa takot sa paghatol at pagtanggi ng iba. Maaaring tanggapin ng ilang homosexual at bisexual na indibidwal sa LGBT ang kanilang oryentasyong sekswal sa isang partikular na edad. Gayunpaman, maaaring nahihirapan pa rin ang ilan na kilalanin ang kanilang sariling damdamin. Ang ilan sa kanila ay malamang na panatilihin itong mahigpit. Marami din ang lumalabas olumalabas sa mga pinakamalapit sa kanila, na sila ay bakla, lesbian, bisexual, o transgender. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Anuman ang iyong kasalukuyang paniniwala sa LGBT, pinapayuhan kang huwag magdiskrimina sa mga indibidwal na LGBT na nagpapakita ng kanilang sarili sa salita at hindi sa salita, iwasan ang malupit na pagtrato, at tratuhin sila tulad ng ibang ordinaryong tao. Dahil, sabi ng mga eksperto, ang pagiging LGBT ay hindi isang bagay na mapipili, kaya hindi mo sila mababago. Kaya, hindi na sisihin ang diskriminasyon sa mga taong may LGBT,oo.Tandaan na huwag ideklara ang kanilang piniling landas ng buhay bilang isang kaguluhan o isang sakit, dahil kahit na ang mga eksperto ay pinagtatalunan ito.