ASD (Atrial Septal Defect), Sakit sa Puso sa mga Bata

Atrial septal defect o ASD, ito ay kilala rin bilang isang heart chamber leak. Ang kundisyong ito ay isang congenital heart disease na umiral mula pa noong bagong panganak o congenital. Tinatawag itong heart chamber leak, dahil sa ASD, ang pader na dapat na pumupunta sa kaliwang atrium at kanang atrium ay hindi ganap na sumasara o may butas. Ang kundisyong ito ay hindi palaging nagdudulot ng mga sintomas at maaari pa ngang magsara nang mag-isa kung maliit ang butas sa puso. Gayunpaman, kung ang butas ay sapat na malaki, ang panganib ng pinsala sa puso at baga ay maaaring tumaas. Upang maiwasan ang panganib na ito, maaaring gamutin ang ASD sa pamamagitan ng operasyon.

Dahilan Atrial Septal Defect o ASD

Ang pagkakaroon ng butas sa atrial wall ng puso ay talagang isang normal na kondisyon, kung ito ay nangyayari sa fetus. Ang butas na ito ay nagsisilbing baguhin ang daloy ng dugo, upang ang dugo ay lumabas sa mga baga. Kaya lang, kapag ipinanganak ang sanggol, hindi na kailangan ang butas. Kaya, sa ilalim ng normal na mga kondisyon, ito ay magsasara nang mag-isa, sa loob ng ilang linggo o ilang buwan pagkatapos ng kapanganakan. Sa mga batang may ASD, ang butas ay hindi nagsasara nang mag-isa o ang butas ay mas malaki kaysa sa nararapat. Ginagawa nitong maabala ang daloy ng dugo sa puso. Sa normal na kondisyon, ang kaliwang bahagi ng puso ay magbobomba lamang ng dugo mula sa puso patungo sa iba pang bahagi ng katawan at ang kanang bahagi ng puso ay magbobomba ng dugo sa baga. Sa mga batang may ASD, ang dugo na dapat dumaloy sa kaliwang bahagi ng puso, ay maaaring baguhin ang direksyon ng daloy nito sa kanang bahagi ng puso at humalo, pagkatapos ay sa baga. Kung ang butas ay sapat na malaki, ang labis na daloy ng dugo sa baga ay magpapahirap sa puso at baga. Sa paglipas ng panahon, ang kundisyong ito ay maaaring makapinsala sa dalawang mahahalagang organo.

Ang mga sintomas ng ASD ay hindi palaging nararamdaman

Ang laki ng ASD at ang lokasyon nito, ay tutukuyin ang mga sintomas na maaaring lumitaw. Bilang karagdagan, hindi lahat ng mga bata na may ASD ay makakaranas ng ilang mga sintomas. Marami sa kanila ay maaaring lumaki nang maayos sa isang normal na timbang. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng mga bata ay nakakaramdam ng parehong paraan. Sa mga bata na may katamtamang matinding ASD, maaaring lumitaw ang ilang sintomas, tulad ng:
  • Kaunting gana
  • Ang paglago ay hindi pinakamainam
  • Palaging mahina at pagod
  • Maikling hininga
  • Ang pagkakaroon ng mga sakit sa baga at mga impeksyon tulad ng pulmonya
Kung hindi magagamot nang maaga, ang ASD ay maaari ding magdulot ng mga problema sa puso sa bandang huli ng buhay, gaya ng mga pagkagambala sa ritmo ng puso o mga arrhythmia, at mga sakit sa pagbomba ng puso. Ang mga batang lumaki na may ASD ay mas nasa panganib din na magkaroon ng stroke sa bandang huli ng buhay. Dahil, ang mga pagbara sa mga daluyan ng dugo ay maaaring lumipat sa mga butas sa mga dingding ng atria ng puso, na humahantong sa utak. Ang pulmonary hypertension o mataas na presyon ng dugo sa baga ay maaari ding mangyari sa mga pasyenteng may ASD na medyo malala na, pagpasok ng katandaan at ang kondisyon ay hindi pa ginagamot.

Maaari bang gamutin ang ASD?

Ang panganib ng mga komplikasyon na nabanggit sa itaas, ay nagpapayo sa mga doktor sa mga bata na may ASD, na sumailalim sa mga pamamaraan ng pagsasara sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bago isara ang ASD, susubaybayan ito ng doktor sa isang tiyak na tagal ng panahon, upang makita kung ang butas ay maaaring magsara nang mag-isa. Sa panahon ng pagsubaybay, tutukuyin din ng doktor ang pinakaangkop na oras upang simulan ang paggamot at maghanap ng iba pang posibleng congenital heart disease. Upang gamutin ang ASD, mayroong tatlong yugto na isasagawa ng mga doktor, katulad ng pangangasiwa ng gamot, operasyon, at follow-up na pangangalaga.

1. Pangangasiwa ng droga

Ang pagbibigay ng mga gamot ay hindi magsasara ng butas sa dingding ng puso. Gayunpaman, ang epekto ay makakatulong na mapawi ang mga sintomas na nararamdaman. Maaari ding gamitin ang gamot upang mabawasan ang panganib ng mga komplikasyon pagkatapos ng operasyon. Ang uri ng gamot na ibinibigay ay maaari ding mag-iba, tulad ng mga beta blocker, na ginagamit upang mapanatili ang ritmo ng tibok ng puso, o mga anticoagulants, na ginagamit upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng mga bara sa mga daluyan ng dugo.

2. Operasyon

Karaniwang ginagawa ang operasyon upang isara ang isang ASD na katamtaman hanggang malaki ang laki. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay hindi inirerekomenda para sa mga pasyente ng ASD na may pulmonary hypertension. Dahil ang pagtitistis ay maaari talagang magpalala ng kondisyon. Mayroong dalawang uri ng mga operasyon na maaaring isagawa upang isara ang isang ASD, ibig sabihin:

• Cardiac catheterization

Ang pamamaraang ito ay ginagawa ng mga doktor sa pamamagitan ng pagpasok ng catheter tube sa isang ugat sa singit. Ang tubo ay tuloy-tuloy na ipapasok hanggang sa maabot nito ang puso. Ang hose na ito ay isang kasangkapan upang maglagay ng espesyal na takip sa puso na tumutulo. Sa paglipas ng panahon, ang bagong tissue ay tutubo sa paligid ng takip, at ito ay permanenteng tatatakan ang butas.

Ang pamamaraang ito ay karaniwang ginagawa para sa mga ASD na hindi masyadong malaki.

• Open heart surgery

Ang operasyon na ito ay isinasagawa sa ilalim ng pangkalahatang kawalan ng pakiramdam. Ang doktor ay magbubukas ng isang landas mula sa dibdib, upang isara ang ASD gamit ang isang espesyal na materyal. Ang pamamaraang ito ay karaniwang ginagamit upang gamutin ang ASD na hindi maaaring gamutin sa ibang mga paggamot.

3. Follow-up na pangangalaga

Upang mapanatili ang kondisyon ng puso, pagkatapos ay kailangang gawin ang karagdagang paggamot. Ang mga pasyenteng dati nang nagkaroon ng ASD, ay tuturuan na sumailalim sa mga regular na pagsusuri gamit ang isang electrocardiogram (ECG) o talaan ng puso, ilang oras pagkatapos ng paglabas mula sa ospital, isang taon pagkatapos, at sa ibang mga oras gaya ng inirerekomenda ng doktor. Kinakailangan din para sa mga nasa hustong gulang na sumailalim sa pamamaraan ng pagsasara ng ASD na magkaroon ng taunang regular na check-up upang suriin ang mga senyales ng mga komplikasyon, tulad ng pulmonary hypertension, mga pagkagambala sa ritmo ng puso (arrhythmias), pagpalya ng puso, o pinsala sa silid ng puso. [[Kaugnay na artikulo]]

Pag-aalaga ng batang may ASD

Lahat ng mga batang may ASD ay nangangailangan ng espesyal na pangangalaga ng isang pediatric cardiologist. Karamihan sa mga bata na nagkaroon ng pamamaraan ng pagsasara ng ASD ay lumaking malusog. Pagkatapos ng surgical procedure, magbibigay ang doktor ng mga antibiotic para maiwasan ang impeksyon sa dingding ng puso, o ang karaniwang tinatawag na bacterial endocarditis. Kung masuri at magamot nang maaga, ang mga batang nagkaroon ng ASD ay lalago nang husto. Hindi rin sila nangangailangan ng masyadong maraming follow-up na eksaminasyon. Ang mga problema ay kadalasang lumilitaw nang mas madalas kapag ang ASD ay nakita sa isang mas matandang edad at hindi ipinagpatuloy sa paggamot. Ang mga problema ay maaari ding lumitaw kung ang mga komplikasyon ay lumitaw pagkatapos na maisagawa ang pamamaraan ng pagsasara ng orifice. Sa mga bata na may mga komplikasyon, ang isang mas mahigpit na follow-up na pagsusuri ng isang doktor ay kinakailangan. Higit pa rito, magbibigay din ang doktor ng mga tip sa mga hakbang na dapat gawin ng mga magulang, upang gamutin ang mga batang may ASD.