Ang Pag-crawl ng Sanggol ay Normal o Hindi? Ito ang paliwanag

Ang pag-crawl ay isa sa mga yugto sa paglaki at pag-unlad ng sanggol. Gayunpaman, kapag natututong gumapang, ang ilang mga sanggol ay gumagapang pabalik sa halip na pasulong. Ang kundisyong ito ay talagang isang natural na bagay. Hindi mo kailangang mag-alala kung gagawin ito ng iyong anak. Sa paglipas ng panahon, ang sanggol ay magagawang balansehin ang kanyang katawan, at ayusin ang koordinasyon ng kanyang mga paa at kamay upang siya ay gumapang pasulong.

Bakit gumagapang paatras ang mga sanggol?

Maraming mga magulang ang nagtatanong kung anong edad ang maaaring gumapang ang mga sanggol. Ang mga sanggol ay karaniwang nagsisimulang matutong gumapang kapag sila ay mga 7 buwang gulang. Gayunpaman, ang mga sanggol ay maaaring gumapang nang mas mabilis o mas mabagal. Ito ang yugto kung kailan nagsisimulang matanto ng mga sanggol kung paano gumagana ang kanilang mga bahagi ng katawan at nag-uugnay sa kanila. Gayunpaman, ang mga sanggol ay nangangailangan ng oras upang gumapang nang maayos. Kapag ang isang sanggol ay nagsimulang matutong gumapang, pipiliin niya ang pinakamadaling paraan upang gawin ito, ang isa ay ang pag-crawl nang paurong. Narito ang ilang dahilan ng pag-crawl ng mga sanggol pabalik na kailangang malaman ng mga magulang.
  • Pakiramdam ang braso ay mas malakas

Habang lumalaki ang iyong sanggol, maaaring higit niyang gamitin ang kanyang mga braso habang natututo siyang suportahan ang kanyang sarili. Ang pag-asa sa lakas ng braso ay nagiging sanhi ng paggapang pabalik ng sanggol. Kapag naramdaman ng iyong maliit na bata na ang kanyang mga braso ay mas malakas kaysa sa kanyang mga binti, itutulak niya ang kanyang katawan pabalik sa halip na hilahin siya pasulong. Dahil, mas madali itong nararamdaman para sa braso ng sanggol.
  • Mas mabilis na umuunlad ang itaas na katawan ng sanggol

Maraming sanggol ang sinanay na gawin oras ng tiyan . Karaniwang sinusubukan ng mga sanggol na gamitin ang kanilang mga braso upang iangat ang kanilang mga katawan at suportahan ang kanilang mga leeg. Bilang resulta, ang lakas ng itaas na bahagi ng katawan ng iyong maliit na bata ay lumalaki nang mas mabilis. Samakatuwid, kung paano gumapang sa pangkalahatan ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-asa sa itaas na katawan kaysa sa mga binti. Ito ay nagiging sanhi ng paggapang ng sanggol nang paatras dahil ang paggapang pasulong ay nangangailangan din ng maraming lakas sa mga binti. Ang pag-crawl ng sanggol pabalik ay hindi isang problema na dapat mong alalahanin. Habang lumalakas ang mga binti, matututo ang sanggol na gumapang nang mag-isa. Minsan, ang mga sanggol ay hindi kailanman natutong gumapang pasulong, ngunit sa halip ay natututong tumayo at maglakad kaagad. Tandaan na ito ay normal. Samantala, kung ang iyong sanggol ay napaaga, ang kanyang pag-crawl ay maaaring mas mabagal kaysa sa mga sanggol na kanyang edad. Maaari ka ring sumangguni sa isang pediatrician tungkol dito. [[Kaugnay na artikulo]]

Paano sanayin ang sanggol na gumapang pasulong

Kung ang iyong sanggol ay gumagapang paatras, may ilang mga paraan na maaari mong sanayin ang iyong sanggol na gumapang pasulong.
  • Gawin itong laro

Maglaro ng catch at chase kasama ang sanggol Gumawa ng laro ng catch at chase kasama ang sanggol. Kapag gumapang ang iyong sanggol upang subukang lumayo sa iyo o lumapit sa iyo, makikilala niya ang pangangailangang gamitin ang kanyang mga binti at subukang gumapang pasulong.
  • Magbigay ng mga halimbawa

Maaari mong bigyan ang sanggol ng isang halimbawa ng paggapang pasulong. Kahit na parang hangal, subukang gumapang sa tabi niya. Makakatulong ito sa kanya na matutong gamitin ang kanyang mga braso at binti upang gumapang nang maayos.
  • Paggamit ng mga laruan

Upang makatulong na palakasin ang mga kalamnan na kailangan ng iyong sanggol para gumapang pasulong, maglagay ng laruan sa harap niya at hayaan siyang abutin ito. Magiging masaya din ito para sa maliit na bata.
  • Gawin mo ulit oras ng tiyan

Sanayin ang sanggol na gawin ito muli oras ng tiyan Sanayin ang sanggol na gawin ito muli oras ng tiyan , pagkatapos ay hikayatin siyang gamitin nang maayos ang kanyang mga binti upang suportahan ang kanyang katawan. Dahil dito, maaari ding tumaas ang lakas ng kanyang mga binti para gumapang.
  • Paggamit ng meryenda

Kung solid na ang bata, bago pa ang baby time meryenda , maaari mong ilagay ang treat sa harap niya at hilingin sa kanya na kunin ito sa pamamagitan ng pag-crawl pasulong. Gagawa siya ng paraan para itulak ang sarili sa pasulong at hindi paatras. Ang pag-aaral na gumapang pasulong ay hindi laging madali para sa mga sanggol. Maaari nitong tumanggi siyang gawin ito o umiyak man lang. Huwag pilitin ang sanggol na gawin ito nang husto dahil maaari itong maging mas mag-aatubili na gumapang pasulong. Turuan nang dahan-dahan at purihin siya kung nagtagumpay siya sa paggawa nito. Para sa karagdagang talakayan tungkol sa mga sanggol na gumagapang pabalik, diretsong tanungin ang doktor sa SehatQ family health app. I-download ngayon sa App Store at Google Play .