Narito ang 7 Paraan para Maging Malapit sa pagitan ng Ama at Anak

May isang palagay na ang anak na babae ay mas malapit sa kanyang ina. Bagama't hindi lahat, kailangan ang pagiging malapit ng mag-ama upang maisakatuparan ang pinakamainam na pag-unlad para sa bata. Sa kabilang banda, ang kawalan o pagwawalang-bahala ng ama sa kanyang anak na babae ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa buhay ng bata. Ito ay malinaw na may negatibong epekto sa pag-unlad ng mga bata, lalo na sa emosyonal. Kaya, paano bumuo ng pagiging malapit sa pagitan ng ama at anak na babae?

Ang kahalagahan ng isang ama sa kanyang anak na babae

Ilang pag-aaral ang nagpapakita ng kahalagahan ng ama sa mga anak sa bawat yugto ng buhay. Ang presensya, tungkulin, pagtugon, pakikilahok, at mga responsibilidad ng mga ama ay itinuturing na makapagbibigay ng mga benepisyo sa kalusugan, kagalingan at pag-unlad ng kanilang mga anak na babae. Ang pakikilahok ng mga ama sa pagpapalaki ng kanilang mga anak na babae ay maaari ding maging tiwala sa mga bata, maglakas-loob na makipagsapalaran, at mag-explore. Bilang karagdagan, ang mga bata ay maaaring magkaroon ng mataas na pagpapahalaga sa sarili, hindi natatakot sa pagkabigo, at gumanap nang mas mahusay. Sa kabilang banda, ang kawalan ng ama ay magkakaroon ng negatibong epekto sa kanilang mga anak na babae, tulad ng pagkakaroon ng maraming problema sa ibang tao, pagkakaroon ng kahirapan sa paglutas ng mga problema, pagkakaroon ng mahinang sikolohiya, pagiging madaling kapitan ng depresyon at pagkabalisa, at pagkonsumo ng marami. ng alkohol bilang isang may sapat na gulang. Ang mga ama ay may mahalagang papel sa sikolohikal na pag-unlad ng kanilang mga anak na babae. Ipinakikita ng isang pag-aaral na ang mga batang babae na nalulumbay, hindi gaanong mainit na relasyon, mababang emosyonal na pagkakalapit, at mga problema sa komunikasyon sa kanilang mga ama. Samakatuwid, ang isang ama ay dapat na makapaghatid ng suporta, pagmamahal, at atensyon sa kanyang anak na babae. [[Kaugnay na artikulo]]

Paano bumuo ng pagiging malapit sa pagitan ng ama at anak na babae

Napakahalaga ng pagiging malapit ng mag-ama. Gayunpaman, ang ilang mga ama ay maaaring hindi maunawaan kung paano bumuo ng isang magandang relasyon sa kanilang anak na babae, lalo na kung ang bata ay napakalapit sa kanyang ina. Gayunpaman, baguhin ang mindset na iyon dahil ang iyong anak na babae ay nangangailangan din ng pagmamahal mula sa kanyang ama. Mayroong ilang mga paraan na maaari kang bumuo ng isang relasyon sa iyong anak na babae, kabilang ang:
  • Magsimula kapag ipinanganak ang bata

Upang lumikha ng pagiging malapit sa mag-ama, magsimula sa sandaling siya ay ipinanganak. Isali ang iyong sarili sa kanyang buhay sa simula sa pamamagitan ng aktibong papel sa pagtulong sa pangangalaga sa kanya. Ang mas maraming oras na ginugugol mo sa kanya nang maaga, mas madali itong makipag-bonding sa kanya mamaya. Subukang palitan ang kanyang lampin, hawakan siya, o paginhawahin siya kapag umiiyak siya.
  • Turuan ang mga bata ng mga bagong bagay

Ang pagtuturo sa mga bata ng mga bagong kasanayan ay maaaring bumuo ng pagiging malapit sa pagitan ng mga ama at anak na babae. Bilang karagdagan, maaari rin itong magbigay ng kumpiyansa sa mga bata na malampasan ang anumang hamon. Subukang turuan ang mga bata na magbasa, magbisikleta, mangisda, gumawa ng gawaing bahay, o anumang bagay na nakikinabang sa kanila.
  • Hayaang magkuwento ang mga bata

Bumuo ng pagiging malapit sa iyong anak na babae sa pamamagitan ng pakikinig nang higit pa at pagpapaalam sa kanya na makipag-usap sa iyo. Pakinggan ang kanyang iniisip, pinapangarap, at inaasam sa kanyang buhay. Bilang karagdagan, kung ang iyong anak ay nagbahagi ng isang bagay na pribado, panatilihin itong kumpidensyal dahil ang pagsira sa kanyang tiwala ay maaaring makapinsala sa relasyon sa pagitan mo at ng iyong anak na babae.
  • Lumilikha ng mga masasayang sandali kasama ang mga bata

Gumawa ng mga masasayang sandali kasama ang iyong anak na babae upang mabuo ang pagiging malapit sa kanya. Maaaring isama ng ama ang kanyang anak na babae upang bumili ng mga manika, ice cream, o mamasyal sa paborito niyang lugar. Habang tumatanda ka, maaari mong dalhin ang iyong anak na babae sa mga pelikula, paglangoy, pagbibisikleta, o kahit na pagpunta sa isang konsyerto. Ang pagbuo ng mga magagandang alaala ay maaaring makapagpatuloy sa mga bata na maalala ang mga ito.
  • Makisali ka sa buhay niya

Ang mga ama ay dapat na aktibong interesado at kasangkot sa buhay ng kanilang mga anak na babae. Huwag lamang magtanong tungkol sa araw, ngunit alamin din kung ano ang interesado o gusto ng bata. Kung mahilig magpinta ang iyong anak, maaari mo siyang bilhan ng iba't ibang kagamitan sa pagpipinta. Bilang karagdagan, mahalaga din para sa iyo na dumalo sa mga kaganapan o aktibidad ng mga bata, tulad ng mga dula, science fair, o konsiyerto. Ito ay makapagpaparamdam sa bata na pinahahalagahan at mahalaga ito upang mapatibay nito ang inyong pagiging malapit sa bata.
  • Ipakita sa kanila ang pagmamahal

Kapag ang iyong anak ay gumawa ng isang masamang pagpili, huwag kutyain, hiyain, o maliitin siya. Gayunpaman, tulungan siyang matuto at lumago. Gamitin ito bilang isang pagkakataon upang turuan ang iyong anak na babae nang matiyaga, mahinahon, at mapagmahal. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo sila dinidisiplina. Patuloy na ipaliwanag kung ano ang mali ng bata, at magbigay ng mga mungkahi upang mas mahusay siya sa hinaharap.
  • Pagsusulat ng mga tala at liham

Halos bawat batang babae ay gustong-gusto ang mga greeting card, mga tala at mga titik. Samakatuwid, maglaan ng oras upang magsulat ng isang tala o liham upang ipahayag ang iyong pagmamahal at pagmamalaki para sa kanya. Napakahalaga nito sa iyong anak na maaalala niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Huwag gumamit ng masalimuot na salita para mas madaling maunawaan ng iyong anak. Ang pagbuo ng pagiging malapit sa pagitan ng ama at anak na babae ay maaaring hindi palaging madali. Gayunpaman, kung gagawin nang tama ito ay bubuo ng isang matibay na ugnayan, at lilikha ng maraming masasayang alaala para sa iyong anak na babae.