Paano pagalitan ang isang bata nang hindi sumisigaw at sumisigaw

Likas sa mga magulang na makaramdam ng galit sa kanilang mga anak. Maaaring ang galit sa mga bata ay minsan naiimpluwensyahan ng iba pang mga problema kaya ang mga bata ay tila "isang labasan". Bago ka lumayo para pagalitan ang iyong anak, tandaan na ang galit ay maaaring tumagal ng habambuhay. Ano ang pumapasok sa isip ng isang bata kapag pinapagalitan sila ng kanilang mga magulang? Bukod dito, ang mga magulang ang lugar kung saan sila humingi ng tulong, proteksyon, at pagmamahal. Kapag pinagalitan sila ng mga magulang, ang kalungkutan ay maaaring maging maraming beses na mas malaki dahil ang mga magulang ang mga pigura na nagiging kanilang sanggunian.

Paano pagalitan ang isang mabuting bata

Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang pagagalitan sa mga bata ay palaging masama. Kailangang malaman ng mga bata na ang mga magulang ang may hawak ng awtoridad. Hindi bababa sa, sundin ang ilan sa mga sumusunod na paraan upang pagalitan ang isang mabuting bata:
  • Wag kang sumigaw

Ang pagsigaw sa isang bata ay talagang isang hindi epektibong paraan. May tendency na talagang gustong lumaban ang mga bata dahil walang koneksyon bago gumawa ng mga pagwawasto. Mas mabuti kung kapag galit ang mga magulang, maupo at tingnan ang mga mata ng bata. Sabihin sa kanila kung ano ang mali at ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon upang maunawaan ng bata.
  • Kontrolin ang iyong emosyon

Kung ang iyong anak ay madalas na sumisigaw o nagagalit kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari tulad ng inaasahan, subukan ang pagmumuni-muni sa sarili. Nakagawa na ba ng katulad ang mga magulang sa harap ng kanilang mga anak? Tandaan, ang iyong maliit na bata ay isang taong mahusay sa pagrekord ng lahat ng bagay sa kanyang harapan at gayahin ito. Kung oo ang sagot, subukan munang kontrolin ang iyong emosyon. Kahit papaano, huwag magpakita ng galit o pagkairita – sa anumang paraan – sa harap ng iyong anak. Humanap ng distraction kapag gusto mong magalit para hindi ka "pumutok" sa harap nila.
  • Makinig anak

Kapag ang mga bata ay itinuturing na "kumikilos", subukang ipaalam ang kanilang nararamdaman. Itanong nang dahan-dahan, ano ang dahilan kung bakit sila nagkamali? Panatilihing komportable ang iyong anak - hindi natatakot - na ibahagi ang kanilang nararamdaman. Who knows, lumalabas na ang trigger para magkamali ang mga bata ay isang bagay na hindi inaasahan ng mga magulang. Baka gusto nilang tumulong, pero ang nangyari ay aksidente nilang nasira.
  • Emosyonal na pagpapatunay

Sa halip na pagalitan ang bata sa pamamagitan ng pagsigaw na magpapalayo lamang sa mga magulang at mga anak, subukang patunayan ang mga emosyon. Ito ay isang paraan ng pagkilala at pagbibigay sa mga bata ng plataporma para sa kung anong mga emosyon ang kanilang nararamdaman. Hayaang maramdaman ng bata ang lahat ng mga emosyon na lumitaw. Pagkatapos, kapag napatunayan na ang emosyon ng bata, ibahagi kung bakit nagagalit ang magulang. Ipaliwanag sa simpleng wika ang mga sanhi ng kanilang mga aksyon. Isara sa pamamagitan ng paggawa ng mga positibong paninindigan at pag-uulit na ang mga magulang ay kumilos nang mapagpasyang dahil mahal nila sila.
  • Koneksyon bago itama

Walang mabisang pagtutuwid kasama na ang pagalitan ang anak na walang koneksyon o closeness sa pagitan ng anak at ng magulang. Kumilos ayon sa wika ng pag-ibig, ito man ay hipuin, kalidad ng oras, mga salita, at higit pa. Sa pamamagitan ng koneksyon na binuo, ang mga pagwawasto kapag pinapagalitan ang mga bata ay mas madaling tanggapin nila.
  • Magbigay ng pagpipilian

Kapag nagkamali ang bata at pinagalitan ng magulang ang bata, surgical kung anong mga opsyon ang available. Halimbawa, kapag itinulak ng isang nakatatandang kapatid ang kanyang nakababatang kapatid, ipahiwatig na may isa pang paraan upang maiwasan ang kanyang kapatid na babae, ito ay sa pamamagitan ng pagsasabi o paghiling sa kanya na lumipat. O kapag ang iyong anak ay naghagis ng bola at nabasag ang mga bagay sa bahay, ipaliwanag na may opsyon na ihagis ang bola sa labas. Ipaliwanag ang pagkakaiba ng mga kahihinatnan sa pagitan ng dalawang pag-uugali upang maunawaan ng bata ang konsepto ng sanhi at bunga. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Ang mga magulang ay magiging mga pigura lamang maimpluwensyang para sa mga bata kung mayroon nang koneksyon o closeness. Magpakita ng halimbawa, kabilang ang pag-alam ng mga hangganan kapag pinapagalitan ang isang bata. Imbes na sumigaw o magbitaw ng mga salitang maaalala niya habang buhay, mas mabuting pag-usapan ito ng anak. Ang pag-iingay o pag-iingay ay hindi nangangahulugan na nagtagumpay ka na sa paggagalit sa iyong anak. Maaari talaga nitong masaktan ang kanilang damdamin at isara ang mga bata sa kanilang mga magulang. Sa kabilang banda, ang pagsaway sa mga bata sa pamamagitan ng malumanay ngunit matatag na mga salita ay maaaring maging mas epektibo at ipaunawa sa mga bata kung anong mga pagkakamali ang kanilang nagawa.