Maaaring Protektahan ka ng Tetanus Toxoid Vaccine Mula sa Tetanus

Ang tetanus toxoid ay naglalaman ng lason na pinahina ng formaldehyde upang hindi na ito mapanganib. Ang sangkap na ito ay ginagamit bilang aktibong pagbabakuna pagkatapos ng pinsala at bilang pangunahing pag-iwas sa tetanus sa anyo ng pagbabakuna. Mayroong dalawang uri ng mga toxoid na magagamit, katulad ng mga likidong toxoid at adsorption toxoid (namumula ang asin na aluminyo). Parehong may parehong potensyal na lumikha ng seroconversion (pagbuo ng mga antibodies sa serum dahil sa pagbabakuna) sa katawan. Gayunpaman, ang mga adsorption toxoid ay mas madalas na ginagamit dahil sa mas mataas na tugon sa mga antas ng antitoxin at mas tumatagal kaysa sa mga likidong toxoid.

Pagbibigay ng Tetanus Toxoid kapag nagkaroon ng pinsala

Ang tetanus toxoid ay ibinibigay sa lahat ng uri ng sugat kung hindi ka pa nakatanggap ng bakuna o hindi ka pa nakatanggap ng sapat na pagbabakuna mula sa kinakailangang dosis, na 3 dosis. Kung nakatanggap ka ng higit sa tatlong pagbabakuna ng tetanus na may huling bakuna sa wala pang 5 taon, ibinibigay lamang ang tetanus toxoid kapag mayroon kang mga sumusunod na uri ng sugat:
 • Ang mga sugat ay kontaminado ng lupa, dumi at laway
 • saksak
 • Mga sugat ng baril
 • Mga aksidente na nagreresulta sa mga bukas na sugat
 • Mga paso
 • frostbite
Hindi limitado sa mga uri ng sugat sa itaas, kung ang sugat ay itinuturing na may kakayahang maging lugar ng pag-aanak ng tetanus, dapat kang magpa-injection ng tetanus toxoid. Kung ang iyong huling bakuna ay higit sa 10 taong gulang, kailangan mo pa ring mabakunahan kahit na maliit at malinis ang sugat.

Pangangasiwa ng Tetanus Toxoid Vaccine

Sa Indonesia, ang tetanus toxoid ay ibinibigay sa anyo ng DTP-HB-HiB vaccine, na isang pinagsamang bakuna na nagbibigay ng pag-iwas laban sa diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, at iba pang mga impeksiyon. Haemophilus influenzae B. Ang bakunang ito ay iturok sa itaas na hita o braso sa mas matatandang mga sanggol. Ang pagbabakuna na naglalaman ng tetanus toxoid ay ibinibigay sa edad na 6 na linggo. Alinsunod sa mga rekomendasyon mula sa IDAI, ang bakunang ito ay inirerekomenda na ibigay sa edad na 2, 3, at 4 na buwan kung tumatanggap ng DTPw, at sa edad na 2, 4, at 6 na buwan kung bibigyan ng DTPa ang bakuna. Ang bakunang ito ay hindi maaaring ibigay sa mga batang may mga seizure, neurological disorder, o brain disorder sa mga bagong silang. Ang isang pag-aaral sa NCBI, ay nagsabi na ang dalawang dosis ng tetanus toxoid immunization na ibinigay ng hindi bababa sa 4 na linggo, ay magbibigay ng makabuluhang resulta sa pagbabawas ng panganib ng pagkamatay ng neonatal tetanus. Ang mga side effect na maaaring idulot ay ang mga lokal na reaksyon sa lugar ng iniksyon sa anyo ng pamamaga, pananakit, at pamumula. Bilang karagdagan, maaari itong sinamahan ng lagnat sa karamihan ng mga kaso. Sa pangkalahatan, bibigyan ka ng gamot na pampababa ng lagnat upang mahulaan ang paglitaw ng lagnat. Sa matinding reaksyon, maaaring magkaroon ng mataas na lagnat, ang bata ay nagiging makulit, at umiiyak sa mataas na tono ng boses. Ito ay maaaring mangyari sa loob ng 24 na oras ng pangangasiwa. [[related-articles]] Kung mangyari ang mga side effect, ang mga aksyon na maaari mong gawin bilang isang magulang ay ang mga sumusunod:
 • Bigyan ng mas maraming inumin (gatas ng ina o katas ng prutas)
 • Magsuot ng magaan na damit kung ikaw ay may lagnat
 • I-compress ang lugar ng iniksyon na may malamig na tubig
 • Kung ikaw ay may lagnat, magbigay ng paracetamol sa isang dosis ayon sa timbang ng iyong katawan
 • Maaaring maligo ang mga sanggol o punasan lamang ng maligamgam na tubig
 • Kung ang reaksyon ay malubha at nagpapatuloy, dapat mong dalhin ang iyong anak sa doktor.
Pagbibigay pampalakas gumanap sa unang pagkakataon sa edad na 18 buwan, pagkatapos ay 5 taon, 10-12 taon, at bawat 10 taon pagkatapos noon. Sa mga batang may edad na 7 taong gulang pataas, ang tetanus toxoid ay ibibigay sa anyo ng isang bakunang Td o Tdap, hindi na kasama ng mga bakunang hepatitis B at hepatitis B. Haemophilus influenza B. Ang mga buntis na kababaihan ay inirerekomenda din na tumanggap ng TT immunization, katulad ng purong tetanus toxoid. Ito ay naglalayong maiwasan ang paglitaw ng neonatal tetanus, katulad ng tetanus na nangyayari sa mga bagong silang. Ang proteksyon na ibinibigay ng tetanus toxoid ay makabuluhang binabawasan ang saklaw ng tetanus. Gayunpaman, hindi nito ginagarantiyahan ang 100% na hindi mangyayari ang tetanus sa mga taong nasa panganib. Ang tetanus toxoid ay kailangang ulitin (boosters) bawat 10 taon upang mapanatili ang mga antas ng antitoxin sa dugo.