Huwag Maingat na Uminom ng Lung Cancer Drugs, Narito ang Paliwanag

Ang pag-alam sa mga uri ng mga gamot sa kanser sa baga na mabisa ay hindi sapat. Kailangan mo ring tiyakin ang kaligtasan ng gamot dahil sa kasalukuyan ay maraming mga herbal at synthetic na gamot sa kanser sa baga na ipinagbibili sa mga tindahan. sa linya hindi rin offline na maaaring ilagay sa panganib ang iyong buhay. Sa malawak na pagsasalita, ang mga gamot sa lung cancer na ligtas para sa pagkonsumo ay mga gamot na mayroon nang distribution permit mula sa Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). Gayunpaman, upang malaman kung aling mga gamot ang mabisa para sa iyong kondisyon, dapat mo pa ring talakayin ang mga ito sa iyong gumagamot na doktor. Ang paggamot sa kanser sa baga ay nakasalalay sa maraming bagay, tulad ng uri ng kanser na mayroon ka, ang laki at posisyon ng kanser, ang yugto ng kanser, sa iyong pangkalahatang katayuan sa kalusugan. Ang mga hakbang sa paggamot sa kanser ay ginagawa pagkatapos mong kumonsulta sa isang espesyalista. Kung ito ay hindi masyadong malala, ang paggamot sa kanser sa baga ay kadalasang sapat na gawin sa operasyon at sinusundan ng chemotherapy upang alisin ang mga natitirang selula ng kanser. Gayunpaman, kung ang iyong kanser sa baga ay talamak o kumalat na, ang iyong doktor ay maaaring magrekomenda ng systemic na paggamot gamit ang mga gamot.

Mga inirerekomendang uri ng mga gamot sa kanser sa baga

Ang mga gamot sa kanser sa baga ay hindi lamang sa anyo ng mga kapsula o tablet na iniinom ng bibig, ngunit maaari ding ibigay sa pamamagitan ng iniksyon sa isang ugat. Mayroong hindi bababa sa tatlong paraan ng pagbibigay ng mga gamot na ito para sa kanser at maaaring hilingin sa isang pasyente ng kanser sa baga na uminom ng isa o kumbinasyon ng mga gamot para sa kanser sa baga. Narito ang tatlong paraan ng paggamot sa kanser sa baga at ang mga kasamang gamot nito.

1. Chemotherapy

Ang Chemotherapy ay isang gamot na ginagamit upang sirain ang mga selula ng kanser sa pamamagitan ng pagpigil sa mga selulang ito sa paghahati, pagpaparami, o pagpapalaki ng kanilang mga sarili. Ang pamamaraang ito ng paggamot ay napatunayang mabisa sa mga pasyenteng may kanser sa baga sa lahat ng yugto. Ang ilang mga chemotherapy na gamot na ligtas gamitin ay:
 • Paclitaxel
 • cisplatin
 • Carboplatin
 • Paclitaxel na nakagapos sa albumin
 • Docetaxel
 • Gemcitabine
 • Vinorelbine
 • etoposide
 • Pemetrexed
Ang mga chemotherapy na gamot ay maaaring magdulot ng mga side effect, tulad ng pagkalagas ng buhok, canker sores, pagbaba ng timbang, pagduduwal at pagsusuka, pati na rin ang pagtatae at paninigas ng dumi. Ang paggamit ng gamot na ito sa kanser sa baga ay maaari ding makaapekto sa pagbuo ng mga selula ng dugo sa bone marrow na humahantong sa mas mataas na panganib ng impeksyon, madaling pasa o pagdurugo, at pagkapagod. Kung nararanasan mo ang mga reklamong ito, kumunsulta sa doktor. Maaaring resetahan ka ng side effect reliever na ligtas na inumin kasabay ng iyong gamot sa kanser sa baga.

2. Naka-target na therapy

Ang therapy na ito ay tinatawag na naka-target na therapy dahil maaari itong mag-target ng mga partikular na gene, protina, o tisyu na nagho-host ng mga selula ng kanser. Ang gamot na ito sa lung cancer ay maaaring ibigay bilang pangunahing paggamot, maaari rin itong isama sa chemotherapy upang maiwasan ang paglaki at pagkalat ng mga selula ng kanser upang hindi magdulot ng matinding pinsala sa mga malulusog na selula. Ang mga uri ng mga gamot sa kanser sa baga sa naka-target na therapy ay:
 • Gefitinib
 • Afatanib
 • Erlotinib
 • Osimertinib
 • Crizotinib
 • Ceritinib
 • nintedanib.
Hindi lahat ng pasyente ng kanser sa baga ay angkop para sa gamot na ito kaya laging sundin ang mga rekomendasyon ng doktor. Ang bawat naka-target na gamot sa therapy ay mayroon ding sariling mga side effect na sasabihin sa iyo ng iyong doktor.

3. Immunotherapy

Ang immunotherapy, na kilala rin bilang biological therapy, ay naglalayong palakasin ang immune system ng katawan upang natural na labanan ang mga selula ng kanser. Nakamit ang layuning ito sa pamamagitan ng paggamit ng ilang gamot sa kanser sa baga o sa pamamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga natural na antibodies sa katawan. Ang mga halimbawa ng mga gamot sa kanser sa baga na ginagamit sa immunotherapy ay:
 • Atezolizumab
 • Durvalumab
 • Nivolumab
 • Pembrolizumab.
Para sa mga taong may advanced na kanser sa baga na hindi maaaring gamutin sa naka-target na therapy, ang immunotherapy ay ang inirerekomendang paraan ng paggamot. Hindi madalas, kailangan mo ring sumailalim sa immunotherapy kasama ng chemotherapy. Tutukuyin ng doktor ang naaangkop na immunotherapy na gamot para sa iyong kondisyon. Ang bawat gamot sa kanser sa baga ay may iba't ibang epekto, ngunit sa pangkalahatan, ang mga side effect ay kinabibilangan ng pangangati sa balat, trangkaso, pagtatae, igsi sa paghinga, at mga pagbabago sa timbang. Kumunsulta sa iyong doktor kung ang pag-inom ng mga gamot sa kanser sa baga ay may kasamang iba pang mga gamot. Ang mga suplemento, mga herbal na gamot, o mga gamot na mabibili nang walang reseta ng doktor ay maaaring makagambala sa bisa ng mga gamot sa kanser na iniinom mo.