Ang mga pinsala ay nakatago sa mga bata kapag naglalaro ng mga bisikleta, dapat gawin ito ng mga magulang

Ang paglalaro ng bisikleta, lalo na sa mga kaibigan o magulang, ay isa sa mga bagay na gusto ng maraming bata. Tuwing hapon o weekend, madalas nating nakikita ang maraming bata na naglalaro ng bisikleta sa paligid ng bahay o garden complex. Gayunpaman, sa kanilang murang edad, ang mga bata ay bihirang bigyang pansin ang kanilang kaligtasan kapag naglalaro ng mga bisikleta, kaya sila ay madaling masugatan. Para maiwasan ito, dapat siyempre pangalagaan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Ano ang gagawin?

Ang panganib ng pinsala sa mga bata kapag naglalaro ng bisikleta

Ang pagbibisikleta ay isang masayang paraan para manatiling aktibo at fit ang mga bata. Sa pangkalahatan, natututo ang mga bata na sumakay ng bisikleta sa pagitan ng edad na 3-8 taon. Gayunpaman, karamihan ay ginagawa ito kapag sila ay higit sa 5 taong gulang. Ang isang pag-aaral ay nagpakita na ang mga pinsala ay mas karaniwan sa mga bata na nagsimulang sumakay ng bisikleta sa edad na 3-5 taon kaysa sa mga batang may edad na 6 o 7 taon. Ang pinakakaraniwang pinsalang dulot ng pagbibisikleta ay:
  • Sugat sa ulo

Ang mga pinsala sa ulo ay isa sa mga pinakamalubhang pinsala na maaaring mangyari dahil sa pagbibisikleta. Kapag nagkaroon ng pinsala sa ulo, ang mga bata ay maaaring makaranas ng pananakit ng ulo, panlalabo ng paningin, tugtog sa tainga, pagkahilo, pagduduwal, pagkahimatay, at kahit pagdurugo sa ulo.
  • pinsala sa tiyan

Ang mga pinsala sa tiyan ay maaaring mangyari kapag ang isang bata ay nahulog mula sa isang bisikleta at ang dulo ng hawakan ng bisikleta ay tumama sa tiyan. Ang mga bata na may pinsala sa tiyan ay makakaramdam ng sakit sa tiyan o pagsusuka. Kahit na sa malalang kaso ay maaaring maging sanhi ng hematuria o pagkakaroon ng dugo sa ihi.
  • Bali

Bago huminto sa paglaki ang isang bata, ang mga aksidente tulad ng pagkahulog ay mas malamang na magdulot ng mga bali kaysa sa mga dislokasyon. Ang kundisyong ito ay karaniwang nangyayari sa mga pulso at paa. Kung ang isang bata ay nahulog mula sa bisikleta at sinusubukang hawakan ito gamit ang kanilang mga paa, kamay, o puwit, maaari itong magdulot ng mga pinsala sa bukung-bukong at maging ng mga bali.
  • Pinsala ng malambot na tissue

Ang mga pinsala sa malambot na tissue, tulad ng mga gasgas, hiwa, at mga pasa, ay maaari ding mangyari kung ang isang bata ay nahulog mula sa isang bisikleta. Kahit na hindi makontrol, ang problemang ito ay maaaring humantong sa impeksyon na nagdudulot ng pamumula, pamamaga, paglabas ng nana, at lagnat.
  • pinsala sa singit

Ang pinsala sa singit ay maaaring mangyari kapag ang isang bata ay nahulog sa gitna ng bisikleta, na nasugatan ang kanyang singit. Ang kundisyong ito ay maaaring magdulot ng patuloy na pananakit, mga problema sa pag-ihi, o pagdurugo. Gayunpaman, maaari lamang itong magdulot ng mga menor de edad na pinsala. Ang iba't ibang pinsala sa itaas ay medyo kakila-kilabot, kaya mahalagang bigyang-pansin ng mga magulang ang kaligtasan ng kanilang mga anak kapag naglalaro ng bisikleta. [[Kaugnay na artikulo]]

Pagbibigay pansin sa kaligtasan ng mga bata kapag naglalaro ng bisikleta

Sa pagpili ng bisikleta ng isang bata, hindi ito dapat bilhin ng mga magulang nang walang ingat. Ang mga bicycle na bibilhin ay dapat matugunan ang mga pamantayan sa kaligtasan ng bata. Bilang karagdagan, pumili ng bisikleta na nagpapahintulot sa bata na maupo sa upuan ng bisikleta na ang dalawang paa ay nakadikit sa lupa. Siguraduhing tama ang sukat ng bike para hindi ito masyadong malaki o maliit para sa bata. Siguraduhin din na ang iba't ibang bahagi ng bisikleta, lalo na ang mga reflector, ay maayos at matatag na naka-install. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga bagay na dapat mong gawin kapag ang iyong anak ay gustong sumakay ng bisikleta, katulad:
  • Pagtuturo sa mga bata na gumamit ng helmet ng bisikleta

Lahat ng gustong sumakay ng bisikleta, kabilang ang mga bata, ay dapat magsuot ng helmet. Ang helmet ay isang napakahalagang kagamitan sa proteksyon sa ulo. Pumili ng helmet na nakakatugon sa mga pamantayan sa kaligtasan at tamang sukat. Bukod dito, dapat ding maliwanag ang kulay ng helmet upang ito ay makita ng ibang gumagamit ng kalsada. Ang mga strap ng helmet ay dapat ding matibay at magkasya nang maayos upang maayos na maprotektahan ang ulo ng bata. Susunod, turuan ang bata na magsuot ng helmet ng bisikleta hanggang sa kaya niya.
  • Hinihiling sa bata na magsuot ng matingkad na damit

Kapag ang mga bata ay gustong sumakay ng bisikleta, mainam na hilingin sa kanila na magsuot ng matingkad na kulay ng mga damit upang ito ay madaling makita ng ibang motorista, lalo na ang mga motor at sasakyan. Mapapababa nito ang panganib na matamaan ang bata. Pumili din ng pantalon na kasya at hindi masyadong mahaba para hindi mahuli sa mga gulong o tanikala.
  • Siguraduhin na ang bata ay nagsusuot ng sapatos

Upang maiwasang masaktan ang mga daliri ng paa ng iyong anak kapag naglalaro ng bisikleta, dapat mong tiyakin na ang bata ay gumagamit ng sarado at matibay na sapatos. Hindi lang iyon, dapat ding nakatali ng mahigpit ang mga sintas ng sapatos para maging ligtas. Maaari mo ring hilingin sa iyong anak na gumamit ng iba pang kagamitang pangkaligtasan, tulad ng mga pad ng tuhod, siko o pulso.
  • Hilingin sa mga bata na maglaro ng bisikleta sa isang ligtas na kapaligiran

Hilingin sa iyong anak na sumakay ng bisikleta sa isang landas na walang trapiko at mga abala, tulad ng graba, buhangin, o mga puddles ng tubig. Mas mabuti, kung ang bata ay naglalaro ng bisikleta sa isang malambot na ibabaw, tulad ng damo dahil maaari itong mabawasan ang panganib ng pinsala mula sa pagkahulog. Dapat ding iwasan ng mga bata ang pagbibisikleta kapag hapon na at dumidilim na dahil mahirap itong makakita.
  • Turuan ang mga bata ng mga patakaran ng pagbibisikleta sa kalsada

Dapat ituro sa mga bata ang mga tuntunin ng pagbibisikleta sa kalsada. Bigyan ng pang-unawa ang bata na huwag magbisikleta nang masyadong mabilis dahil maaari itong mapanganib. Palaging panatilihin ang iyong distansya kung may mga sasakyang dumadaan. Bantayan nang mabuti ang daan at manatiling nakatutok. Kung gusto mong tumawid, bumaba sa bisikleta at maglakad nang maingat habang ginagabayan ang bisikleta. Ang iba't ibang bagay sa itaas ay maaaring makatulong sa mga bata na maiwasan ang panganib ng pinsala kapag naglalaro ng bisikleta. Samakatuwid, unawain at ilapat ang mga pamamaraan sa itaas upang maiwasan ang mga pinsala kapag naglalaro ng bisikleta ang mga bata.