Pamantayan para sa Pagbawi mula sa Covid-19 Ayon sa Ministri ng Kalusugan

Upang maideklarang gumaling at kumpletong paghihiwalay, ang isang pasyente na positibo para sa Covid-19, asymptomatic man o may banayad, katamtaman, at malubhang sintomas, ay kailangang matugunan ang pamantayang itinakda ng Ministry of Health ng Republika ng Indonesia. Ayon sa Ministry of Health, ang pamantayan para sa pagbawi mula sa corona ay na-update kasunod ng pagbuo ng umiiral na pananaliksik at mga alituntunin mula sa WHO. Noong nakaraan, ang isang pasyente ng Covid-19 na may bawat kondisyon ay itinuturing na gumaling pagkatapos ng dalawang negatibong pagsusuri sa PCR swab, ngayon ang mga pamantayan na ibinigay ay mas tiyak ayon sa kalubhaan.

Pamantayan para sa pagbawi ng mga pasyente ng Covid-19

Sa parami nang parami ng pananaliksik sa Covid-19, ang mga pag-unlad sa paligid ng sakit na ito ay mabilis ding tumataas. Maraming mga protocol ang nagbago ayon sa mga natuklasan, kabilang ang mga pamantayan para sa pagbawi o kapag ang pasyente ay maaaring ilabas mula sa paghihiwalay. Ayon sa Decree of the Minister of Health (KMK) Number HK.01.07/Menkes/413/2020, ang mga pasyente ng Covid-19 na may iba't ibang antas ng kalubhaan ay maaaring ideklarang gumaling kung natugunan nila ang pamantayan para sa pagkumpleto ng paghihiwalay at pagtanggap ng liham ng pahayag mula sa doktor na namamahala sa pagkumpleto ng pagsubaybay. Sa mga pasyente ng corona na may malala o kritikal na sintomas na may patuloy na positibong resulta ng pagsusuri sa PCR, aka hindi kailanman negatibo, ang doktor ay magsasagawa ng muling pagsusuri at pagsubaybay. Dahil ang PCR test ay maaari pa ring matukoy ang mga bahagi ng katawan ng corona virus kahit na ang virus ay hindi na aktibo. Samakatuwid, kung ang resulta ng pagsusuri ay positibo pa rin ngunit ang iba pang pamantayan ay itinuturing na mabuti, kung gayon ang pasyente ay malamang na maideklarang gumaling. Ang mga sumusunod ay ang pamantayan sa pagbawi para sa mga pasyente ng Covid-19 batay sa kanilang kalubhaan.

• Mga pasyenteng walang sintomas

Ang mga pasyenteng walang sintomas ay maaaring ideklarang makakatapos ng isolation kung sumailalim sila sa self-isolation sa loob ng 10 araw pagkatapos masuri na positibo para sa Covid-19. Ang mga pasyente na may ganitong kalubhaan ay hindi na kailangang sumailalim sa karagdagang pagsusuri sa PCR swab kung sa panahon ng paghihiwalay ay walang mga sintomas na lilitaw.

• Mga pasyenteng may banayad at katamtamang sintomas

Ang mga pasyente ng Covid-19 na may banayad at katamtamang mga sintomas ay maaaring ideklarang discharged mula sa isolation kung nakumpleto nila ang isolation sa loob ng 10 araw pagkatapos masuri na positibo para sa Covid-19, kasama ang 3 araw na walang sintomas ng lagnat at mga problema sa paghinga (13 araw sa kabuuan).

• Mga pasyenteng may malubhang sintomas

Ang mga pasyente na may malubha o kritikal na sintomas na naospital ay idedeklarang kumpletong paghihiwalay kung sila ay sumailalim sa isang follow-up na PCR swab test para sa 1 beses at ang mga resulta ay negatibo, at sa huling 3 araw ay hindi sila nagpakita ng mga sintomas ng lagnat o mga problema sa paghinga. . Kung sa isang kadahilanan o iba pa ay hindi maisagawa ang PCR swab, ang pasyente na na-isolate sa loob ng 10 araw kasama ang hindi bababa sa 3 araw ay hindi na nagpapakita ng mga sintomas, maaaring ilipat sa isang non-isolation room o pauwiin, depende sa kanyang kalagayan ng kalusugan. Ang ilang mga pasyente na idineklara nang gumaling sa Covid-19 ngunit kailangan pa ring gamutin dahil sa mga magkakasamang sakit, komplikasyon, o iba pang mga karamdaman ay sasailalim sa mga non-isolation care transfer, aka inilipat sa mga non-isolation ward.

Pagkatapos gumaling mula sa Covid-19, ano ang kailangang gawin?

Matapos ideklarang gumaling sa Covid-19, kailangan mo pa ring sundin ang mga protocol sa kalusugan at mamuhay ng malusog na pamumuhay nang regular upang ang paggaling ay magaganap nang husto. Ang mga pasyenteng idineklara nang gumaling ay maaari ding makaranas ng patuloy na sintomas o matagal na Covid. Nangangahulugan ito na kahit na walang impeksyon, ang mga sintomas tulad ng pag-ubo, igsi ng paghinga, pananakit ng kasukasuan, at pananakit ng dibdib ay nagpapatuloy ng ilang buwan pagkatapos ng impeksiyon. Pinapayuhan din ang mga nakaligtas sa Covid-19 na maging convalescent plasma donor. Ang convalescent plasma ay bahagi ng mga selula ng dugo na mayroon nang immunity upang magamit ito bilang passive immunization para sa mga pasyente ng Covid-19 na nangangailangan. Ang convalescent plasma therapy ay itinuturing na makakatulong sa pagpapagaling ng maayos. Ang mga kinakailangan para maging convalescent plasma donor ay:
  • 18-60 taong gulang
  • May timbang na 55kg
  • Mas mabuti ang mga lalaki o babae na hindi pa nabubuntis
  • Nakumpirma na ang COVID-19 at mayroon nang certificate of recovery mula sa gumagamot na doktor
  • Walang reklamo nang hindi bababa sa 14 na araw
  • Hindi nakatanggap ng pagsasalin ng dugo sa nakalipas na 6 na buwan
  • Ang kagustuhan ay ibibigay sa mga nag-donate ng dugo
• Health Protocol:Ang Epektibo ng KF94 Mask para Maitaboy ang Corona Virus • Bakuna sa Corona:Paano Magparehistro para sa Bakuna sa Covid-19 para sa mga Matatanda • Health Protocol:Paano Magsuot ng Epektibong Dobleng Mask upang Maiwasan ang Covid-19 Kung mayroon ka pang mga katanungan tungkol sa pamantayan para sa paggaling mula sa Covid-19 o tungkol sa sakit sa kabuuan, diretsong tanungin ang doktor sa SehatQ family health app. I-download ngayon sa App Store at Google Play.