Paano Magturo ng Pagpaparaya sa mga Bata, Gawin ang 10 Simpleng Bagay na Ito

Ang pagpaparaya ay isang saloobin na kailangang ituro mula sa murang edad sa mga bata. Sa ganitong pag-uugali, ang mga bata ay nagiging higit na pahalagahan ang mga pagkakaiba. Bago talakayin kung paano ituro ang pagpaparaya sa mga bata, makakatulong ito sa iyo na maunawaan muna ang kahulugan ng pagpaparaya.

Ano ang pagpaparaya?

Ang pagpaparaya ay isang saloobin ng pagiging bukas na may paggalang sa isa't isa at paggalang sa mga pagkakaiba na umiiral sa pagitan ng mga tao. Ang pagpaparaya ay hindi lamang limitado sa etnisidad, lahi, etnisidad, at relihiyon, kundi pati na rin ang kasarian, pisikal, intelektwal, opinyon, at iba't ibang pagkakaiba. Gayunpaman, ang pagpaparaya ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya sa masasamang ugali at pakikitungo mula sa iba. Ang mga aksyon tulad ng pananakot, pagsisinungaling, at pagnanakaw ay hindi isang bagay na dapat pabayaan. Sa ganitong pag-uugali, ang mga bata ay tinuturuan na tanggapin ang mga tao bilang sila ay hindi alintana ng mga pagkakaiba.

Paano magturo ng pagpaparaya sa mga bata

Ang mga magulang ay maaaring magturo ng pagpaparaya sa mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa ng mga saloobin at pag-uugali sa totoong buhay. Bilang karagdagan, ang pagpapaalam sa bata na makihalubilo sa ibang tao ay nakakatulong sa kanya na maunawaan ang mga pagkakaiba. Narito ang ilang mga aksyon na maaari mong gawin upang turuan ang pagpaparaya sa mga bata:

1. Ipakita ang paggalang sa iba

Upang magturo ng pagpaparaya sa mga bata, maaari kang magtakda ng isang halimbawa sa pang-araw-araw na pag-uugali. Ipakita ang paggalang sa iba. Mag-isa, gagayahin ng mga bata ang mga ugali na ipinakita ng kanilang mga magulang.

2. Ingatan ang paraan ng iyong pagsasalita

Kapag nasa harap ng mga bata, iwasang gumawa pahayag mga negatibong komento o biro tungkol sa mga taong naiiba sa iyong etnisidad, lahi, etnisidad, relihiyon, pananaw, o paraan ng pag-iisip. Maaaring ito ay masaya para sa iyo, ngunit maaari itong maging masama para sa iyong anak.

3. Bigyang-pansin ang mga aklat, laruan, at palabas ng mga bata

Media tulad ng mga libro, mga laro , at ang mga video ay maaaring magturo sa iyong anak ng hindi pagpaparaan. Samakatuwid, dapat mong bigyang pansin ang mga aktibidad ng mga bata bilang isang magulang. Huwag kalimutang magbigay din ng nilalamang pang-edukasyon tungkol sa mga pagkakaiba.

4. Talakayin ang problema ng hindi pagpaparaan sa mga bata

Ang ilang halimbawa ng intolerance ay makikita nang personal o sa telebisyon at sa internet. Anyayahan ang iyong anak na talakayin ang bagay na ito. Magbigay din ng mga halimbawa kung paano dapat pangasiwaan nang maayos ang mga pagkakaiba.

5. Sagutin nang matalino ang mga tanong ng mga bata tungkol sa pagkakaiba

Ang mga bata ay madalas na nagtatanong sa mga magulang tungkol sa mga pagkakaiba. Bilang isang magulang, magbigay ng sagot na iginagalang ang mga pagkakaiba, ngunit nananatiling tapat. Ipaliwanag sa mga bata na ang mga pagkakaiba ay karaniwan at maaaring tanggapin sa pamamagitan ng paggalang sa isa't isa.

6. Kilalanin at igalang ang mga pagkakaiba na umiiral sa loob ng iyong sariling pamilya

Ang mga pagkakaiba ay karaniwan sa mga pamilya. Samakatuwid, ikaw bilang isang magulang ay dapat magpakita ng isang saloobin na maaaring tanggapin at igalang ang mga pagkakaibang ito. Kapag ang iyong anak ay may mga interes o pag-iisip na iba sa iyo, subukang igalang sila. Ang saloobing ito ay hindi direktang maipapasa sa bata.

7. Ituro ang mga limitasyon sa pagpapaubaya

Ang pagpaparaya ay hindi nangangahulugan ng paggawa ng masasamang pag-uugali o mga aksyon na nasa labas ng mga limitasyon ng pagiging makatwiran para sa ipinagkaloob. Ang bawat tao'y nararapat na tratuhin nang may paggalang. Kung nais mong tratuhin nang may paggalang, dapat ka ring magpakita ng paggalang sa iba.

8. Turuan ang mga bata na igalang ang kanilang sarili

Ang mga batang may masamang ugali sa kanilang sarili ay may posibilidad na gawin din ito sa iba. Kapag matagumpay sa paggalang sa kanilang sarili, ang mga bata ay may posibilidad na tratuhin ang iba nang may paggalang. Kaya naman, ikaw bilang isang magulang ay dapat tulungan ang iyong anak na madama na tinatanggap, iginagalang, at pinahahalagahan.

9. Isali ang mga bata sa magkakaibang sitwasyon

Ang direktang pagsali sa mga bata sa magkakaibang sitwasyon ay makakatulong sa kanila na maunawaan at pahalagahan ang mga pagkakaiba. Ang sitwasyong ito ng pagkakaiba-iba ay matatagpuan ng mga bata sa mga lugar tulad ng mga paaralan, mga aktibidad sa palakasan, hanggang sa mga kampo ng pagsasanay.

10. Matuto ng iba pang kultura at tradisyon kasama ng mga bata

Ang pagdadala sa iyong anak upang matuto tungkol sa iba pang mga kultura at tradisyon ay makakatulong sa kanila na igalang ang mga pagkakaiba. Anyayahan ang iyong anak na makita kung paano ipinagdiriwang ng mga taong may iba't ibang kultura at paniniwala ang mga kaganapan sa kanilang sariling paraan. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Kung paano ituro ang pagpaparaya sa mga bata ay dapat gawin mula sa murang edad ng mga magulang. Ang hakbang na ito ay kailangang gawin upang ang iyong anak ay matanggap, maunawaan, pahalagahan, at igalang ang mga pagkakaiba. Ang mga magulang ay maaaring magturo ng pagpaparaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa ng pag-uugali at pag-uugali sa totoong mundo. Bilang karagdagan, ang direktang pagsali sa mga bata sa mga sitwasyon ng pagkakaiba-iba ay makakatulong din sa kanila na direktang harapin ang mga pagkakaiba. Upang talakayin pa ang tungkol sa kung paano ituro ang pagpaparaya sa mga bata, direktang magtanong sa doktor sa SehatQ health application. I-download ngayon sa App Store at Google Play.