Ito ang tamang paraan ng pag-inom ng gamot sa TB

Ang tuberculosis o TB ay isang mapanganib na sakit at isa sa pinakamataas na sanhi ng kamatayan sa Indonesia. Sa kabutihang palad, sa kasalukuyan ang TB ay maaaring gumaling sa pamamagitan ng drug therapy. Gayunpaman, ang paggamot sa droga ay tumatagal ng anim hanggang dalawampu't apat na buwan depende sa kategorya ng TB, kaya kailangan ang pasensya. Bilang karagdagan, dapat alam ng mga pasyente kung paano uminom ng mga gamot sa TB nang tama upang maiwasan ang resistensya sa antibiotic. [[Kaugnay na artikulo]]

Paano uminom ng gamot sa TB nang tama habang ginagamot

Ang therapy sa paggamot sa TB ay medyo mahaba dahil ito ay tumatagal ng mga buwan o kahit na taon. Kaya naman, ang ilang mga nagdurusa ay kadalasang nakakalimutan o hindi man lang sumusunod sa payo ng doktor nang maayos. Para gumaling nang husto, kailangan mong sundin ang tamang paraan ng pag-inom ng TB. Narito ang ilang mga tip na maaari mong gawin sa panahon ng paggamot:
 • Sabihin ang mga medikal na rekord ng doktor at iba pang mga gamot na iniinom.
 • Kahit na bumuti ang pakiramdam mo, huwag biglaang ihinto ang paggamit nito habang ang gamot ay isinasagawa pa. Ang mga pasyente ay kailangang uminom ng mga gamot sa TB na ibinibigay hanggang sa matapos o ayon sa mga utos ng doktor.
 • Huwag dagdagan o bawasan ang dosis ng ibinigay na gamot.
 • Uminom ng gamot sa TB isang oras bago kumain o dalawang oras pagkatapos kumain kasama ng isang basong tubig.
 • Para sa rifampicin na gamot sa TB, kailangang inumin ito ng mga pasyente nang walang laman ang tiyan.
 • Iwasan ang pag-inom ng alak habang kumukuha ng paggamot sa TB.
 • Huwag kalimutang uminom ng gamot sa TB araw-araw.
 • Mas mainam na uminom ng gamot sa TB sa parehong oras araw-araw.
 • Huwag uminom ng kumbinasyon ng gamot sa TB na rifampin, pyrazinamide, at isoniazid dalawang linggo bago o habang umiinom ng itraconazole.
 • Kung bibigyan ka ng pyridoxine upang mabawasan ang mga side effect ng mga gamot sa TB, inumin ang mga gamot na ito kasama ng mga gamot na TB at huwag kalimutang inumin ang mga ito.
 • Kung nakakaranas ka ng pagduduwal habang umiinom ng gamot sa TB, subukan itong inumin kasama ng magaan na pagkain, tulad ng toast, o iba pang pagkain.
 • Maaari kang uminom ng mga antacid pagkatapos uminom ng mga gamot sa TB, ngunit huwag itong inumin sa loob ng isang oras pagkatapos uminom ng mga gamot na TB.
 • Palaging sundin ang mga rekomendasyon sa gamot sa TB na ibinigay ng doktor at kumunsulta sa doktor kung nakakaranas ka ng mga reklamo pagkatapos uminom ng mga gamot sa TB.

Dosis ng mga gamot sa TB na kailangang inumin

Ang dosis ng gamot sa TB na kailangang inumin ay depende sa kalubhaan ng sakit na TB na naranasan at sa mga tagubilin ng doktor. Sa pangkalahatan, ang paggamot para sa TB ay ibinibigay din batay sa edad at timbang. Ang sumusunod ay ang paggamit ng tamang dosis ng gamot sa TB.
 • Ang mga batang wala pang 15 taong gulang ay kailangang kumuha ng espesyal na dosis mula sa isang doktor
 • Ang mga matatanda at bata na may edad 15 taong gulang at tumitimbang ng 44 kg o mas mababa ay karaniwang bibigyan ng apat na tableta bawat araw
 • Ang mga matatanda at bata na may edad 15 taong gulang pataas na may timbang sa katawan mula 45 hanggang 54 kg ay maaaring bigyan ng limang tableta ng gamot sa TB bawat araw
 • Ang mga matatanda at bata na may edad 15 taong gulang pataas na tumitimbang ng 55 kilo o higit pa ay maaaring magreseta ng anim na tableta bawat araw
[[Kaugnay na artikulo]]

Tips para hindi makalimutan uminom ng TB drugs?

Bilang karagdagan sa nangangailangan ng pasensya, ang paggamot sa TB ay nangangailangan ng tiyaga. Hindi mo dapat kalimutang uminom ng gamot sa TB na ibinibigay kada araw. Narito ang ilang paraan na maaari mong subukan upang maiwasang makalimutang inumin ang iyong gamot sa TB:
 • Paggamit ng lingguhang kahon ng gamot na binubuo ng maliliit na kahon para ilagay ang gamot sa TB bawat araw sa isang linggo.
 • i-install alarma para ipaalala sa iyo kung kailan ka dapat uminom ng gamot sa TB.
 • Masanay sa pag-inom ng mga gamot sa TB nang sabay-sabay.
 • Ilagay ang gamot sa TB sa isang nakikitang lugar at ipasa araw-araw.
 • Hilingin sa isang miyembro ng pamilya o kaibigan na paalalahanan ka.
 • Palaging magkaroon ng kamalayan sa araw at oras ng pag-inom ng mga gamot sa TB.
Kung nakakaranas ka ng mga reklamo pagkatapos uminom ng mga gamot sa TB na ibinigay ng isang doktor. Subukang makipag-ugnayan sa iyong doktor para sa tamang pagsusuri at paggamot.