Ang Tamang Panahon para Magsagawa ng Sex Therapy

Ang pagkakaroon ng mga problema sa iyong sekswal na buhay ay kadalasang nakakaapekto sa iyong relasyon sa iyong kapareha. Hindi lamang nakakabawas ng intimacy, ang mga problemang ito ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng iyong relasyon sa iyong kapareha. Upang maiwasang mangyari ito, kailangang gumawa ng mga tamang aksyon sa paghawak. Ang isang paraan upang harapin ang mga problema sa sekswal na buhay ay sumailalim sa sex therapy o sex therapy sex therapy .

Kilalanin ang sex therapy

Sex therapy ay isang talk therapy na tumutulong sa isang tao o partner sa pagharap sa mga sekswal na kondisyon. Maaari kang magsimula sa medikal, sikolohikal, personal, at interpersonal na may kaugnayan sa sekswal na buhay. Ang layunin ng therapy na ito ay tulungan ang mga mag-asawa na magkaroon ng kasiya-siya at kasiya-siyang buhay sekswal. Ang therapy na ito ay karaniwang isinasagawa ng isang psychologist, doktor, o therapist na may lisensya o pagsasanay sa mga isyu sa sekswal na kalusugan. Sex therapy ay hindi nagsasangkot ng pakikipagtalik sa pagitan ng therapist at ikaw. Bilang karagdagan, ang therapy na ito ay tumatagal sa maikling panahon na may limitadong bilang ng mga pagpupulong.

Mga kondisyon na nangangailangan sa iyo na sumailalim sa sex therapy

Makakatulong ang sex therapy sa iba't ibang problema sa sekswal, mula sa mga problemang nauugnay sa sekswal na function hanggang sa kahirapan sa pakikipagtalik. Narito ang ilang mga problema na maaaring makatulong sa paggamit sex therapy :
 • Napaaga na bulalas
 • Fetish hindi gustong pakikipagtalik
 • Hirap makakuha ng sekswal na pagpukaw
 • Erectile dysfunction
 • Impulsive o compulsive na pag-uugaling sekswal
 • Mga problema sa sekswal na pagnanais o pagpukaw
 • Mga problema sa sekswal na interes o oryentasyon
 • Kakulangan ng tugon sa sekswal na pagpapasigla
 • Hirap maabot ang orgasm (anorgasmia)
 • Mga hindi gustong sekswal na karanasan sa nakaraan
 • Mga problemang sekswal na nauugnay sa kapansanan at iba pang malalang kondisyon
 • Mga kaisipang sekswal na nakakasagabal sa pang-araw-araw na buhay
 • Ang hitsura ng sakit sa panahon ng pakikipagtalik (dyspareunia)
Kung nakakaranas ka ng mga sekswal na karamdaman tulad ng nasa itaas, maaaring maging opsyon ang sex therapy. Ang paggamot sa lalong madaling panahon ay maaaring mabawasan ang panganib ng paglala ng iyong kondisyon. Basahin din ang: Mga Pagkain upang Pahusayin ang Kalidad ng Kasarian

Paano gumagana ang sex therapy

Pamamaraan sex therapy tulad ng lahat ng uri ng psychotherapy. Hihilingin ng doktor, psychologist, psychiatrist, o therapist ang pasyente na pag-usapan ang mga karanasan, damdamin, alalahanin, at problema sa kanilang sekswal na buhay. Sa simula ng pagpupulong, aanyayahan ka ng therapist at ang iyong kapareha (kung ikaw ay kasal) na mag-usap nang magkasama. Pagkatapos makinig sa problema, ipoproseso ito ng therapist at susubukang magbigay ng solusyon. Sa mga susunod na pagpupulong, mahikayat kang tanggapin at kontrolin ang mga alalahanin na humahantong sa sekswal na dysfunction. Kung pinaghihinalaan ng therapist ang sexual dysfunction, maaari kang i-refer para sa karagdagang pagsusuri sa doktor.

Paghahanda para sa sex therapy

Mayroong ilang mga bagay na kailangan mong ihanda muna bago sumailalim sex therapy . Mahalaga ito upang ang isang psychiatrist, doktor, o therapist ay makapagbigay ng tamang solusyon para sa iyong problema. Narito ang ilang bagay na kailangang ihanda bago ang sex therapy:
 • Mga detalye ng mga problemang sekswal na naranasan mo at ng iyong partner, simula noong, mga nakaraang paggamot, pati na rin ang kasaysayan ng pagkonsulta sa isang psychiatrist, doktor, o iba pang therapist na naranasan mo.
 • Impormasyon tungkol sa iyong pangkalahatang medikal at medikal na kasaysayan, halimbawa kung ikaw ay isang diabetic o dumaranas ng isa pang malalang sakit. Huwag kalimutang pag-usapan ang tungkol sa mga isyu na nagpapalitaw ng stress at nakakaapekto sa iyong isip.
 • Impormasyon tungkol sa mga gamot, suplemento, bitamina, at halamang gamot na iyong iniinom, kumpleto sa mga dosis.
 • Mga tanong na isusumite sa therapist. Maaari kang gumawa ng maliliit na tala upang hindi mo makalimutan.
Kung ikaw ay nasa isang relasyon, dapat mong anyayahan ang iyong kapareha na sumali sa sex therapy nang magkasama. Ang mga problemang sekswal sa isang relasyon ay magiging mas madali kung mayroong komunikasyon sa pagitan ng dalawang partido at sila ay malulutas nang magkasama. Basahin din ang: Mga Benepisyo ng Sex para sa Kalusugan

Mga tala mula sa SehatQ

Sex therapy ay isang therapy na naglalayong tumulong sa mga problemang sekswal na nararanasan ng isang tao o mag-asawa. Ang ilang mga problema na matutulungan sa sex therapy ay kinabibilangan ng sexual dysfunction, sexual orientation deviations, hanggang sa mga hindi gustong sekswal na karanasan sa nakaraan. Upang pag-usapan pa ang tungkol sa sex therapy pati na rin ang mga kundisyon na nangangailangan sa iyo at sa iyong partner na sumailalim sa sex therapy, tanungin ang iyong doktor nang direkta sa SehatQ health application. I-download ngayon sa App Store at Google Play.