Huwag Magpanic, Nagdudulot Ito ng Baby Fever at Paano Ito Gamutin

Ang lagnat ng isang sanggol ay maaaring isa sa mga pinakanakakatakot na bagay para sa mga magulang, lalo na kapag mataas ang lagnat o ang sanggol ay ilang linggo pa lamang. Upang malampasan ito, ang sumusunod ay isang paliwanag sa iba't ibang sanhi ng lagnat ng sanggol, at ang mga hakbang sa paghawak nito.

Mga sanhi ng Baby Fever

Ang lagnat ay hindi isang sakit. Ang lagnat ay karaniwang nagpapahiwatig na ang katawan ng iyong anak ay lumalaban sa isang sakit, at ang kanyang immune system ay gumagana ng maayos. Ang lagnat sa mga sanggol ay maaaring senyales ng sipon o iba pang impeksyon sa viral. Bagama't bihira sa mga sanggol, ang pulmonya, impeksyon sa daanan ng ihi, impeksyon sa tainga o mas malubhang impeksyon, tulad ng impeksyon sa dugo ng bacterial o meningitis, ay maaari ding magdulot ng lagnat. Ang pulmonya ay isang pamamaga ng mga baga na dulot ng bacteria. Kasama sa mga sintomas ang mataas na lagnat, ubo na may plema, mabilis na paghinga, igsi ng paghinga, hindi mapakali, sakit ng ulo, at pagbaba ng gana.

Bilang karagdagan, ang mga side effect ng pagbabakuna o pagbabakuna ay minsan din ay nagiging sanhi ng lagnat ng mga sanggol. Ang mga sanggol na may mainit na temperatura ng katawan, o kamakailan lamang ay gumugol ng masyadong maraming oras sa labas, sa init ng araw, ay maaari ding mag-trigger ng lagnat.

Sintomas ng Lagnat sa mga Sanggol

Ang isa sa mga karaniwang palatandaan ng lagnat sa mga sanggol ay isang mainit na noo. Gayunpaman, hindi ito isang ganap na sintomas. Gayundin, kapag sila ay naging mas maselan, ang iyong sanggol ay maaaring magkaroon ng lagnat. Ang iba pang mga sintomas na nauugnay sa lagnat sa mga sanggol ay kinabibilangan ng:
 • Kakulangan ng pagtulog
 • Walang gana
 • Nag-aatubili na maglaro
 • Hindi gaanong aktibo o kahit matamlay
 • Mga kombulsyon o seizure

Paano Kunin ang Temperatura ni Baby?

Maaari mong kunin ang temperatura ng iyong anak sa iba't ibang paraan, tulad ng sa pamamagitan ng tumbong (rectal), bibig (oral), tainga, sa ilalim ng braso (axillary), o sa templo. Inirerekomenda ng American Academy of Pediatrics (AAP) ang mga magulang na gumamit lamang ng mga digital thermometer sa kanilang mga anak. Hindi mo dapat kunin ang temperatura ng iyong sanggol gamit ang mercury thermometer. Dahil, ang mga sanggol ay nasa panganib ng pagkakalantad at pagkalason ng mercury, kung masira ang thermometer. Ang mga rectal thermometer ay nagbibigay ng pinakatumpak na resulta ng temperatura at pinakamadaling gamitin sa mga sanggol. Karaniwan, hindi maaaring hawakan ng mga sanggol ang oral thermometer sa lugar. Ang mga thermometer ng tainga, temporal, o axillary ay minsan ay hindi nagpapakita ng parehong katumpakan. Para kumuha ng rectal temperature, siguraduhin munang malinis ang thermometer. Hugasan gamit ang sabon at tubig, o linisin gamit ang rubbing alcohol. Ihiga ang iyong sanggol sa iyong tiyan o sa iyong likod nang nakatungo ang iyong mga binti patungo sa iyong dibdib. Mag-apply ng kaunti petrolyo halaya sa paligid ng bulb ng thermometer, at dahan-dahang ipasok ito nang humigit-kumulang 1 pulgada sa butas ng tumbong. Hawakan ang digital thermometer sa lugar ng humigit-kumulang dalawang minuto, hanggang makarinig ka ng isang beep. Pagkatapos ay dahan-dahang alisin ang thermometer at basahin ang temperatura.

Ano ang Temperatura ng Sanggol Kapag Nilagnat?

Ang normal na temperatura ng isang sanggol ay maaaring nasa 36-37 degrees Celsius. Karamihan sa mga doktor ay isinasaalang-alang ang isang rectal temperature na 38 degrees Celsius o mas mataas, bilang isang lagnat.

Kailan Tatawag ng Doktor?

Tawagan ang doktor kung ang iyong sanggol ay may alinman sa mga sumusunod na kondisyon o karanasan:
 • Sa ilalim ng edad na 3 buwan at lagnat. Humingi ng agarang pangangalagang medikal.
 • Mahina at hindi tumutugon
 • Mga problema sa paghinga o pagkain
 • Napaka fussy o mahirap pakalmahin
 • Rash
 • Mga palatandaan ng pag-aalis ng tubig, tulad ng pagkatuyo, tuyong bibig, at walang luha kapag umiiyak
 • Mga seizure
Maaaring mahirapan ang mga doktor na sabihin kung ang isang bagong panganak ay may simpleng impeksyon sa virus, tulad ng sipon, o isang mas malubhang impeksiyon (tulad ng impeksyon sa ihi, pulmonya, o meningitis). Kaya naman ang mga doktor kung minsan ay nagsasagawa ng mga espesyal na pagsusuri (tulad ng mga pagsusuri sa dugo o ihi, o isang chest X-ray at spinal tap) upang matukoy ang sanhi ng lagnat ng isang sanggol, gayundin upang maghanap ng mas malubhang impeksyon, sa mga batang sanggol.

Ano ang Dapat Gawin Kung May Lagnat si Baby?

Kung ang iyong sanggol ay wala pang 1 buwang gulang at may lagnat, makipag-ugnayan kaagad sa doktor, klinika, o pinakamalapit na ospital. Para sa mas matatandang sanggol, subukan ang mga tip na ito para sa paggamot sa lagnat ng sanggol.

Paliguan ng Mainit na Tubig ang Sanggol:

Paliguan ang sanggol ng maligamgam na tubig. Palaging suriin ang temperatura ng tubig sa iyong pulso, bago paliguan ang sanggol. Pagkatapos, pumili ng magaan na damit para sa kanya.

Tiyaking Nakakakuha ng Sapat na Fluids si Baby:

Bigyan ang iyong sanggol ng sapat na likido, upang maiwasan ang dehydration. Ang likido ay maaaring gatas ng ina (breast milk), formula, electrolyte solution, o tubig, depende sa edad ng sanggol. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o midwife, para sa gabay sa pangangalaga sa iyong sanggol. Ang isang dehydrated na sanggol ay maaaring umiyak nang walang luha, makaranas ng pagkatuyo ng bibig, at ang lampin ay hindi nabasa. Kung ang sanggol ay higit sa 6 na buwang gulang, maaari mong bigyan ng ibuprofen ang sanggol. Iwasan ang pagbibigay ng aspirin. Samakatuwid, ang aspirin ay nagpapalitaw ng panganib ng Reye's syndrome. Huwag magbigay ng ibuprofen sa mga sanggol na wala pang 6 na buwang gulang. Siguraduhing kumunsulta sa iyong doktor tungkol sa dosis at kung paano gamitin ang gamot, bago bigyan ng gamot na pampababa ng lagnat ang sanggol. Kung nag-aalala ka tungkol sa lagnat sa iyong sanggol, makipag-ugnayan sa isang medikal na propesyonal para sa pinakamahusay na payo.