Ano ang Covid-19? Alamin ang higit pa tungkol sa sakit na ito

Ang Covid-19 ay isang nakakahawang sakit na dulot ng SARS-CoV-2 coronavirus. Sa maikling panahon, ang sakit, na unang natuklasan noong katapusan ng 2019 sa lungsod ng Wuhan, China, ay kumalat sa buong mundo at naging sanhi ng pandemya. Karamihan sa mga taong may Covid-19 ay nakakaranas ng banayad hanggang katamtamang mga sintomas at isang maliit na bahagi ay nakakaranas ng malalang sintomas hanggang sa sila ay mamatay. Pataas-baba pa rin ang bilang ng mga transmission ng Covid-19 sa buong mundo. Ang ilang mga bansa ay nagtagumpay sa pagsugpo sa paghahatid, ngunit ang ilan ay nagpupumilit pa rin upang maiwasan ang pagdami ng mga kaso, na kung saan ay napakalaki ng mga pasilidad at mga manggagawang pangkalusugan. Kilalanin ang higit pa tungkol sa Covid-19 upang mas maging alerto ka at maiwasan ang pagkalat.

Nakatayo ang Covid-19

Sa simula ng paglitaw nito, ang sakit na nagdulot ng pandemyang ito ay pinangalanang novel coronavirus na may code na pagtatalaga ng 2019-nCoV. Pagkatapos, batay sa isang press release na isinumite ng ahensya ng kalusugan ng mundo, WHO, noong Pebrero 11, 2020, opisyal na binago ang pangalan sa Covid-19. Ang Covid-19 ay nangangahulugang Coronavirus Disease 2019. Ang pantig na "Co" ay nangangahulugang corona, "Vi" ay nangangahulugang virus, ang "D" ay nangangahulugang sakit. Ang pangalan ay nilikha sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng WHO, World Organization for Animal Health, at Food and Agriculture Organization ng United Nations. Ang pagdadaglat na Covid-19 ay napagkasunduan dahil ito ay itinuturing na pinakaneutral at hindi kumakatawan sa isang partikular na heyograpikong lugar, hayop, o grupo ng komunidad. Ang pagbigkas ay itinuturing din na pinakamadali at pinakaangkop upang ilarawan ang sakit. Ang pagpili ng tamang pangalan ay mahalaga dahil ang pangalan ng sakit ay hindi neutral, ito ay bubuo ng stigma sa ilang grupo na may kaugnayan sa sakit. Ang isang neutral at standardized na pangalan ay magpapadali din sa dokumentasyon para sa kasalukuyan at hinaharap na mga paglaganap.

Ano ang corona virus?

Ang Corona virus ay hindi katulad ng Covid-19. Covid-19 ang sakit, habang corona virus ang sanhi. Maraming uri ng corona virus, at ang sanhi ng Covid-19 ay ang uri ng SARS-CoV-2. Ang coronavirus ng tao ay unang natuklasan noong 1965 at kinilala bilang sanhi ng karaniwang sipon. Ayon sa CDC, mayroong pitong uri ng coronavirus na maaaring makahawa sa mga tao, lalo na:
 • Human coronavirus 229E
 • Human coronavirus NL63
 • Human coronavirus OC43
 • Human coronavirus HKU1
 • Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)
 • Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV)
 • Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
Ang ibig sabihin ng Corona ay korona. Ito ay pinangalanan dahil ang virus na ito ay may mga tinik o karayom ​​sa ibabaw nito na nagmistulang ito ay may suot na korona. Ang mga spine o karayom ​​na ito ay kilala bilang mga spike protein. Kapag ang corona virus ay pumasok sa katawan ng tao, ang spike protein na ito ay tutusok at ikakabit ang sarili sa mga malulusog na selula, upang ang mga selulang ito ay mahawa. Kapag nagkaroon ng impeksyon, ang ilang tao ay makakaramdam ng mga sintomas at ang iba ay hindi. Ngunit pareho silang maaaring makahawa sa ibang tao. Ang Covid-19 ay hindi ang unang sakit na sanhi ng corona virus na nagdulot ng outbreak. Dati, noong 2002, nagkaroon ng pagsiklab ng SARS sa katimugang bahagi ng Tsina na pagkatapos ay kumalat sa 28 bansa. May kabuuang 8,000 katao ang nahawahan ng SARS sa panahon ng pagsiklab at 774 sa kanila ang namatay. Noong 2012, nagkaroon ng outbreak ng MERS-CoV type of corona virus sa Saudi Arabia, na nahawa sa humigit-kumulang 2,500 katao at 858 sa kanila ang namatay. Ang Covid-19 ay sanhi ng SARS-CoV-2 na uri ng corona virus na mukhang korona

Ang simula ng paglitaw ng Covid-19

Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng mga mananaliksik ang pinagmulan ng SARS-CoV-2 virus na maaaring lumitaw at kumalat sa mga tao. Pag-iral pasyente zero aka misteryo pa rin ang taong unang nahawaan ng Covid-19. Ang SARS-CoV-2 virus mismo ay unang na-detect sa lungsod ng Wuhan, Hubei province, China. Sa una ang sakit na ito ay nakita bilang isang misteryosong pagsiklab ng pulmonya na may iba't ibang katangian mula sa pulmonya sa pangkalahatan. Ang outbreak na ito ay unang naiulat sa WHO noong Disyembre 31, 2019. Noong Enero 30, 2020, kumalat ang Covid-19 sa iba't ibang bahagi ng mundo at idineklara ng WHO ang isang pandaigdigang emerhensiyang pangkalusugan. Noong Marso 11, 2020, sa wakas ay inihayag ng WHO na ang Covid-19 ay isang pandaigdigang pandemya. Ito ang unang pandemya na naganap pagkatapos ng swine flu pandemic noong 2009.

Sintomas ng Covid-19

Ang mga sintomas ng Covid-19 ay halos kapareho ng mga sintomas ng ibang respiratory infections, kaya para makasigurado, kailangan mong sumailalim sa PCR swab examination. Narito ang mga sintomas ng Covid-19 na dapat bantayan:
 • lagnat
 • tuyong ubo
 • Pagkapagod
 • Sakit ng katawan
 • Sakit sa lalamunan
 • Pagtatae
 • pulang mata
 • Sakit ng ulo
 • Hindi nakakaamoy at nakatikim ng pagkain (anosmia)
 • Pantal sa balat
 • Pagkawala ng kulay ng mga daliri sa paa (covid toes)
Sa mas malalang kondisyon, ang Covid-19 ay magdudulot ng kakapusan sa paghinga, pananakit ng dibdib, at pagkawala ng kakayahang magsalita o kumilos. Karaniwang lumalabas ang mga sintomas 5-6 na araw pagkatapos malantad ang isang tao sa virus na nagdudulot ng Covid-19. Ngunit sa ilang mga tao, maaaring lumitaw ang mga sintomas pagkalipas ng 14 na araw. Agad na suriin ang iyong sarili sa pinakamalapit na pasilidad ng kalusugan upang sumailalim sa pagsusuri sa Covid-19 kung lumitaw ang mga sintomas sa itaas. Kailangan mo ring suriin ang iyong sarili kung napagtanto mong nakipag-ugnayan ka sa isang taong nahawaan ng Covid-19. Ang Covid-19 ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng mga droplet at hangin

Paano maililipat ang Covid-19?

Maaaring maipasa ang Covid-19 sa maraming paraan, katulad ng:
 • Sa pamamagitan ng mga likido sa katawan ng isang nahawaang indibidwal, tulad ng mga splashes ng laway na lumalabas sa pamamagitan ng pagbahin o pag-ubo
 • Sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa pasyente, tulad ng pakikipagkamay o paghawak sa katawan ng pasyente
 • Hinahawakan ang mga bagay na may mga particle ng corona virus sa ibabaw, pagkatapos ay direktang hawakan ang mga mata, ilong, o bibig nang hindi naghuhugas ng kamay
 • Ang paglanghap ng hangin na kontaminado ng SARS-CoV-2 virus. Ang virus na nagdudulot ng Covid-19 ay maaaring mabuhay nang ilang sandali sa hangin, kaya kung ang isang nahawaang indibidwal ay bumahing, uubo, o nagsasalita sa isang saradong silid, ang panganib ng mga tao sa parehong silid na mahawaan ay medyo malaki.

Mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng Covid-19

Ang mga sumusunod ay mga hakbang na maaari mong gawin upang maiwasan ang pagkahawa o pagpapadala ng Covid-19 sa iba:
 • Gumamit ng maskara kapag nakikipag-ugnayan sa ibang tao
 • Masigasig na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig na tumatakbo o isang hand sanitizer na naglalaman ng alkohol, lalo na pagkatapos bumahing, umubo, o humipo ng mga bagay sa mga pampublikong lugar.
 • Pagkatapos maglakbay, agad na nagpalit ng damit at naligo
 • Kapag umuubo o bumabahing, huwag takpan ang iyong bibig gamit ang iyong palad. Gumamit ng upper arm o disposable tissue. Pagkatapos nito, ipagpatuloy ang paghuhugas ng iyong mga kamay.
 • Iwasan ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga taong may trangkaso at lagnat o may kasaysayan ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga taong may Covid-19
 • Huwag pumunta sa mataong lugar at maraming tao, gawin mo pa rin physical distancing at sundin ang mahigpit na protocol sa kalusugan
 • Kung nakakaranas ka ng lagnat at trangkaso, kumunsulta agad sa doktor.
 • Kapag naglalakbay sa labas ng bahay patungo sa isang pasilidad ng kalusugan, huwag kalimutang magsuot ng maskara upang maiwasan ang pagkalat sa iba.
 • Kung mayroon kang kasaysayan ng malapit na pakikipag-ugnayan sa isang taong nahawaan ng Covid-19, agad na ihiwalay ang sarili sa loob ng 5 araw at pagkatapos ay suriin sa pinakamalapit na pasilidad ng kalusugan upang sumailalim sa pagsusuri sa Covid-19, tulad ng antigen swab o PCR swab.
Mayroon na ngayong magagamit na bakuna sa Covid-19, kaya kung kwalipikado ka para sa bakuna, huwag ipagpaliban ang pagkuha nito. Ang bakunang Covid-19 ay hindi ganap na pipigil sa iyo na mahawa o maipasa ang sakit na ito sa iba. Gayunpaman, maaaring mabawasan ng bakuna ang iyong panganib na magkaroon ng malalang sintomas kung ikaw ay nahawaan ng Covid-19. [[Kaugnay na artikulo]]

Magsagawa ng physical distancing gaya ng inirerekomendaSINO

Physical distancing Dapat itong gawin alinsunod sa mga rekomendasyon ng World Health Organization (WHO) sa buong komunidad ng mundo.Physical distancing Ito ay isang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng corona virus na nagdudulot ng Covid-19. Physical distancing ay hindi nangangahulugan na ihiwalay ang iyong pang-araw-araw na gawain sa bahay. Maaari ka pa ring magsagawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad tulad ng pagtatrabaho mula sa bahay, pakikipagpalitan ng balita sa mga kaibigan sa pamamagitan ng social media, o pagdaraos ng mga pulong sa trabaho sa pamamagitan ng emailvideo call. Ginagawa ito upang mapabagal ang pagkalat ng corona virus. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang mga ulat ng mga positibong pasyente ng COVID-19 sa Indonesia. Samakatuwid, dapat kang magpatuloy sa pag-applyphysical distancingat manatiling malusog mula sa bahay. Kung nakakaramdam ka ng mga nakababahala na sintomas at pinaghihinalaang pagkakalantad sa corona virus, makipag-ugnayan kaagad sa pinakamalapit na ospital upang masuri. Huwag kalimutang magsuot ng maskara kung nakakaramdam ka ng mga sintomas ng pag-ubo at pagbahing, upang mabawasan ang panganib na maipasa ang virus sa iba. Kung mayroon ka pa ring mga katanungan tungkol sa Covid-19, talakayin ito nang direkta sa doktor sa pamamagitan ng tampok na Chat Doctor sa SehatQ health application. I-download ang application nang libre sa App Store o Google Play.