Huwag Lang Kuhanan ng Litrato ang mga Pasyente sa Ospital, Ito Ang Mga Panuntunan

Ang pagkuha ng mga larawan ng mga pasyente sa ospital ay hindi dapat maging pabaya, lalo na kung nais mong ipakalat ang imahe. Samakatuwid, unawain ang mga alituntunin upang hindi mo na kailangang harapin ang batas kung ang ospital o pasyente ay hindi gustong magpakuha ng kanilang larawan.

Gawin ito bago kumuha ng litrato ng mga pasyente sa ospital

Mag-ingat bago kumuha ng litrato ng mga pasyente sa ospital. Sa prinsipyo, ang pagkuha ng mga larawan sa isang ospital ay hindi dapat lumabag sa privacy ng mga kawani ng ospital, mga pasyente, o pamilya ng pasyente. Para sa kadahilanang ito, inirerekomenda na gawin mo ang sumusunod bago kumuha ng mga larawan ng mga pasyente sa ospital:
 • Humihingi ng pahintulot sa pasyente

  Kung walang pakialam ang party na gusto mong kunan ng litrato, huwag mag-atubiling kumuha ng litrato. Sa kabilang banda, hindi ka maaaring kumuha ng mga larawan para sa anumang kadahilanan kung ang pasyente o pamilya ay tumutol dito.
 • Humihingi ng pahintulot sa ospital

  Ginagawa ito kapag kumukuha ng mga larawan para sa layunin ng pananaliksik o trabaho. Kakailanganin mong ipaliwanag ang layunin ng shot at maaaring maghintay ng ilang oras hanggang araw bago payagang mag-shoot.
Pagkatapos makakuha ng pahintulot, dapat mo ring sundin ang mga prinsipyo, pamantayan, at mga alituntuning etikal na pangkalahatan at hindi lumalabag sa privacy ng mga pasyente at kanilang mga pamilya. Sundin ang mga kasalukuyang pamamaraan bago kumuha ng mga larawan ng mga pasyente ng ospital, kabilang ang pagpirma ng ilang mga dokumento kung kinakailangan, upang maiwasan ang mga demanda na maaaring lumitaw sa hinaharap. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga regulasyon ng gobyerno tungkol sa pagkuha ng mga larawan ng mga pasyente sa ospital

Ang pagbabawal sa pagkuha ng mga larawan ng mga pasyente ng ospital nang walang pagsasaalang-alang sa privacy ay nakabatay sa mga regulasyon ng gobyerno, alinman sa pamamagitan ng mga batas o mga regulasyon ng ministeryal. Ang mga sumusunod ay ilang halimbawa ng mga regulasyong ito at ang mga nilalaman ng mga ito na salungguhitan ang isyu ng pagkuha ng mga larawan sa mga ospital.

1. Batas Numero 44 ng 2009 tungkol sa mga Ospital

Sa Batas na ito, ang pagkuha ng mga larawan ng mga pasyente sa ospital ay kinokontrol ng Kabanata VIII tungkol sa mga karapatan at obligasyon ng mga ospital at mga pasyente. Nakasaad sa Artikulo 29 na obligado ang mga ospital na igalang at protektahan ang mga karapatan ng mga pasyente. Ang Artikulo 32 ng parehong batas ay binabalangkas ang ilang mga karapatan ng pasyente. Isa sa mga karapatan na dapat tanggapin ng mga pasyente ay ang pagkuha ng privacy at pagiging kumpidensyal ng sakit na kanilang dinaranas, kasama ang kanilang medikal na data. Kapag hindi magawa ng ospital, maaaring makatanggap ang ahensya ng mga parusang administratibo mula sa gobyerno. Ang pinakamagaan na parusa ay isang babala, pagkatapos ay tumaas ito sa isang nakasulat na babala, isang multa, at ang pinakamalubha ay ang pagbawi ng isang permit sa ospital.

2. Regulasyon ng Ministro ng Kalusugan Numero 4 ng 2018 tungkol sa mga Obligasyon sa Ospital at mga Obligasyon ng Pasyente

Hindi ka talaga dapat magpa-picture sa delivery room. Ang ministeryal na regulasyon na ito ay hango sa Batas sa mga Ospital na inilarawan dati. Sinasaklaw ng regulasyon ang mas detalyadong mga bagay, kabilang ang usapin ng pagkuha ng mga larawan ng mga pasyente sa mga ospital, bagama't hindi ito partikular. Ang Artikulo 26 ng Regulasyon ng Ministro ng Kalusugan Numero 4/2018 ay nagsasaad na ang mga pasyente (at kanilang mga pamilya) ay may karapatang tumanggap ng tulong medikal sa mga ospital. Dapat din nilang igalang ang mga karapatan ng ibang mga pasyente, mga bisita, gayundin ng mga manggagawang pangkalusugan at iba pang kawani na nagtatrabaho sa mga ospital. Kaugnay nito, maaaring ipaalam ng ospital ang pasyente o pamilya kung gusto nilang kunan ng litrato ang mga pasyente sa ospital, lalo na kung ang pasyente ay ibang tao (hindi pamilya). Bilang karagdagan, hindi ka rin pinapayagang kumuha ng mga larawan sa ilang mga lugar sa ospital, tulad ng:
 • silid ng sanggol
 • Delivery room
 • Intensive care room
 • Recovery room
 • silid ng psychiatry
 • Ang espasyo ng impormasyon at teknolohiya
 • Puwang sa imbakan ng file ng medikal na talaan
 • Isa pang silid na may limitadong access
Bigyang-pansin kung mayroong sticker na nagbabawal sa pagkuha ng mga larawan ng mga pasyente ng ospital bago ka kumuha ng litrato at i-publish ang mga ito sa mga social media account. Ang mga ospital ay may karapatang sumaway, magbigay ng mga babala, at gumawa ng legal na aksyon kung ang pagbabawal ay hindi nasunod. Ang bawat sentrong pangkalusugan ay maaaring may iba't ibang panloob na regulasyon tungkol sa kagandahang-asal sa pagkuha ng mga larawan ng mga pasyente sa ospital. Ito ay ligal din at kinokontrol sa Batas at Regulasyon ng Ministro ng Kalusugan.

3. Batas Numero 11 ng 2008 tungkol sa Impormasyon at Electronic Transactions (ITE)

Ang pagkuha ng mga larawan ng mga pasyente ng ospital nang walang pahintulot ay maaari ding sumailalim sa isang pagkakasala sa ilalim ng ITE Law. Nangyayari ito kapag ang isang pasyente o miyembro ng pamilya na ayaw kunan ng litrato, ay naramdaman na ang larawan ay itinuturing na nakakainsulto, naninirang-puri, at lumalabag sa kagandahang-asal. Maaari mong kumbinsihin ang pasyente, pamilya, o ospital kung tumanggi kang magbigay ng pahintulot sa simula ng aktibidad. Gayunpaman, huwag pilitin pabayaan ang pagkuha ng mga larawan ng mga pasyente ng ospital sa ilegal na paraan upang maiwasan ang abala at potensyal na mga demanda sa hinaharap.