12 Indicators ng Healthy Families Ayon sa Indonesian Ministry of Health

Ang malusog na pamumuhay ay nagsisimula sa pamilya bilang pinakamaliit na yunit ng lipunan. Ang susi sa pagpapalaki ng malusog, masaya, at produktibong mga bata ay nagsisimula din sa malusog na pamilya. Ang isang malusog na pamilya ay isang pamilya kung saan ang bawat miyembro ay maunlad kapwa pisikal at mental upang lumikha ng isang kumpletong pamilya. Ang Ministry of Health (Kemenkes RI) ay nagtakda ng 12 Healthy Family Indicators, na maaaring maging gabay para sa bawat pamilya upang maisagawa ang isang malusog na pamumuhay. Ang indicator na ito ay ginawa bilang bahagi ng pagpapatupad ng Healthy Indonesia Program with a Family Approach noong 2016.

Ano ang 12 Healthy Family Indicators?

Ang pamilya ang pangunahing pokus sa pagpapatupad ng Healthy Indonesia Program. Sinabi ng Ministri ng Kalusugan na ang antas ng kalusugan ng isang pamilya ang magpapasiya sa antas ng kalusugan ng komunidad. Narito ang 12 Healthy Family Indicators na kailangan mong malaman at ilapat:

1. Nakikilahok ang mga pamilya sa programa ng Family Planning (KB).

Bilang karagdagan sa pagkaantala sa paglitaw ng pagbubuntis, ang pagpaplano ng pamilya ay nakakatulong sa pagbabawas ng panganib ng pagkamatay ng ina at sanggol. Kung mas madalas kang mabuntis at manganak, tataas din ang panganib ng pagkamatay ng ina, lalo na pagkatapos ng limang pagbubuntis o higit pa. Ang pagsasailalim sa isang programa sa pagpaplano ng pamilya ay maaari ring matiyak na ang mga bata ay makakakuha ng buong pagmamahal ng kanilang mga magulang pati na rin ang isang maayos na edukasyon. Sa pamamagitan nito, maaaring mapakinabangan ang paglaki at pag-unlad ng mga bata. Kumonsulta sa iyong doktor para sa tamang pagpili ng paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis para sa iyo at sa iyong kapareha.

2. Nanganganak ang nanay sa pasilidad ng kalusugan

Ang susunod na punto sa 12 Healthy Family Indicators ay ang panganganak ng ina sa isang pasilidad ng kalusugan. Susuportahan ng sapat na pasilidad ng kalusugan ang isang ligtas at minimal na proseso ng paghahatid ng panganib. Ang ina at sanggol ay gagamutin ng mga sinanay na doktor at komadrona, gamit ang mga sterile na kasangkapan. Sa pamamagitan nito, napipigilan ang mga komplikasyon pagkatapos ng panganganak at maging ang kamatayan. Kung may mga komplikasyon na mangyari, ang ina ay maaari ring kumilos sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan ng panganganak sa pasilidad ng kalusugan, ang mga ina na nakakaranas ng mga limitasyon sa ekonomiya ay maaari ding gumamit ng National Health Insurance-Healthy Indonesia Card (JKN-KIS). Sinasaklaw ng card na ito ang mga gastos para sa antenatal care at postnatal family planning services.

3. Ang mga sanggol ay nakakakuha ng kumpletong mga pangunahing pagbabakuna

Ang ikatlong punto sa 12 Healthy Family Indicators ay ang kahalagahan ng pagbabakuna para sa mga bata. Maaaring maprotektahan ng pagbabakuna ang mga bata mula sa mga mapanganib na sakit, tulad ng polio, tigdas, at dipterya. Ang pagbabakuna ay maaari ring maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang ilang mga bakuna ay maaaring ibigay nang isang beses, habang ang iba ay nangangailangan ng mga paulit-ulit na bakuna (pampalakas) upang maibalik ang antas ng kaligtasan sa sakit. Samakatuwid, tiyaking binibigyang pansin mo ang kumpletong iskedyul ng pangunahing pagbabakuna para sa mga bata.

4. Ang mga sanggol ay eksklusibong pinapasuso

Upang lumikha ng isang malusog na pamilya, ang Ministry of Health, siguraduhin na ang iyong anak ay makakakuha ng eksklusibong pagpapasuso sa unang anim na buwan ng kanyang buhay. Pagkatapos nito, maaaring ipagpatuloy ng ina ang pagpapasuso hanggang sa dalawang taong gulang ang bata. Maraming benepisyo ang gatas ng ina para sa mga sanggol. Simula sa pagprotekta sa mga sanggol mula sa sakit, pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng ina at anak, paggawa ng mga bakuna nang mas epektibo, hanggang sa pagbabawas ng panganib sindroma sa biglaang pagkamatay ng mga sangol (SIDS). ibig sabihin.

5. Ang mga bata ay nakakakuha ng pagsubaybay sa paglaki

Dalhin ang sanggol sa ospital o posyandu para timbangin bawat buwan. Ang pana-panahong pagsubaybay na ito ay kapaki-pakinabang sa pag-alam sa katayuan ng paglaki ng mga paslit at pagtuklas ng mga problema sa paglaki nang maaga. Agad na kumunsulta sa doktor kung ang bigat ng sanggol ay mas mababa sa pulang linya at hindi tumataas, at may pananakit tulad ng lagnat, ubo, o pagtatae.

6. Ang mga pasyenteng may tuberculosis (TB) ay nangangailangan ng paggamot ayon sa mga pamantayan

Magkaroon ng kamalayan sa mga sintomas ng TB, tulad ng matagal na ubo, igsi ng paghinga, pananakit ng dibdib, panghihina, matagal na lagnat, pagbaba ng timbang, at iba pa. Kung ikaw o isang miyembro ng pamilya ay nakaranas ng reklamong ito, agad na kumunsulta sa isang doktor. Kung ang mga resulta ng pagsusuri ay positibo para sa tuberculosis, ang paggamot ay dapat isagawa hanggang sa makumpleto at ayon sa payo ng doktor. Kung hindi ka regular o biglang huminto sa pag-inom ng gamot, ang sakit na ito ay hindi ganap na gagaling at may panganib na kumalat ito sa ibang tao. Ang bacteria na nagdudulot ng TB ay magiging mas lumalaban din sa antibiotic, kaya mas magtatagal ang susunod na paggamot.

7. Ang mga pasyenteng may hypertension ay kailangang regular na uminom ng gamot

Bakit kasama ang hypertension sa Healthy Family Indicator? Ang dahilan, ang sakit na ito ay isang 'silent killer'. Ang hypertension ay karaniwang hindi nagpapakita ng anumang partikular na sintomas. Kaya, mahalaga para sa iyo at sa iyong pamilya na regular na suriin ang iyong presyon ng dugo. Bilang karagdagan sa edad, kasarian, at family history, ang hypertension ay maaari ding sanhi ng masasamang gawi tulad ng paninigarilyo at pagkain ng mas kaunting gulay. Anyayahan ang iyong pamilya na maiwasan ang hypertension sa isang SMART na paraan, ibig sabihin Cpana-panahong kalusugan oak, Ealisin ang usok ng sigarilyo, Rgamit sa laro, Dbalanseng diyeta, akomakakuha ng sapat na pahinga, at Kpamahalaan nang maayos ang stress.

8. Ang mga taong may sakit sa pag-iisip ay dapat tumanggap ng paggamot at hindi pinabayaan

Ang mga sakit sa pag-iisip ay maaaring gamutin nang maayos, lalo na kung maagang natukoy. Maaaring hindi matanto o aminin ng mga nagdurusa na mayroon silang mga problema sa pag-iisip. Kaya't ang mga miyembro ng pamilya ay kailangang maging mas mulat at bigyang-pansin ito nang mabuti. Tanungin sila kung ano ang iniisip nila, makinig sa anumang mga reklamo, manatili sa kanila, at iwasan ang pagiging mapanghusga. Maaari mo rin silang anyayahan na sumailalim sa psychotherapy sa isang psychologist upang maging mas epektibo ito.

9. Walang miyembro ng pamilya ang naninigarilyo

Upang lumikha ng isang malusog na pamilya, ang Indonesian Ministry of Health ay nagsasama rin ng isang anti-smoking program sa mga indicator nito. Tiyak na naiintindihan mo nang mabuti kung gaano mapanganib ang mga sigarilyo para sa kalusugan. Sa isang sigarilyo na sinunog, nakaimbak ng 4,000 nakakalason na kemikal. Ang ilan sa mga ito ay carcinogenic o maaaring maging sanhi ng kanser. Ang usok ng sigarilyo na natitira sa mga damit at iba pang mga bagay ay maaari ding magbanta sa mga passive na naninigarilyo, halimbawa mga paslit. Para sa mga naninigarilyo pa rin, magdesisyon na huminto. Maaari kang tumigil kaagad sa paninigarilyo o gumawa ng unti-unting pagbawas. Kumonsulta sa doktor kung nahihirapan kang tanggalin ang isang ugali na ito.

10. Ang pamilya ay miyembro na ng National Health Insurance (JKN)

Ang JKN ay isang pambansang programa sa pagpapaunlad ng kalusugan na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng kalusugan ng komunidad. Ginagarantiyahan ng programang ito ang komprehensibong serbisyong pangkalusugan, mula sa pag-iwas sa sakit hanggang sa paggamot. Maaari kang magparehistro bilang kalahok sa opisina ng BPJS Kesehatan o sa pamamagitan ng Mobile JKN application na makukuha sa Google Play Store o Apple Store.

11. Ang mga pamilya ay may access sa malinis na tubig

Ang mga pasilidad ng malinis na tubig ay hindi dapat maliitin ng bawat yunit ng pamilya. Ang malinis na tubig ay maaaring makaiwas sa iyo at sa iyong pamilya sa iba't ibang sakit, tulad ng pagtatae, tipus (typhoid fever), dysentery, kolera, at iba pa. Samakatuwid, siguraduhin na ang pinagmumulan ng tubig sa bahay ay malinis mula sa mga puddles, dumi, at lumot, at nilagyan ng water drain. Ang distansya sa pagitan ng pinagmumulan ng tubig at ang palikuran o basurahan ay hindi bababa sa 10 m.

12. Ang mga pamilya ay may access o gumamit ng mga malulusog na palikuran

Laging dumumi at umihi sa palikuran o palikuran. Bukod sa ginagawang malinis at walang amoy ang kapaligiran, nakakatulong din ang hakbang na ito na panatilihing marumi ang mga pinagmumulan ng tubig sa paligid, pinipigilan ang pagdating ng mga hayop na maaaring magpadala ng sakit, at iniiwasan ang mga impeksyon sa digestive tract tulad ng typhoid. Ikaw at ang iyong pamilya ay kailangan ding tiyakin na ang palikuran ay regular na nililinis, upang ang kapaligiran sa tahanan ay manatiling malusog at walang sakit. Ang pagpapanatili ng kalusugan ng pamilya ay napakahalaga. [[Kaugnay na artikulo]]

Ang kahalagahan ng paglikha ng isang malusog na pamilya

Ang pagpapasiya ng 12 Healthy Family Indicators ng Indonesian Ministry of Health ay inaasahang magiging gabay para sa bawat pamilya sa pagpapatupad ng malinis at malusog na pag-uugali sa pamumuhay. Ang pagbuo ng malusog na gawi ay dapat gawin nang maaga at magsimula sa pamilya. Ang paglikha ng isang malusog na pamilya ay maaaring makaiwas sa sakit at mamuhay ng maayos ang bawat miyembro. Huwag pabayaan ang kalusugan ng iyong pamilya dahil maaari itong magkaroon ng masamang epekto. Samakatuwid, ang 12 Healthy Family Indicators na ito ay mahalagang ipatupad. Sa huli, ang isang malusog na lipunan ay sumasalamin hindi lamang sa sama-samang tagumpay ng pamilya, kundi pati na rin sa mabubuting desisyon ng gobyerno at ng mga awtoridad. Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan tungkol sa kalusugan ng pamilya, diretsong tanungin ang doktor sa SehatQ family health app. I-download ngayon sa App Store at Google Play .