Narito ang mga Mahahalagang Bagay Bago at Pagkatapos ng Pagbunot ng Ngipin

Kapag pumunta ka sa dentista na may mga reklamo ng sakit ng ngipin, karaniwang irerekomenda muna ng doktor ang iyong mga ngipin para sa pagkumpuni. Gayunpaman, kung minsan ang pamamaraan ng pagkuha ng ngipin na ito ay hindi maiiwasan kung ang iyong ngipin ay hinuhusgahan na hindi na maililigtas, o kahit na mapanganib ang iba pang mga kondisyon ng kalusugan ng ngipin. Isa sa mga isinasaalang-alang ng doktor sa pagsasagawa ng pamamaraan ng pagbunot ng ngipin ay ang sitwasyon sa bibig na puno na ng ngipin, habang tutubo ang wisdom teeth. Ang pagpipiliang ito ng wisdom tooth extraction ay lalong hindi maiiwasan kung ang mga ngipin na lumilitaw kapag ikaw ay nasa hustong gulang na ay lumalaki nang hindi maayos (nakatagilid). Ang pagbunot ng ngipin ay ginagawa din sa orthodontia. Ito ay isang paraan ng pagwawasto sa pagkakahanay ng mga ngipin kung saan ang isa sa mga ngipin ay kailangang bunutin upang magkaroon ng puwang para sa iba pang mga ngipin na pumila nang maayos. Isa pang konsiderasyon ay ang kalagayan ng ngipin mismo na nasira o nabulok. Karaniwan, ang ngipin na nasira hanggang umabot sa gum layer na naglalaman ng nerves ay aayusin sa pamamagitan ng root canal treatment (PSA). Gayunpaman, kung ang paggamot na ito ay hindi posible at ang ngipin ay nasa napakasamang kondisyon, karaniwang irerekomenda ng doktor na bunutin ang iyong ngipin.

Ang pagbunot ng ngipin ay maaaring gawin sa dalawang paraan

Una, ang pagbunot ng ngipin ay ginagawa sa isang simpleng paraan, ito ay sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng anesthetic fluid sa bahagi ng ngipin na bubunutin. Pagkatapos nito, gagamit ang dentista ng isang device na tinatawag na elevator para lumuwag ang ngipin at pagkatapos ay gagamit ng forceps para tanggalin ang iyong ngipin. Pangalawa, ang pagbunot ng ngipin ay maaari ding gawin sa ilalim ng pangkalahatang kawalan ng pakiramdam kung ang pagkabulok ng ngipin ay itinuturing na sapat na malubha. Pinipili ang pamamaraang ito lalo na kung kailangang tanggalin ng doktor ang buto o putulin muna ang ngipin bago magpatuloy sa pagbunot ng ngipin bilang unang hakbang. [[Kaugnay na artikulo]]

Ano ang dapat ihanda bago ang pagbunot ng ngipin?

Napakahalagang sabihin sa iyong dentista ang tungkol sa anumang mga gamot na kasalukuyan mong iniinom o iniinom, kabilang kung mayroon kang anumang mga allergy sa droga o wala. Kahit na kung mayroon kang isang tiyak na medikal na kasaysayan, halimbawa:
 • Congenital heart defects
 • Diabetes
 • Mga sakit sa atay, thyroid gland, adrenal gland, at bato
 • Alta-presyon
 • magkasanib na sakit
 • Mga karamdaman sa immune system
 • Nagkaroon ka na ba ng bacterial endocarditis?
Ang impormasyong ito ay mahalaga upang matiyak na ang iyong kondisyon ay matatag sa panahon ng pamamaraan ng pagbunot ng ngipin. Maaaring hilingin din sa iyo ng iyong doktor na uminom ng antibiotics ilang araw bago ang pagbunot ng ngipin kung ang pag-opera sa pagbunot ng ngipin ay inaakala na magtatagal, mayroon kang impeksyon o mahinang immune system, o iba pang kondisyon sa kalusugan. Iba pang mga paghahanda na dapat mong gawin, kabilang ang:
 • Pag-aayuno 6-8 oras bago ang pagbunot ng ngipin
 • Huwag manigarilyo
 • Kung mayroon kang sipon, maaaring mag-reschedule ang doktor
 • Kung magsusuka ka sa gabi bago ang operasyon, maaaring mag-reschedule ang iyong doktor o gumamit ng ibang uri ng anesthetic

Pagkatapos ng pagbunot ng ngipin

Kahit nabunot na ang masakit na ngipin, masakit pa rin ang mararamdaman mo pagkatapos mabunot ang ngipin. Normal din para sa iyong ngipin na dumudugo, namamaga, o nabugbog ilang sandali pagkatapos ng operasyon. Para diyan, bibigyan ka rin ng doktor ng mga gamot, kabilang ang mga antibiotic, para maibsan ang pananakit o pamamaga ng ngipin pagkatapos itong mabunot. Bilang karagdagan, dapat mo ring gawin ang mga sumusunod:
 • Iwasan ang pagmumog at pagkain at pag-inom ng mainit sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng pagbunot ng ngipin
 • Kung dumudugo ang lugar kung saan nabunot ang ngipin, linisin ito ng malinis at malumanay na pinindot na tela.
 • Huwag kalimutang inumin ang gamot na inireseta ng doktor hanggang sa humupa ang pananakit at pamamaga
 • Kumain ng malalambot na pagkain hanggang sa ang iyong mga ngipin ay gumana nang normal muli
 • Magsipilyo ng iyong ngipin gamit ang malambot na brush, kung kinakailangan gamit ang sipilyo ng isang bata
 • Huwag manigarilyo

Panganib sa pagbunot ng ngipin

Karaniwan, ang pagbunot ng ngipin ay isang ligtas na pamamaraan, kung ikaw ay nagpapabunot ng mga ngiping gatas o nag-aalis ng mga molar. Gayunpaman, may maliit na pagkakataon na makakaranas ka ng mga problema pagkatapos ng pagbunot ng ngipin, halimbawa:
 • Dry tooth bag (tuyong socket): nangyayari kapag ang dugo ay hindi lumalabas at napuno ang pouch na dating naglalaman ng ngipin, na naglalantad sa buto sa loob ng bulsa ng ngipin. Upang malampasan ang problemang ito, ang doktor ay magbibigay ng isang espesyal na gamot upang takpan ang buto.
 • Pagdurugo na tumatagal ng higit sa 12 oras
 • Impeksyon ng natanggal na ngipin, na nailalarawan sa pamamagitan ng lagnat at panginginig
 • Pagduduwal at pagsusuka
 • Ubo
 • Sakit sa dibdib at kakapusan sa paghinga
 • Pamamaga at pamumula sa paligid ng surgical area na hindi nawawala pagkatapos mong uminom ng antibiotic.
Kung maranasan mo ang mga sintomas sa itaas, makipag-ugnayan kaagad sa dentista na gumagamot sa iyo.