Iba't ibang Mga Side Effects ng Alprazolam, isang Gamot para Madaig ang mga Anxiety Disorder

Ang Alprazolam ay isang anti-anxiety na gamot na inireseta ng mga doktor para gamutin ang mga anxiety disorder, panic disorder, at anxiety na dulot ng depression. Ang gamot na ito ay kabilang sa klase ng benzodiazepine, isang klase ng mga gamot na kadalasang inaabuso nang walang reseta ng doktor. Sa katunayan, ang alprazolam ay isang malakas na gamot na may iba't ibang epekto at babala. Ano ang mga side effect ng alprazolam?

Mga side effect ng Alprazolam

Hindi maaaring kunin nang walang ingat, ang mga sumusunod na epekto ng alprazolam ay dapat isaalang-alang nang mabuti:

1. Mga karaniwang side effect na nararamdaman ng mga pasyente

Ang mga sumusunod ay karaniwang side effect ng alprazolam:
 • Antok
 • Nahihilo
 • Sakit ng ulo
 • Malabong paningin
 • Mga karamdaman sa memorya
 • Ang hirap magconcentrate
 • Mga problema sa pagtulog
 • Mahinang kalamnan o kawalan ng koordinasyon
 • Sakit sa tiyan
 • Pagduduwal o pagsusuka
 • Pagtatae
 • Nadagdagang pawis
 • tuyong bibig
 • Pagsisikip ng ilong
 • Nawalan o tumaba pa nga
 • Tumataas o bumababa ang gana
 • Pagkawala ng sex drive
Ang mga side effect ng Alprazolam na medyo mahina ay maaaring mawala pagkatapos ng ilang araw o ilang linggo. Gayunpaman, kung ang mga side effect ay lumala o hindi nawala, dapat kang magpatingin muli sa iyong doktor.

2. Alprazolam side effect na malamang na malala

Ang isa sa mga side effect ng alprazolam ay psychological disturbance. Sa ilang mga kaso, ang mga side effect ng alprazolam ay maaaring malubha. Ang ilan sa mga side effect na ito ay kinabibilangan ng:
 • Mga sikolohikal na karamdaman, tulad ng labis na kalungkutan, pag-iisip ng pagpapakamatay, pagkalito, at naririnig at nakikitang mga guni-guni
 • Mga problema sa paggalaw, sa anyo ng hindi nakokontrol na paggalaw ng kalamnan, panginginig, at mga seizure
 • Mga problema sa puso, tulad ng pananakit ng dibdib at abnormal na tibok ng puso
 • Mga problema sa atay na maaaring magdulot ng jaundice (sa mga puti ng mata at balat)
 • Madalas na pag-ihi o kahit nahihirapan man lang
Dapat kang humingi kaagad ng medikal na atensyon kung ang mga side effect sa itaas ay nagsimulang maramdaman. Kung ang mga sintomas ay nararamdamang nagbabanta sa buhay, mariing pinapayuhan kang humingi ng emergency na tulong. Mahalagang tandaan na ang mga side effect na ito ay maaaring mag-iba sa bawat pasyente. Palaging talakayin sa iyong doktor ang panganib ng mga side effect bago mo tanggapin ang reseta.

Mga babala sa paggamit ng alprazolam

Bilang karagdagan sa mga epekto nito, ang alprazolam ay mayroon ding mga babala para sa paggamit, halimbawa:

1. Babala ng allergic reaction

Ang Alprazolam ay may panganib na magdulot ng allergy sa ilang indibidwal. Itigil ang paggamit ng gamot kung nakakaranas ka ng reaksiyong alerdyi tulad ng kahirapan sa paghinga at pamamaga ng dila o lalamunan. Ang patuloy na paggamit pagkatapos lumitaw ang isang allergy ay maaaring nakamamatay, tulad ng kamatayan.

2. Babala sa pakikipag-ugnayan sa alkohol

Ang mga pasyente ay hindi dapat uminom ng alprazolam na may alkohol. Ang paggamit ng may o malapit sa alkohol ay maaaring magpapataas ng mga side effect sa itaas.

3. Babala para sa mga pasyenteng may ilang sakit

Ang mga pasyenteng may mga sumusunod na kondisyong medikal at sikolohikal ay maaaring hindi payagang uminom ng alprazolam ng mga doktor – o nasa panganib na lumala ang kondisyon kung umiinom sila ng alprazolam:
 • Pasyente ng depresyon : panganib na ma-trigger ang depresyon ng pasyente na lumala.
 • Acute narrow-angle glaucoma na pasyente : maaaring mag-trigger ng paglala ng kondisyon ng pasyente upang hindi sila makainom ng alprazolam.
 • Mga pasyenteng may kasaysayan ng pag-abuso sa alkohol at droga , dahil ang alprazolam ay nagdudulot ng panganib ng pagkagumon sa mga pasyente.
 • Mga pasyente na may kasaysayan ng mga karamdaman sa personalidad , panganib na magdulot ng pagkagumon sa pasyente.
 • Mga pasyenteng may problema sa atay , dahil ang katawan ng pasyente ay mahihirapan sa pagtunaw ng alprazolam at lalala ang mga epekto nito.
 • Mga pasyente na may labis na katabaan , dahil ang katawan ng pasyente ay mahihirapan sa pagtunaw ng alprazolam at lalala ang mga epekto nito.
 • Mga pasyente na may malubhang sakit sa baga, dahil ang alprazolam ay maaaring magpalala sa kondisyon ng pasyente.

4. Babala para sa ibang grupo

Bilang karagdagan sa mga babala para sa ilang partikular na pasyente ng sakit, ang mga indibidwal mula sa mga sumusunod na grupo ay maaari ding hindi bigyan ng alprazolam o masusing susubaybayan ng doktor ang paggamit ng gamot:
 • Mga buntis na kababaihan: Ang Alprazolam ay kasama sa kategorya D sa pagbubuntis. Nangangahulugan ito na ang gamot na ito ay napag-alaman na nagdudulot ng masamang epekto sa fetus o dapat lamang na inireseta sa mga malalang kaso.
 • Mga nanay na nagpapasuso : Ang Alprazolam ay maaaring inumin ng mga sanggol sa pamamagitan ng gatas ng ina. Sa mga nagpapasusong ina, maaaring magbigay ang doktor ng iba pang opsyon sa gamot o hilingin sa ina na huwag pasusuhin ang kanyang anak.
 • nakatatanda: Ang mga matatanda ay mas sensitibo sa pagpapatahimik na epekto kaya sila ay nasa panganib na mag-trigger ng labis na pagkaantok. Susubaybayan ng doktor ang kondisyon ng pasyente kung kinakailangan na uminom ng alprazolam.
 • Mga bata: Ang mga batang wala pang 18 taong gulang ay hindi inirerekomenda na uminom ng alprazolam.

Mga posibleng pakikipag-ugnayan ng Alprazolam sa Iba pang mga Gamot

Mayroong ilang mga panganib na maaaring mangyari kung umiinom ka ng alprazolam kasama ng ilang mga gamot, kabilang ang:
 • Pinapataas ang mga side effect ng alprazolam kapag ginamit kasama ng fluvoxamine, fluoxetine, diltiazem, erythromycin, cimetidine, propofol, morphine, lorazepam, zolpidem, at doxylamine.
 • Palakihin ang mga side effect ng gamot na digoxin.
 • Binabawasan ang bisa ng gamot na alprazolam, kapag ginamit kasama ng mga anti-seizure na gamot, tulad ng carbamazepine at phenytoin.
[[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Ang mga side effect ng Alprazolam ay maaaring mapanganib para sa mga pasyente, lalo na kung ang gamot ay ginagamit nang walang ingat at walang pahintulot ng doktor. Ang gamot na ito ay maaari ding makapinsala sa ilang partikular na indibidwal, kaya dapat iulat ng mga pasyente ang kanilang mga kondisyong medikal sa kanilang doktor.