Hib Vaccine, Pagbabakuna na Pinipigilan ang Matinding Impeksyon sa mga Sanggol

Kung ikukumpara sa ibang mga bakuna gaya ng DPT at MR, ang bakunang Hib ay maaaring hindi gaanong popular sa komunidad. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang mga sakit na maaaring maiwasan ng pagbabakuna sa Hib ay maaaring maliitin, lalo na sa mga bata. Ang patunay, ang Hib ay isang uri ng bakuna na kasama sa kumpletong listahan ng mga pangunahing pagbabakuna na inirerekomenda ng Ministry of Health at ng Indonesian Pediatrician Association (IDAI). Ang bakuna sa Hib ay isang bakuna na ibinibigay upang maiwasan ang sakit na dulot ng bacteria Uri ng Haemophilus influenzae b. Kahit na ang pangalan ay amoy 'influenza', ang bakunang ito ay hindi para maiwasan ang trangkaso, ngunit mas malalang sakit dahil sa matinding impeksyon, tulad ng pamamaga ng lining ng utak (meningitis), pneumonia (pneumonia), impeksyon sa tainga (otitis media), at iba pa. . Dapat na salungguhitan na ang pagbabakuna sa Hib ay maaari lamang maiwasan ang meningitis at pulmonya na dulot ng Hib bacteria. Ang meningitis at pneumonia ay maaari ding sanhi ng pneumococcal bacteria na maiiwasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pneumococcal vaccine (PCV).

Kailan ibinibigay ang pagbabakuna sa Hib sa mga sanggol?

Sa Indonesia, ang bakunang Hib ay pinangangasiwaan kasabay ng iskedyul ng pagbabakuna ng DPT at hepatitis B, katulad ng sa pamamagitan ng bakunang Pentabio na DPT-Hib-HB na ginawa ng Bio Farma. Ang bakunang Pentabio ay ibinibigay nang libre o libre sa mga pasilidad ng kalusugan na pag-aari ng gobyerno, at maaari ding makuha sa mga klinika ng bakuna o mga akreditadong pribadong ospital. Ang pagbabakuna sa hib ay ginagawa ng 3 beses sa unang iniksyon kapag ang sanggol ay 2 buwang gulang. Pagkatapos nito, ang bakunang Hib ay dapat ibigay muli kapag ang sanggol ay 4 na buwan at 6 na buwang gulang at ulitin kapag ang sanggol ay 18 buwan na. Kung ang isang bagong sanggol ay makakatanggap ng kanyang unang Hib vaccine injection sa hanay ng edad na 1-5 taon, ang Hib immunization ay kailangan lang gawin nang isang beses. Ang pagbabakuna na ito ay hindi kailangan para sa mga nasa hustong gulang at mga bata na higit sa 5 taong gulang. Dahil, ang sakit na ito ay umaatake lamang sa mga batang wala pang 5 taong gulang.

Ano ang dapat mong bigyang pansin kapag nagbibigay ng pagbabakuna sa Hib sa mga sanggol?

Bagama't ang pagbibigay ng bakunang Hib ay lubos na inirerekomenda ng mga eksperto sa kalusugan, dapat mong bigyang pansin ang ilang bagay bago gawin ang pagbabakuna na ito, tulad ng:
  • Iantala ang pagbabakuna sa Hib kung ang iyong anak ay may sakit, halimbawa na may mataas na lagnat.
  • Hindi mo kailangang ipagpaliban ang pagbibigay sa iyong sanggol ng bakunang Hib kung mayroon lamang siyang sipon o iba pang menor de edad na karamdaman at maaari pa ring magsagawa ng mga pagbabakuna gaya ng nakatakda.
  • Huwag muling pabakunahan ang Hib kung ang sanggol ay nagpapakita ng matinding reaksiyong alerhiya (anaphylaxis) pagkatapos ng nakaraang pagbabakuna.
Ayon sa IDAI, ligtas gawin ang bakunang ito at bihira ang impeksyon. Ang hitsura ng banayad hanggang mataas na lagnat, pamamaga, pamumula, at ang sanggol na medyo maselan pagkatapos ng pagbabakuna sa Hib ay mga normal na epekto ng pagbabakuna sa Hib. Ang kundisyong ito ay kilala bilang post-immunization co-occurrence (AEFI). Karaniwang nawawala ang mga AEFI sa loob ng 3-4 na araw, bagama't kung minsan ay maaari itong tumagal nang mas matagal. Hangga't ang bata ay may AEFI, maaari kang magbigay ng gamot na pampababa ng lagnat tuwing 4 na oras, mainit na compress, at madalas na bigyan ng gatas ng ina, gatas, o katas ng prutas (kung kumain ka ng mga solidong pagkain). Sa pangkalahatan, ang AEFI ay hindi nagdudulot ng malubhang karamdaman, lalo na ang paralisis at kamatayan. Kung ang kondisyon ng iyong anak ay hindi bumuti o kung ito ay lumalala at ikaw ay nag-aalala, tawagan ang iyong doktor. [[Kaugnay na artikulo]]

Ano ang mangyayari kung hindi isagawa ang pagbabakuna sa Hib?

Ang mga sanggol na hindi tumatanggap ng pagbabakuna sa Hib ay magiging lubhang madaling kapitan ng impeksyon sa bacterial ng Hib. Noong hindi pa nadidiskubre ang bakunang Hib, ang bacterium na ito ay isa sa mga pumapatay ng mga bata sa pamamagitan ng sakit na tinatawag na bacterial meningitis. Ang meningitis ay isang impeksiyon na nakakahawa sa lamad na sumasaklaw sa utak at spinal cord sa mga tao. Kapag na-expose ang isang bata sa bacterial meningitis, magpapakita siya ng mga sintomas, tulad ng mataas na lagnat, pagkawala ng malay, coma, at kalaunan ay kamatayan. Hanggang sa 3-6% ng mga bata na dumaranas ng bacterial meningitis ay hindi maliligtas. Kahit na malagpasan nila ang isang pagkawala ng malay, ang kondisyon ng isang bata na nagkaroon ng bacterial meningitis ay karaniwang may malubhang pinsala sa mga ugat at utak, at nailalarawan sa pamamagitan ng mga pisikal na kapansanan, tulad ng pagkabulag at pagkalumpo hanggang sa mental retardation. Bukod sa meningitis, ang Hib bacteria ay maaari ding maging sanhi ng pneumonia. Ang iba pang mga sakit na nauugnay sa bacterium na ito ay epiglottitis (isang impeksyon sa lalamunan na nagpapahirap sa may sakit na huminga), mga impeksyon sa dugo, buto, at mga kasukasuan na humahantong sa arthritis. Para diyan, bumisita kaagad sa doktor o pasilidad ng pampublikong kalusugan upang makakuha ng pagbabakuna sa Hib at iba pang karagdagang pagbabakuna upang maiwasan ng mga sanggol ang mga sakit na nabanggit. Gayundin, huwag maniwala sa mga alingawngaw na ang bakuna sa Hib ay maaaring maging sanhi ng mga sakit na ito. Ang bakunang ito ay napakaligtas na gamitin at talagang lubos na inirerekomenda ng World Health Organization (WHO) upang mapataas ang immune system upang maiwasan ang mga sanggol na magkaroon ng mga nakamamatay na impeksiyon.