Anong Uri ng Malaria ang Pinaka Nakamamatay at Nagdudulot ng Mga Komplikasyon?

Ang malaria ay isang nakamamatay na sakit, na nakukuha sa pamamagitan ng kagat ng lamok Anopheles nahawaan. Ang mga lamok na ito ay nagdadala ng mga parasito Plasmodium na kapag kumagat ng tao, papasok sa bloodstream. Mayroong 5 uri ng malaria batay sa uri ng parasito: Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium knowlesi, at Plasmodium falciparum. Ang huling uri ng malaria ay Plasmodium falciparum ay ang pinakamasama. Ang mga taong nahawaan ng ganitong uri ng malaria ay nasa panganib na mamatay. Sa katunayan, ang ganitong uri ng malaria ay maaaring maipasa mula sa ina hanggang sa sanggol sa pagsilang.

Paano nagiging sanhi ng malaria ang mga parasito?

Kapag ang isang tao ay hindi sinasadyang makagat ng isang lamok na nahawahan ng isang parasito plasmodium, Ang mga parasito ay lilipat sa katawan. Pagkatapos, lalakad ang parasito sa atay hanggang sa pagtanda. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga adult na parasito na ito ay nagsisimulang pumasok sa daluyan ng dugo at umaatake sa mga pulang selula ng dugo. Sa loob ng 48-72 oras, dadami ang mga parasito sa mga pulang selula ng dugo. Sa panahong ito nagsisimulang lumitaw ang mga sintomas ng malaria, tulad ng:
 • Nanginginig
 • Mataas na lagnat
 • Labis na pagpapawis
 • Sakit ng ulo
 • Pagduduwal at pagsusuka
 • Sakit sa tyan
 • Pagtatae
 • Anemia
 • Masakit na kasu-kasuan
 • Mga seizure
 • Coma
 • Pagdurugo habang tumatae

Mga uri ng malaria

Sa pangkalahatan, karamihan sa mga kaso ng malaria ay nangyayari sa mga bansang may tropikal at subtropikal na klima, kung saan dumarami ang parasito. Ayon sa WHO, noong 2016 lamang ay mayroong 216 milyong kaso ng malaria sa 91 bansa. Ang mga uri ng malaria ay nakikilala batay sa mga parasito na nakahahawa sa mga tao, lalo na:
 • Plasmodium falciparum

Ito ang pinakakaraniwang uri ng malaria parasite na matatagpuan sa Africa. Hindi lamang iyon, ang ganitong uri ng malaria ay isa ring pinakamalaking sanhi ng kamatayan sa mundo. Plasmodium falciparum napakabilis na dumami sa katawan ng tao upang maaari itong maging sanhi ng pagkawala ng dugo sa malaking dami sa pagbabara ng mga daluyan ng dugo.
 • Plasmodium vivax

Ang ganitong uri ng parasito ay kabilang din sa mga pinaka-mapanganib at matatagpuan sa Asya at Latin America. Uri ng parasito Plasmodium vivax maaaring hindi magdulot ng anumang sintomas sa katawan ng host hanggang sa ilang buwan o taon pagkatapos mangyari ang kagat ng lamok.
 • Plasmodium ovale

Hindi tulad ng naunang dalawang uri ng mga parasito, Plasmodium ovale kabilang ang bihira
 • Plasmodium malariae

Bilang Plasmodium ovale, mga uri ng malaria dahil sa parasitic infection Plasmodium malariae nangyayari lang din sa ilang kaso
 • Plasmodium knowlesi

Ang ganitong uri ng parasito ay nakakahawa lamang sa mga primata. Hanggang ngayon ay hindi pa alam kung ito ay maaaring magdulot ng transmission sa tao o hindi. Ginagawa pa rin ang pananaliksik. Dahil ang malaria ay naililipat sa pamamagitan ng dugo, ang paghahatid ay maaari ding mangyari sa pamamagitan ng mga organ transplant, pagsasalin ng dugo, o pagbabahagi ng mga karayom. [[Kaugnay na artikulo]]

Ang panganib ng mga komplikasyon ng malaria

Ang malaria ay tinatawag na isang nakamamatay na sakit dahil maaari itong magdulot ng mga mapanganib na komplikasyon, tulad ng:
 • Pamamaga ng mga daluyan ng dugo ng utak (cerebral malaria)
 • Ang akumulasyon ng likido sa baga na nakakasagabal sa paghinga (pulmonary edema)
 • Kabiguan ng bato at pagkabigo sa atay
 • Anemia dahil sa patuloy na pagkasira ng mga pulang selula ng dugo
 • Mababang antas ng asukal sa dugo
Kahit sino ay maaaring mahawaan ng malaria. Karamihan sa mga kaso ay nangyayari sa mga bansang may mataas na rate ng paghahatid ng malaria. Gayunpaman, posibleng mahawa ang mga tao na bumisita kamakailan sa mga mapanganib na bansa. Hindi lamang iyon, ang isang ina ay maaari ring magpadala ng malaria sa kanyang sanggol sa sinapupunan at pagkatapos ng panganganak.

Paghawak laban sa malaria

Ang medikal na paggamot ng malaria ay dapat gawin sa isang ospital. Magrereseta ang doktor ng gamot depende sa uri ng malaria na mayroon ka. Lalo na kung ang trigger ay isang parasito Plasmodium falciparum ang pinaka-mapanganib, ang paghawak ay dapat na mas masinsinang. Kung ang reseta ng doktor ay hindi epektibo dahil ito ay immune sa mga parasito, maaaring magbigay ng mga alternatibo o kumbinasyong gamot upang gamutin ang malaria. Kung ang uri ng parasito ay Plasmodium vivax na maaaring magpakita ng mga sintomas pagkaraan ng ilang taon, ang mga doktor ay maaaring magreseta ng gamot para sa pag-iwas. Sa pangkalahatan, ang mga pasyente ng malaria ay maaaring gumaling pagkatapos ng wastong medikal na paggamot. Sa isang tala, walang mga mapanganib na komplikasyon tulad ng pamamaga ng mga daluyan ng dugo ng utak na maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa utak. [[mga kaugnay na artikulo]] Hanggang ngayon ay walang pagbabakuna para maiwasan ang malaria. Dahil dito, kailangan ang pag-iwas, lalo na para sa mga taong bibisita sa mga bansang may mataas na kaso ng malaria.