Pagkilala sa Iba't Ibang Epekto ng Salbutamol

Ang Salbutamol ay isang gamot upang gamutin ang pagpapaliit at pamamaga ng mga daanan ng hangin sa baga o bronchospasm. Magrereseta ang doktor ng dosis ng salbutamol ayon sa pangangailangan ng pasyente. Gayunpaman, tandaan na ang malubhang epekto ng salbutamol ay maaaring magresulta sa kahirapan sa paghinga. Ang paggamit ng gamot na salbutamol ay maaari ding tumugon sa iba pang mga medikal na gamot, halamang gamot, o bitamina na iniinom. Kung hindi angkop, ang gamot ay maaaring hindi gumana nang husto o magdulot ng mga nakakapinsalang epekto.

Paggamit ng salbutamol

Ang salbutamol ay dapat lamang inumin nang may reseta ng doktor. Ang form ay maaaring nasa anyo ng mga tablet, mga suspensyon sa paglanghap, mga likido nebulizer, o syrup. Ang Salbutamol ay ginagamit upang mapawi ang bronchospasm sa mga bata at matatanda na may hika. Para sa mga taong may hika, ang gamot na salbutamol ay maaaring gamitin bilang bahagi ng corticosteroid therapy. matagal na kumikilos na mga beta agonist, at mga bronchodilator. Bilang karagdagan, ang salbutamol ay ginagamit din upang maiwasan ang bronchospasm o pagpapaliit ng respiratory tract habang nag-eehersisyo. Pagkatapos uminom ng salbutamol, ang paraan ng paggana ng gamot na ito ay upang gawing mas bukas ang mga kalamnan ng respiratory tract. Ang epekto ng gamot na salbutamol ay gumagana para sa 6-12 na oras. Kapag ang mga kalamnan sa daanan ng hangin ay mas bukas, ang pasyente ay maaaring huminga nang mas madali. [[Kaugnay na artikulo]]

Salbutamol side effects

Ang Salbutamol ay maaaring magdulot ng pagduduwal Ang Salbutamol ay hindi nagiging sanhi ng antok, ngunit maaari itong magdulot ng ilang mga side effect tulad ng:

1. Banayad na epekto

Ang ilan sa mga banayad at karaniwang side effect na nangyayari pagkatapos uminom ng salbutamol ay ang hindi regular na tibok ng puso, pananakit ng dibdib, panginginig, sakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka, heartburn, at runny nose. Ang mga banayad na epekto na ito ay karaniwang mawawala sa kanilang sarili pagkatapos ng ilang araw. Gayunpaman, kung ang banayad na epekto ay nagiging mas malala, dapat kang kumunsulta sa isang doktor.

2. Pagpapaliit ng mga kalamnan ng respiratory tract

Kahit na ang gamot na salbutamol ay ginagamit upang gamutin ang bronchospasm, mayroong isang malubhang epekto na nagpapaliit ng mga kalamnan ng respiratory tract. Ang mga sintomas ay mula sa kahirapan sa paghinga hanggang sa mataas na dalas ng mga tunog ng paghinga.

3. Allergy reaksyon

Mayroon ding panganib ng mga side effect ng salbutamol sa anyo ng isang seryosong reaksiyong alerhiya. Kasama sa mga sintomas ang pantal, pamamaga ng mukha, talukap ng mata, dila, kahirapan sa paglunok, hirap sa paghinga, at pagkawala ng malay.

4. Mga problema sa puso

Ang iba pang mga side effect ng salbutamol ay maaaring makaapekto sa puso. Kasama sa mga sintomas ang mas mabilis na tibok ng puso at mas mataas na presyon ng dugo. Kumonsulta sa iyong doktor kung lumilitaw ang mga side effect na ito pagkatapos kumuha ng dosis ng salbutamol.

5. Mga reaksyon sa balat

Ang mga taong umiinom ng salbutamol ay maaari ding makaranas ng matinding reaksyon sa balat. Gayunpaman, ang mga side effect na ito ay hindi gaanong karaniwan sa mga bata. Kasama sa mga sintomas ang pangangati at pag-aapoy sa balat, pulang pantal sa buong katawan, na sinamahan ng lagnat at panginginig. [[Kaugnay na artikulo]]

Pagkonsumo ng salbutamol ayon sa dosis

Ang dosis ng salbutamol ay maaaring magkakaiba para sa bawat tao. Mayroong maraming mga salik na nakakaimpluwensya mula sa edad, kondisyon ng kalusugan, kung gaano kalubha ang sakit, at kung ano ang iyong reaksyon kapag umiinom ka ng salbutamol sa unang pagkakataon. Bilang karagdagan, ang dosis ng salbutamol kapag ibinigay sa mga asthmatic na nakakaranas ng bronchospasm ay tiyak na iba sa pagbibigay ng mga gamot upang maiwasan ang hika habang nag-eehersisyo. Napakahalaga na uminom ng salbutamol ayon sa dosis, ang mga panganib na maaaring lumabas dahil sa hindi naaangkop na dosis ay:
  • Hindi umiinom ng droga

Ang mga kondisyon ng hika ay maaaring lumala kung ang pasyente ay hindi na umiinom ng salbutamol sa gitna ng kurso ng paggamot. Ito ay maaaring magdulot ng mga sugat sa respiratory tract na hindi na makabalik sa kanilang orihinal na hugis. Bilang karagdagan, ang iba pang mga sintomas ay lilitaw tulad ng kahirapan sa paghinga, pag-ubo, at paghinga sa malakas na dalas.
  • Ang pagkonsumo ay hindi ayon sa iskedyul

Kapag umulit ang hika, ang gamot na salbutamol ay dapat inumin 3-4 beses sa isang araw depende sa dosis na inireseta ng doktor. Gayunpaman, kung ang gamot na ito ay hindi iniinom ayon sa iskedyul, may posibilidad na makaranas ng mga problema sa paghinga.
  • Nakakaubos ng sobra

Tulad ng mga panganib ng iba pang pag-abuso sa droga, ang sobrang pag-inom ng salbutamol ay magkakaroon ng mga mapaminsalang epekto. Kabilang sa ilan sa mga ito ang mabilis at hindi regular na tibok ng puso at panginginig ng katawan. Humingi kaagad ng tulong medikal kung mangyari ito. Kung hindi mo sinasadyang makaligtaan ang isang iskedyul para sa pag-inom ng salbutamol, inumin kaagad ang gamot pagkatapos itong maalala. Huwag pagsamahin ang dalawang dosis nang sabay-sabay sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ito nang sabay dahil maaari itong magdulot ng malubhang epekto. Ang salbutamol ay maaaring gamitin sa maikli at mahabang panahon. Ang panandaliang salbutamol ay iniinom kapag nagsimulang umulit ang hika. Habang para sa pangmatagalan, ang salbutamol ay ginagamit upang maibsan ang hirap sa paghinga, ubo dahil sa hika, o huminga ng malakas. [[related-article]] Ang paggamot na may salbutamol ay sinasabing mabisa kapag ang mga sintomas ng hika tulad ng hirap sa paghinga, pag-ubo, o paghinga na may mataas na dalas ay hindi na lumitaw.