Estilo ng Pagiging Magulang, Aling Estilo ng Pagiging Magulang ang Tama para sa Iyo?

Tiyak na nais ng mga magulang na lumaki nang maayos ang kanilang mga anak at makamit ang tagumpay. Gayunpaman, depende rin ito sa istilo ng pagiging magulang inilapat ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga anak. Estilo ng pagiging magulang ay isang paraan ng pagpapalaki ng mga anak na ginagawa ng mga magulang sa pang-araw-araw na buhay. Estilo pagiging magulang Napakahalaga nito sa pamilya dahil maaaring makaapekto ito sa personalidad ng bata.

4 Estilo ng pagiging magulang na maaaring ilapat ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga anak

Maaaring magkaiba ang istilo ng pagiging magulang ng bawat magulang, ngunit mayroong 4 istilo ng pagiging magulang na karaniwang pinagtibay ng mga magulang. Dito 4 istilo ng pagiging magulang anong kailangan mong malaman:
  • makapangyarihan (makapangyarihan)

Sa istilo ng pagiging magulang na ito, ang mga magulang ay nag-aalaga, sumusuporta, at tumutugon sa kanilang mga anak ngunit sa parehong oras ay nagtatakda ng matatag na mga hangganan. Sa isang banda, ang mga magulang ay nagbibigay ng pagmamahal, ngunit sa kabilang banda, hinihikayat ang mga bata na maging malaya. Gustong pakinggan ng mga magulang ang pananaw ng kanilang anak kahit na hindi lahat ng opinyon ng mga bata ay maaaring tanggapin. Sa istilo pagiging magulang Sa kasong ito, sinisikap ng mga magulang na kontrolin ang pag-uugali ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran, pagtalakay, at paggamit ng katwiran. Ang mga batang pinalaki na may ganitong istilo ng pagiging magulang ay may posibilidad na maging palakaibigan, masigasig, masayahin, kontrolado sa sarili, mausisa, matulungin, mukhang masaya, mas malaya, at nakakamit ng mataas na tagumpay sa akademiko. Bilang karagdagan, ang mga bata ay karaniwang nakikipag-ugnayan din nang maayos, may mahusay na mga kasanayan sa pakikisalamuha, may mabuting kalusugan sa pag-iisip (mas kaunting depresyon, pagkabalisa, pagtatangkang magpakamatay, paggamit ng alkohol o droga), at hindi nagpapakita ng karahasan.
  • awtoritaryan (awtoritaryan)

Kahit na ang pangalan ay magkatulad, ngunit ang estilo ng pagiging magulang awtoritaryan at makapangyarihan may mahahalagang pagkakaiba sa pagpapalaki ng mga bata. Naka-on istilo ng pagiging magulang Sa kasong ito, hinihiling ng mga magulang na laging sumunod at sumunod ang kanilang mga anak. Bilang karagdagan, ang mga magulang ay naglalapat din ng malupit na disiplina at parusa upang makontrol ang pag-uugali ng mga bata. Sa pangkalahatan, ang mga magulang na may awtoritaryan na mga istilo ng pagiging magulang ay hindi rin tumutugon sa mga pangangailangan ng mga bata at may posibilidad na parusahan sa halip na turuan. Samakatuwid, ang mga batang may ganitong awtoritaryan na istilo ng pagiging magulang ay may posibilidad na maging malungkot, hindi gaanong nagsasarili, lumalabas na walang katiyakan, nakakaramdam ng mababang pagpapahalaga sa sarili, nagpapakita ng maraming problema sa pag-uugali, may mahinang mga marka sa akademiko, madaling kapitan ng mga problema sa pag-iisip, at may posibilidad na magkaroon ng mga problema sa paggamit ng droga. Para sa ganitong uri ng pagiging magulang, maaari itong isama sa pagbibigay ng mga regalo kung ang bata ay kumilos nang maayos o gantimpalaan ang mabuting pag-uugali para hindi boring ang authoritarian style at magsawa ang mga bata
  • Permissive

Sa istilo ng pagiging magulang Sa kasong ito, ang mga magulang ay magiging mainit sa bata ngunit mahina sa kagustuhan ng bata. Ang mga magulang ay may posibilidad din na masira ang kanilang mga anak, at hindi gustong tumanggi o biguin ang kanilang mga anak. Dahil sa pinahintulutang istilo ng pagiging magulang na ito, ang mga magulang ay nagtakda ng napakakaunting mga panuntunan at mga hangganan, at maaaring mag-atubiling ipatupad ang mga panuntunan. Bilang resulta, ang mga magulang ay nabigo na magtakda ng matatag na mga hangganan, masubaybayan nang mabuti ang mga aktibidad ng mga bata o gabayan ang mga bata na maging mas mature. Ang mga batang pinalaki na may ganitong istilo ng pagiging magulang ay may posibilidad ding maging mapusok, suwail, walang layunin, dominante, agresibo, at hindi nagsasarili. Bilang karagdagan, ang mga bata ay hindi rin makasunod sa mga alituntunin, may mahinang pagpipigil sa sarili, may makasariling hilig, at nahaharap sa mas maraming problema sa mga relasyon at pakikipag-ugnayan sa lipunan.
  • walang pakialam (walang kinalaman)

Sa ganitong istilo ng pagiging magulang, ang mga magulang ay hindi tumutugon, hindi nagtatakda ng matatag na mga hangganan sa mga bata, walang pakialam sa mga pangangailangan ng mga bata, at hindi nakikibahagi sa kanilang buhay. Mga magulang sa istilo pagiging magulang Ang mga ignorante na taong ito ay may posibilidad na magkaroon ng sarili nilang mga problema sa pag-iisip, tulad ng mga nalulumbay na ina, biktima ng pisikal na pang-aabuso o pagpapabaya noong mga bata. Mga batang pinalaki kasama ng istilo ng pagiging magulang Ang mga ito ay may posibilidad na makaramdam ng mababang pagpapahalaga sa sarili, kawalan ng tiwala sa sarili, at naghahanap ng iba pang mga huwaran upang palitan ang kanilang mga pabaya na magulang kahit na kung minsan ay hindi nararapat. Bilang karagdagan, ang mga bata ay kadalasang mas mapusok, hindi makontrol ang kanilang sariling mga emosyon, mas malamang na maging malikot at adik, at magkaroon ng mas maraming problema sa pag-iisip. Kahit na ang uri ng pagiging magulang ay walang malasakit, maaari mong ilapat ang isang responsableng saloobin o alisin ang mga pribilehiyo halimbawa kung hindi natapos ang takdang-aralin, huwag manood ng TV.

Paano kung istilo ng pagiging magulang Magkaiba ba kayo ng partner mo?

Kapag ang istilo ng iyong pagiging magulang ay iba sa iyong kapareha, maaari itong maging nakakabigo. Estilo ng pagiging magulang Ang mga pagkakaiba ay maaaring lumikha ng distansya sa pagitan mo at ng iyong kapareha at magdulot ng pagkalito sa iyong anak. Parang may dalawang kapitan sa isang barko. Halimbawa, kung hindi mo pinapayagan ang iyong anak na bumili ng mga laruan habang pinahihintulutan ito ng iyong kapareha, malito ang bata kung sino ang susundin. Gayunpaman, karaniwan ang iba't ibang istilo ng pagiging magulang. Maraming mag-asawa ang nakakaranas ng pagkakaiba sa pagiging magulang. Bagama't maraming mag-asawa ang nag-aaral istilo ng pagiging magulang bago magkaroon ng mga anak, ngunit karamihan sa mga istilo ng pagiging magulang ay likas, walang malay, at batay sa kung paano ka pinalaki, kung ano ang iyong naobserbahan sa iyong sariling pamilya at mga pamilya ng iba, at kung ano ang iyong natutunan. Ang magkasalungat na istilo ng pagiging magulang, tulad ng isang awtoritaryan na ama at isang mapagpahintulot na ina, ay maaaring magbangon ng mga tanong sa isip ng bata kung aling panig ang dapat niyang sundin at kung aling mga patakaran ang aktwal na nalalapat. Bilang resulta ng pagkakaibang ito, sa malalang kaso ang bata ay maaaring makaramdam ng pagkabalisa, pagkalumbay o pagiging hindi tapat. Hindi lang iyon, mas madalas ding magtalo ang mga magulang. Estilo ng pagiging magulang Ang pagiging iba ay hindi rin palaging masama. Sa maraming paraan, istilo pagiging magulang Ang iba't ibang bagay ay maaaring makapagturo sa mga bata na maunawaan ang mga pagkakaiba at umakma sa isa't isa. Gayunpaman, kung hindi ka sang-ayon sa ginagawa ng iyong kapareha sa iyong anak, huwag mo itong sabihin nang direkta sa harap ng iyong anak. Bigyan ng pang-unawa ang iyong kapareha kapag natutulog ang bata. O maglaan ng espesyal na oras para pag-usapan ito sa iyong kapareha. Sa halip na tumuon sa mga pagkakaiba, mas mabuti kung kayo at ang iyong kapareha ay suportahan ang isa't isa at magtutulungan sa pagiging magulang. Mapapatibay nito ang pag-aakala ng bata na ang parehong mga magulang ay sumusuporta sa isa't isa. Magkaiba man sila ng karakter, bilang magulang, siyempre, dapat pareho ang vision at mission ninyo ng partner mo para sa ikabubuti ng anak. Talakayin sa iyong kapareha ang mga tuntunin, pagmamahal, mga layunin, at pag-unawa sa pagiging magulang.