Ang BPJS Health ay magmulta ng hanggang Rp. 30 milyon, narito ang buong paliwanag

Nagulat ang publiko nang may banta ng multa ng BPJS Health na Rp.30 milyon para sa inyo na nahuli sa pagbabayad ng BPJS. Ito ay itinuturing na pabigat sa gitna ng pagtaas ng kontribusyon ng BPJS na umabot sa 100 porsyento. Sa katunayan, may ilang bagay na dapat mong maunawaan muna patungkol sa isang balitang ito. Una, ang mga alituntunin tungkol sa mga multa ng BPJS Health ay talagang nakapaloob sa lumang legal na batayan ng BPJS, ito ay Presidential Regulation Number 82 of 2018 tungkol sa Health Insurance. Samantala, ang Presidential Regulation No. 75 of 2019 tungkol sa Amendments to Presidential Regulation No. 82 of 2018 ay nagre-regulate lamang sa halaga ng mga bagong bayarin na magkakabisa mula Enero 1, 2020. Ang naiiba lang ay ang nominal na multa na talagang mas mataas kaysa dati. Gayunpaman, huwag mag-panic dahil hindi lahat ng kalahok na nahuhuli sa pagbabayad ng BPJS Kesehatan ay kailangang magbayad ng multa. ngayon, kapag huli sa pagbabayad ng BPJS ay kailangan mong magbayad ng multa at kailan hindi?

Kailan hindi nagreresulta sa multa ang huli sa pagbabayad ng BPJS?

Batay sa Presidential Regulation Number 82 of 2018, hindi mo kailangang magbayad ng multa sa BPJS Health kung huli ka lang sa pagbabayad ng BPJS Health. Kaya lang, made-deactivate ang membership status mo kaya hindi mo na ma-enjoy ang BPJS Health facilities. Ang huling pagbabayad ng mga kontribusyon sa BPJS ay dapat gawin nang hindi lalampas sa ika-10 ng bawat buwan. Kung hindi, ang katayuan ng kalahok ay awtomatikong made-deactivate at hindi na magagamit. ngayon, para muling ma-activate ang membership na ito, kailangan mo lang bayaran ang halaga ng mga dapat bayaran sa buwang atraso. Kaya, halimbawa, huli kang nagbabayad ng BPJS mula Enero hanggang Pebrero 2020 (2 buwan), tapos ang atraso na kailangan mong bayaran ay 2 x IDR 160,000 = IDR 320,000. Batay sa Presidential Decree Number 82 of 2018, ang maximum na atraso na kailangan mong bayaran ay 24 na buwan. Ibig sabihin, kung ikaw ay higit sa dalawang taon na atraso, ang mga atraso na kailangan mong bayaran ay 24 na buwan lamang na multiplied sa iyong class premium. Ang atrasong pagbabayad na ito ay maaaring gawin ng iyong sarili o kinakatawan ng ibang tao. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa pagbabayad ng atraso upang hindi mapasailalim sa mga multa ng BPJS Health, maaari kang makipag-ugnayan sa BPJS Health Care Center sa 1500400 na numero ng telepono na gumagana nang 24 na oras. [[Kaugnay na artikulo]]

Kailan mo kailangang magbayad ng multa sa BPJS Health?

Kahit na magiging aktibo kaagad ang status ng iyong membership pagkatapos magbayad ng atraso, hindi mo ito magagamit kaagad kapag kailangan mong maospital. Kailangan mo munang maghintay ng hindi bababa sa 45 araw bago ka makabalik sa pagtangkilik sa isang pasilidad na ito ng BPJS upang hindi mapasailalim sa multa ng BPJS Health. Kung agad kang naospital sa loob ng 45 araw, ang BPJS Kesehatan ay magpapataw ng multa sa sumusunod na pamamaraan:
  • Ang multa na 2.5% na beses ng kabuuang halaga sa panahon ng iyong pagpapaospital ay nadaragdagan ang bilang ng mga buwang atraso
  • Ang bilang ng mga buwan na atraso ay maximum na 12 (labindalawang) buwan
  • Ang maximum na multa ay IDR 30,000,000.
Halimbawa, ikaw ay isang kalahok sa BPJS Class 2 na may nominal na premium na IDR 110,000 bawat buwan at may atraso sa loob ng dalawang buwan. Pagkatapos ay babayaran mo ang mga atraso at gamitin ito para sa pagpapaospital sa loob ng limang araw bago matapos ang 45-araw na deadline para sa bayad sa inpatient na IDR 5,000,000. Kaya, ang multa sa BPJS na kailangan mong pasanin ay: 2.5% x 2 x IDR 5,000,000 = IDR 250,000. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang mga multa sa BPJS Health ay ang palaging pagbabayad ng mga kontribusyon sa BPJS sa oras. Kung sa tingin mo ay nahuhuli ka na sa pagbabayad ng BPJS, bayaran agad ang iyong atraso at huwag mo munang hintayin na magkasakit ka.