Trauma at Iba pang Problema, Ito ang Sikolohikal na Epekto ng Karahasan Laban sa Kababaihan

Kapag naganap ang karahasan laban sa kababaihan, ang mga unang taong higit na apektado ay ang mga biktima. Sa kasamaang palad, ang karahasan laban sa kababaihan, kapwa sa salita, sekswal, at pisikal, ay hindi kasingdali ng paghilom ng sugat mula sa isang pinsala. Hindi lang physically, kundi ang kanyang psychological life din ang nakataya. Iba-iba ang reaksyon ng bawat biktima ng karahasan laban sa kababaihan. Ang kultura, kalikasan, at konteksto ng buhay na kanyang nabuhay sa ngayon ay nakaimpluwensya sa kanyang paraan ng pag-survive sa karahasan. Iba-iba rin ang oras para makabawi para sa mga nakaligtas sa karahasan laban sa kababaihan.

Epekto ng karahasan laban sa kababaihan

Ang buhay ng mga taong nakaranas ng karahasan laban sa kababaihan ay hindi na magiging pareho. Ang kaunting karahasan ay magkakaroon ng impresyon at magiging bahagi ng kanyang buhay. Maaaring may karahasan na hindi pinapansin ng ibang tao – lalo na ang batas ay hindi pumanig sa mga kababaihang biktima ng karahasan – ngunit hindi pa rin ito isang maliit na bagay para sa mga taong nakakaranas nito. Kahit na ang mga kababaihan na nakaranas ng karahasan ay nagawang makaalis sa negatibong bilog, huwag isipin na ang problema ay titigil doon. Magkakaroon ng serye ng mga epekto ng karahasan laban sa kababaihan para sa mga nakaligtas. Ano kayang mangyayari?

1. Emosyonal na reaksyon

Parehong ang karahasan na tumatagal ng maraming taon at ang bagong mangyayari ay magkakaroon ng malaking epekto sa emosyonal na bahagi ng isang babae. Sa isang banda, ang nakaligtas ay maaaring makaramdam ng pagsisisi sa sarili o, sa kabaligtaran, galit sa sitwasyon. Kadalasan, ang mga negatibong emosyon na ito ay sinamahan ng takot, kawalan ng tiwala, kalungkutan, kahinaan, at kahihiyan. Posibleng maramdaman ng mga taong nakaranas ng karahasan laban sa kababaihan na hindi na sila karapat-dapat. Sa huli, lahat ng uri ng emosyonal na reaksyon dahil sa karahasan laban sa kababaihan ay nagpapahintulot sa isang tao na isara ang kanyang sarili mula sa mga nakapaligid sa kanya. Simula sa pamilya, kaibigan, partner, maging sa mundo.

2. Sikolohikal na epekto

Hindi lamang emosyon, maaapektuhan din ang sikolohikal na bahagi ng mga nakaligtas sa karahasan laban sa kababaihan. Sa katunayan, kahit na ang karahasang naranasan niya ay matagal nang lumipas. Ang mga uri ng epekto ay maaaring mga bangungot na may kaugnayan sa karahasan, flashback, kahirapan sa pag-concentrate, depression, hanggang post-traumatic stress disorder. Kung lumala ang kondisyong ito, makabubuting huwag na lang itong pabayaan. Maling ipagpalagay na ang sikolohikal na epekto sa mga biktima ng karahasan laban sa kababaihan ay mawawala sa paglipas ng panahon. Kasabay ng buhay, magkakaroon ng mga lighter na muling lilitaw ang masasamang alaala. Mas mainam kung ang survivor ay bibigyan ng uri ng psychological therapy ayon sa kondisyon na kanyang nararanasan.

3. Pisikal na reaksyon

Siyempre, hindi maaaring magsinungaling ang pisikal na kondisyon kung ang isang babae ay nakaranas ng karahasan. Kung ang karahasan ay nangyayari nang isang beses o patuloy - tulad ng kaso ng karahasan sa tahanan - magkakaroon ng mga pisikal na epekto. Ang mga pisikal na peklat ng karahasan laban sa kababaihan ay maaaring humupa pagkatapos ng ilang panahon. Gayunpaman, ang katawan at mga pisikal na reaksyon ay hindi maaaring magsinungaling. Magkakaroon ng mga pagbabago mula sa mga ikot ng pagtulog, mga pattern ng pagkain, hanggang sa mga tugon sa mga pagbabanta. Makatuwiran na ang mga nakaligtas sa karahasan laban sa kababaihan ay nagiging mas sensitibo sa ilang partikular na tunog o haplos na nagpapaalala sa kanila ng karahasang naranasan nila.

4. Kumpiyansa

May kaugnayan pa rin sa sikolohikal na bahagi, ang mga nakaligtas sa karahasan laban sa kababaihan ay maaari ding makaranas ng mga problema sa tiwala sa sarili. Muli, nangyayari ito dahil madalas silang nakakaranas ng karahasan kaya pakiramdam nila ay wala silang silbi. Kapag bumagsak ang kumpiyansa sa sarili na ito, may posibilidad na kumalat sa iba pang mga bagay tulad ng labis na pagkabalisa sa ilang mga sitwasyon, pag-iwas sa ilang lugar o tao, patuloy na kalungkutan, at maging ang mga saloobin ng pagpapakamatay o pagnanais na wakasan ang buhay ay maaaring lumitaw. [[Kaugnay na artikulo]]

Para sa mga nakaligtas, dapat ba tayong magsalita o manahimik?

Ang dilemma kung ano ang gagawin kapag ang biktima ng karahasan laban sa kababaihan ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Hindi kakaunti ang malakas na nag-ulat ng nangyari sa kanya, hindi alintana kung ang batas ay kakampi sa biktima. Sa kabilang banda, mas maraming biktima ang pinipiling manahimik. Kung ito man ay takot na banta ng salarin, maipit sa mahirap na sitwasyon, o pakiramdam na magiging maayos ang mga bagay balang araw. Sa katunayan, ang pagpapasya na manatiling tahimik ay nagbigay ng imahe na parang kontrolado pa rin ang lahat. Maayos na ang pakiramdam ng biktima. Gayunpaman, kapag ang epekto ng karahasan laban sa kababaihan ay nagbago ng napakaraming bagay sa pisikal, emosyonal, at sikolohikal, oras na upang humingi ng propesyonal na tulong. Huwag maliitin ang kahalagahan ng pagkukuwento o paghingi ng propesyonal na tulong pagdating sa karahasan laban sa kababaihan. Ang pag-iwas sa ugat ng problema ay magiging isang panandaliang diskarte lamang para pakalmahin ang iyong sarili. [[related-article]] Ngunit sa kasamaang-palad, ito ay talagang hahantong sa mas kumplikadong pangmatagalang paghihirap. Ang pagpigil sa mga emosyon, pag-iwas sa mga traumatikong pag-trigger, o kahit na pakiramdam na ang karahasan na naranasan nila ay normal, na siyang simula ng pangmatagalang sikolohikal na pagdurusa. Ang mga nakaligtas ay hindi nag-iisa. Maraming kababaihan diyan na nakaranas din ng karahasan. Kung ang batas ay wala pa sa panig ng mga biktima, tandaan na marami pa ring mga propesyonal na makakatulong sa pamamahala ng mga emosyon at trauma kaugnay ng karahasan na kanilang naranasan.