Pag-dissect sa Occupational Medicine, Simula sa Edukasyon, Mga Gawain, hanggang sa Mga Oportunidad sa Karera

Ang occupational medicine ay isang sangay ng medikal na agham na may kinalaman sa pagpapanatili ng kalusugan, pag-iwas, at paggamot sa mga sakit at pinsalang dulot ng mga aksidente sa lugar ng trabaho. Ang sangay na ito ng medikal na agham ay dating kilala bilang pang-industriyang medisina. Sa simula ng paglitaw nito, ang mga serbisyo ng occupational medicine ay limitado lamang sa paggamot ng mga pinsala at sakit na nangyari sa mga empleyado ng produksyon habang nagtatrabaho. Sa paglipas ng panahon, ang serbisyong medikal na ito ay pinalawig sa ibang mga empleyado sa pabrika o opisina.

Edukasyong medikal sa trabaho sa Indonesia

Ang occupational doctor ay isang doktor na may degree bilang occupational specialist (Sp.Ok) pagkatapos kumuha ng Occupational Specialist Education Program (PPDS). Sa kasalukuyan, available lang ang occupational doctor education sa Indonesia sa Faculty of Medicine, University of Indonesia. Upang maging isang occupational specialist, kailangan mo munang kumuha ng humigit-kumulang 8 semestre ng pangkalahatang medikal na edukasyon hanggang sa magkaroon ka ng medikal na degree (S.Ked). Higit pa rito, maaari mong kunin ang programa ng propesyon ng doktor (dr.). Pagkatapos magkaroon ng medical professional degree (dr.), pagkatapos ay maaari kang kumuha ng Occupational PPDS. Ang tagal ng occupational specialist education ay humigit-kumulang 6 na semestre. Sa pagkumpleto, makakakuha ka ng titulong Occupational Specialist (Sp.Ok). Bilang karagdagan sa medikal na propesyon, ang edukasyon sa espesyalista sa trabaho ay maaari ding ituloy sa pamamagitan ng Master of Occupational Medicine. Bilang karagdagan, mayroon ding isang espesyal na ruta para sa mga doktor na nagtatrabaho sa mga kumpanya ng langis at gas.

Mga Tungkulin sa Occupational Doctor

Ang mga espesyalista sa trabaho ay mga doktor na may kadalubhasaan sa mga salik na maaaring makaapekto sa kalusugan sa lugar ng trabaho. Kaya, makakatulong ang isang occupational specialist na matiyak ang kalusugan at pagiging produktibo ng empleyado sa lugar ng trabaho, gayundin ang pagsulong ng ekonomiya sa kabuuan. Ang trabaho ng occupational physician ay mag-diagnose, pamahalaan, at maiwasan ang mga sakit na dulot o pinalala ng mga kadahilanan sa lugar ng trabaho. Ang mga espesyalista sa trabaho ay sinanay sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mga serbisyo sa klinikal na pangangalaga, mga hakbang sa pag-iwas sa sakit, pamamahala sa kapansanan, pagsasagawa ng pananaliksik, at pagbibigay ng edukasyon. Iniulat mula sa website ng RSCM, ang saklaw ng mga tungkulin ng doktor sa trabaho at ang mga uri ng mga serbisyong ibinigay ay kinabibilangan ng:
  • Diagnosis at pamamahala ng mga sakit sa trabaho
  • Medical check-up at mga pagsusuri sa droga
  • Pagbabakuna para sa mga manggagawa
  • Mga serbisyo sa programang pangkalusugan sa trabaho
  • Karapatdapat sa trabaho
  • Pagtatasa ng kapansanan
  • Back to work program
  • Tulong sa mga serbisyo ng occupational medicine sa mga kumpanya o ospital.
Sa pangkalahatan, ang trabaho ng isang occupational physician ay upang maiwasan ang sakit at pinsala na maaaring mangyari bilang resulta ng trabaho, gayundin ang rehabilitasyon pagkatapos mangyari ang sakit o pinsala. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga pagkakataon sa karera ng doktor sa trabaho

Ang mga doktor sa trabaho ay may mga pagkakataon para sa mga karera sa mga ospital o kumpanya. Siyempre, maraming kumpanya sa Indonesia na nangangailangan ng mga serbisyong nauugnay sa pag-iwas sa mga sakit at pinsala sa trabaho at ang kanilang paghawak. Kaya, kailangan ang kadalubhasaan ng isang occupational medicine specialist. Gayunpaman, ang bilang ng mga occupational na doktor sa Indonesia ay napakalimitado pa rin. Upang quote dr. Anna Nasriawati, MKK mula sa pahina kagama.co noong Pebrero 2021, sinabi niya na mayroon lamang 200 occupational specialist sa Indonesia. Samantala, sa kasalukuyan ay mayroong libu-libong ospital o kumpanya na nangangailangan ng mga serbisyo ng mga occupational medicine specialist. Kaya, ang mga pagkakataon sa karera para sa mga espesyalista sa trabaho sa Indonesia ay lubos na nangangako. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga problema sa kalusugan, maaari kang direktang magtanong sa iyong doktor sa SehatQ family health application nang libre. I-download ang SehatQ app ngayon sa App Store o Google Play.