Paano Gamitin ang BPJS Health sa isang Child Development Clinic

Hindi alam ng lahat ng magulang na ang mga pasilidad ng BPJS Health ay maaari ding makuha sa mga child development clinic. Sinasagot ng gobyerno ang halaga ng mga konsultasyon pati na rin ang ilang mga espesyal na hakbang para sa mga batang may mga karamdaman sa pag-unlad. Ang kondisyon ay sumailalim ka at ang iyong anak sa konsultasyon at paggamot sa isang klinika sa pakikipagtulungan ng BPJS Kesehatan, at sundin ang mga pamamaraan.

Mga Uri ng Karamdaman sa Pag-unlad ng Bata

Dapat magkaroon ng kamalayan ang mga magulang kapag ang kanilang anak ay may developmental disorder. Ang ilang mga uri ng kaguluhan na maaaring mangyari ay kinabibilangan ng:
 • May kapansanan sa pagsasalita, wika at pagkaantala sa pagsasalita
 • Cerebral palsy (mga karamdaman sa paggalaw at pustura)
 • Down Syndrome
 • maikling tangkad
 • Autism
 • Pagkaantala sa pag-iisip
 • Mga karamdaman sa atensyon at hyperactivity

Paano Gamitin ang BPJS Health Facilities sa Child Development Clinic

Kapag napagtanto mo na may developmental disorder ang iyong anak, maaari kang kumunsulta sa isang klinika sa paglaki at pag-unlad, gamit ang mga pasilidad ng BPJS Health. Ang mga sumusunod ay ang mga kinakailangan at pamamaraan.

Edad:

Ang bata ay maximum na 14 taong gulang.

Reference letter:

Dapat kang magdala ng liham ng referral mula sa isang pasilidad ng kalusugan sa antas I (Faskes), upang makakuha ng mga serbisyo ng klinika sa pagpapaunlad ng bata, sa isang advanced na antas ng ospital. Kapag humihiling ng referral letter, dalhin ang iyong anak upang sumailalim muna sa pagsusuri. Siguraduhin na ang ospital na iyong pupuntahan, ay nakipagtulungan sa BPJS Health.

Konsultasyon sa isang doktor:

Kumunsulta sa isang pediatrician, na magbibigay ng referral sa isang doktor na humahawak ng physiotherapy.

Magbigay ng kumpletong impormasyon:

Kapag kinunsulta, ihatid ang mga problema o karamdaman sa paglaki ng bata nang buo. Bilang karagdagan, kumpletuhin ang mga kinakailangang administratibong file.

Mga Tip para sa Pagsama sa mga Bata sa Growth and Development Clinic

Kung ang bata ay ipinahiwatig na may developmental disorder, tulad ng pagkaantala sa pagsasalita o pagpapakita ng pagkaantala ng pagtugon sa motor, agad na humingi ng pagsusuri sa antas I na pasilidad ng kalusugan. Kung hindi ito mahawakan ng lokal na doktor, makakakuha ka ng referral sa isang bata klinika sa pag-unlad. Sa klinika, maaari kang kumunsulta sa isang espesyalista sa pagpapaunlad ng bata at mag-iskedyul ng therapy, kung kinakailangan. Bigyang-pansin din ang mga sumusunod kapag gumagamit ng mga pasilidad ng BPJS Health sa child development clinic.
 • Kumpletuhin ang mga kinakailangang file, tulad ng orihinal na BPJS Health membership card at isang photocopy nito, ang orihinal at photocopy ng Family Card (KK), ang orihinal na ID card at isang photocopy ng magulang, at isang referral letter mula sa Health Facilities I. , kasama ang isang kopya.
 • Subukang magrehistro sa linya o sa pamamagitan ng telepono kung maaari, sa pag-asam ng mahabang linya.
 • Halika nang maaga, dahil ang mga serbisyo ng BPJS Health ay laging siksikan sa mga pasyente.
 • Kapag nagparehistro, sabihin ang iyong plano na gamitin ang mga pasilidad mula sa BPJS. Kasi, hindi lahat ng doktor ay nagsisilbi sa mga pasyente ng BPJS. Bilang karagdagan, ang mga kalahok sa BPJS ay karaniwang may tiyak na iskedyul.
 • Magbigay ng meryenda o meryenda para sa tanghalian ng mga bata.
 • Samahan ang bata sa therapy na regular na naka-iskedyul ng doktor.