Listahan ng Mga Karaniwang Side Effects ng Cataflam na Kinukuha para Maibsan ang Pananakit

Ang Cataflam ay isang uri ng nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) na inirereseta ng mga doktor upang mapawi ang ilang mga pananakit. Gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga compound sa katawan na nagpapalitaw ng pananakit at pamamaga, gaya ng osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Ang paggamit ng cataflam ay dapat gawin nang may pag-iingat dahil sa panganib ng mga side effect. Ano ang mga side effect ng cataflam?

Mga side effect ng Cataflam na dapat malaman ng mga pasyente

Ang mga sumusunod ay karaniwan at malubhang epekto ng cataflam:

1. Karaniwang epekto ng cataflam na nararamdaman ng mga pasyente

Ang ilan sa mga karaniwang side effect ng cataflam ay:
 • Sakit ng tiyan o kakulangan sa ginhawa sa tiyan
 • Nasusuka
 • Heartburn
 • Pagtatae
 • Pagkadumi o paninigas ng dumi
 • Tiyan bloating at gas
 • Sakit ng ulo
 • Antok
 • Nahihilo
 • Nakakaramdam ng kaba
 • Pantal sa balat o pangangati
 • Malabo ang paningin o tugtog sa tainga

2. Malubhang epekto ng cataflam

Ang caraflam ay maaaring maging sanhi ng pamamaga ng mga binti. Sa ilang mga kaso, ang cataflam ay maaari ding magdulot ng malubhang epekto. Ang mga malubhang epekto ng cataflam ay kinabibilangan ng:
 • Edema, na pamamaga ng mga kamay o paa
 • Biglaan o hindi maipaliwanag na pagtaas ng timbang
 • Mga pagbabago sa function ng pandinig, tulad ng pag-ring sa mga tainga
 • Mga pagbabago sa kalooban at iba pang sikolohikal na kondisyon
 • Hirap o pananakit kapag lumulunok
 • Hindi pangkaraniwang pagkapagod
Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga seryosong epekto ng cataflam sa itaas, dapat kang makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor at humingi ng medikal na tulong.

Babala bago kumuha ng cataflam

Bilang karagdagan sa mga side effect ng cataflam sa itaas, ang gamot na ito ay mayroon ding ilang mahahalagang babala na dapat bantayan. Ang ilan sa mga babalang ito ay:

1. Babala ng allergic reaction

Tulad ng ibang mga gamot, ang cataflam ay nasa panganib din na mag-trigger ng mga reaksiyong alerhiya sa ilang mga tao. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay allergic sa anumang mga gamot, lalo na ang mga NSAID tulad ng aspirin, ibuprofen, naproxen, at celecoxib.

2. Babala para sa mga pasyenteng may ilang partikular na kondisyong medikal

Ang ilang mga indibidwal ay dapat mag-ingat bago kumuha ng cataflam. Sabihin sa iyong doktor ang anumang medikal na kasaysayan na mayroon ka - lalo na kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon:
 • Mga karamdaman sa pagdurugo o pamumuo ng dugo
 • Mga polyp sa respiratory tract
 • Sakit sa puso, kabilang ang atake sa puso
 • Mataas na presyon ng dugo
 • Mga karamdaman sa puso
 • Mga karamdaman sa digestive tract, tulad ng esophagus, bituka, at tiyan. Ang mga kaguluhang nararanasan ay maaaring nasa anyo ng heartburn, pagdurugo, at mga ulser sa digestive tract.
 • stroke
 • Kasaysayan ng pagkabalisa sa paghinga pagkatapos uminom ng aspirin o iba pang mga NSAID

3. Babala sa mga sakit sa bato

Ang paggamit ng mga NSAID ay may panganib na magdulot ng mga problema sa bato. Ang iyong panganib ng mga problema sa bato ay maaaring tumaas kung ikaw ay dehydrated, may pagpalya sa puso o sakit sa bato, ay matanda na, o umiinom ng mga gamot na nakikipag-ugnayan sa cataflam. Siguraduhing uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang pag-aalis ng tubig kung umiinom ka ng cataflam. Kung may napansin kang pagbabago sa dami ng iyong ihi, dapat kang magpatingin kaagad sa doktor.

4. Babala sa panganib ng antok at pagkahilo

Isa sa mga side effect ng cataflam ay ang pagkahilo at antok. Kung umiinom ka ng gamot na ito, siguraduhing hindi ka nagmamaneho, nagpapatakbo ng makinarya, o gumagawa ng iba pang aktibidad na nangangailangan sa iyong mag-focus. Hindi mo rin dapat ubusin ang alak o ilang mga ipinagbabawal na gamot at sangkap – maaari nilang palalalain ang side effect na ito ng cataflam.

5. Babala ng pagdurugo sa tiyan

Ang Cataflam ay may panganib na mag-trigger ng pagdurugo sa tiyan. Maaaring tumaas ang panganib ng pagdurugo kung madalas kang umiinom ng alak at sigarilyo – o umiinom ng alak at naninigarilyo kung ikaw ay nasa cataflam therapy.

6. Babala ng tumaas na sensitivity sa araw

Limitahan ang pagkakalantad sa araw kung ikaw ay nireseta ng cataflam. Ang isa pang babala sa paggamit ng cataflam ay ang tumaas na sensitivity ng balat sa sikat ng araw. Para diyan, kung inireseta ang gamot na ito, dapat mong limitahan ang mga aktibidad sa labas ng bahay. Siguraduhin na ang mga damit na iyong isusuot ay sapat upang maprotektahan ang iyong balat kung kailangan mong umalis ng bahay. Ang sunscreen ay sapilitan ding ilapat. Kung mayroon kang mga problema sa balat, tulad ng sunog ng araw , pamumula ng balat, o mga paltos sa balat, dapat mong sabihin sa iyong doktor.

7. Babala para sa mga buntis at nagpapasusong ina

Ang mga buntis na kababaihan at mga babaeng nagpaplanong magbuntis ay dapat kumunsulta sa doktor bago kumuha ng cataflam. Ang gamot na ito ay may panganib na mag-trigger ng pagkalaglag o kahirapan sa pagbubuntis - kaya maaari lamang itong ireseta kung ang nilalayong benepisyo ay mas malaki kaysa sa panganib. Ang mga nagpapasusong ina ay dapat ding kumunsulta sa doktor - dahil ang cataflam ay maaaring inumin ng isang nursing infant.

Mga tala mula sa SehatQ

Maaaring malubha ang mga side effect ng cataflam kaya hindi basta-basta ang pagkonsumo nito. Upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa cataflam at iba pang mga gamot, maaari mong tanong sa doktor sa SehatQ family health app. Maaaring ma-download ang SehatQ application sa Appstore at Playstore upang magbigay ng maaasahang impormasyon sa gamot.