Mga Pagkakaiba sa pagitan ng MR Vaccine at MMR Vaccine na Kailangang Unawain

Kapag ang mga bata ay wala pang isang taong gulang, mayroong iba't ibang uri ng pangunahing pagbabakuna na dapat ibigay, isa na rito ang mga bakuna. tigdas (tigdas) at rubella (German measles) o ang bakunang MR. Maaaring narinig ng ilang magulang ang isang katulad na uri ng bakuna, katulad ng bakunang MMR (beke aka beke, tigdas, at rubella). Ano ang pagkakaiba ng dalawang uri ng bakunang ito? Narito ang talakayan.

Pagkakaiba bakuna Mga bakuna sa MMR at MR

Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bakunang ito ay ang saklaw ng mga maiiwasang sakit. Ang MR vaccine ay naglalayon lamang na pigilan ang pagkalat ng tigdas at rubella, habang ang MMR vaccine ay kayang pagtagumpayan ang dalawang problemang ito sa kalusugan at mga beke. Ang tigdas, rubella, at beke ay mga sakit na dulot ng mga impeksyon sa virus. Ang tatlo ay maaaring magdulot ng mas malubhang problema sa kalusugan, lalo na sa mga bata o mga buntis na kababaihan na may mababang antas ng kaligtasan sa sakit. Ang tigdas, halimbawa, ay may mga sintomas ng lagnat, runny nose, red eyes, red spots, ubo, o pagbahin na nagsisimula sa mukha at pagkatapos ay kumakalat sa buong katawan. Kapag nahawa ang measles virus sa baga, ang sakit ay magiging pneumonia. Ang rubella ay isang sakit na ang mga sintomas ay katulad ng tigdas, na may mga pulang batik na lumalabas sa mukha na sinamahan ng pamamaga sa likod ng mga tainga at banayad na lagnat. Sa mga bata, ang rubella virus ay hindi nagdudulot ng makabuluhang epekto, ngunit ang mga buntis na kababaihan na nahawaan ng virus na ito ay maaaring manganak ng mga sanggol na may congenital defects, tulad ng pagkabulag, pagkabingi, depekto sa puso, at mental retardation. Habang ang beke ay nailalarawan sa pamamagitan ng pamamaga ng mga glandula na matatagpuan sa likod ng mga tainga upang ang mga pisngi ng nagdurusa ay magmukhang lumulutang. Ang mga nagdurusa ay kadalasang nakakaranas ng mga karagdagang sintomas tulad ng pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan, at pagkawala ng gana. Bago ang bakuna sa MMR, ang mga beke ay maaaring magdulot ng meningitis at pagkabingi hanggang sa pagkabaog sa mga lalaki kung ang virus ay umatake sa testes. Ang gobyerno ng Indonesia sa pamamagitan ng Ministry of Health ay inuuna ang pagbibigay ng MR vaccine dahil sa pagkaapurahan nito. Tinataya ng gobyerno na ang tigdas at rubella ay maaaring magdulot ng malubha at nakamamatay na mga komplikasyon, ngunit walang paggamot na ganap na makapagpapagaling sa dalawang uri ng sakit na ito. Sa kabilang banda, ang mga beke ay itinuturing na hindi nakakapinsala, kaya ang World Health Organization (WHO)World Health Organization o WHO) ay nagrerekomenda lamang ng pagbibigay ng bakuna sa MR. Gayunpaman, maaari mo pa ring ibigay ang bakuna sa MMR sa mga bata sa pamamagitan ng mga karampatang manggagawang pangkalusugan sa mga ospital o mga legal na sentro ng paghahatid ng bakuna. Kaya lang hindi subsidized ng gobyerno ang MMR vaccine kaya kailangan pang gumastos ng mga magulang. Samantala, ang MR vaccine ay kasama sa programa ng Ministry of Health upang ito ay mabigyan ng walang bayad sa pamamagitan ng mga health center na nililiman ng gobyerno.

Bakit kailangan ang bakunang MMR?

Ang bakunang MMR ay maaaring makatulong na maiwasan ang tigdas, beke, o rubella. Ang dahilan, ang mga komplikasyon ng tatlong sakit na ito ay maaaring iba-iba at mapanganib.
  • Mga komplikasyon ng tigdas: impeksyon sa tainga, pulmonya, at pamamaga ng utak.
  • Mga komplikasyon ng beke: pamamaga ng lining ng utak, permanenteng pagkawala ng pandinig, at pamamaga ng testicles na maaaring magdulot ng pagkabaog sa mga lalaki.
  • Mga komplikasyon ng rubella: kapag nararanasan ng mga kabataang buntis, ang sakit na ito ay maaaring magdulot ng mga depekto sa panganganak sa fetus na tinatawag na congenital rubella syndrome.

Sino ang nangangailangan ng bakuna sa MMR?

Inirerekomenda ang lahat na magpabakuna sa MMR, lalo na ang mga sumusunod na grupo ng mga tao:
  • Mga sanggol at bata bago ang edad ng paaralan
  • Mga batang hanggang 18 taong gulang na hindi nakatanggap ng bakunang MMR o nakatanggap nito, ngunit hindi ito kumpleto
  • Mga babaeng nagpaplano ng pagbubuntis
  • Mga nasa hustong gulang na ipinanganak noong 1970-979 na maaaring tumanggap lamang ng bakuna laban sa tigdas, o mga taong ipinanganak noong 1980-1990 na hindi protektado mula sa beke
[[Kaugnay na artikulo]]

Mga katotohanan tungkol sa bakuna sa MR

Sa kasalukuyan, maraming mga panloloko na kumakalat tungkol sa bakuna sa MR at mga pagbabakuna na inorganisa ng gobyerno, mula sa mga isyu sa halal-haram hanggang sa kaligtasan ng bakuna mismo. Narito ang mga katotohanan tungkol sa MR vaccine na kailangang malaman ng mga magulang para hindi sila mabiktima ng fake news.

1. Ang Indonesian Ulema Council (MUI) ay nagpapahintulot sa mga bata na mabakunahan

Ang institusyon na nangangasiwa sa mga Muslim sa Indonesia ay naglabas ng Fatwa ng Indonesian Ulema Council (MUI) Number 4 ng 2016 na karaniwang nagpapahintulot sa (mubah) na mabakunahan ang sinuman. Ang batayan, ang pagbabakuna ay isang anyo ng pagsisikap (effort) na lumikha ng immunity (immunity) at maiwasan ang pagkakaroon ng ilang sakit. Sa katunayan, ang pagbabakuna ay maaaring maging mandatory kung ang isang taong hindi nabakunahan ay natatakot na mamatay, may malubhang karamdaman, o may permanenteng kapansanan na nagbabanta sa buhay. Siyempre, ang hatol na ito ay dapat na batay sa paghatol ng isang karampatang at pinagkakatiwalaang eksperto.

2. Ang bakuna sa MR ay ligtas para sa mga bata

Ang MR vaccine na ginamit sa MR immunization program ng gobyerno ay nakatanggap ng rekomendasyon mula sa WHO at distribution permit mula sa Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). Ang mga bakuna para maiwasan ang parehong tigdas at rubella ay napatunayang mabisa pagkatapos gamitin sa mahigit 141 na bansa sa mundo. Tinitiyak ng Ministry of Health na walang mga side effect pagkatapos mabigyan ng MR vaccine ang bata. Ang banayad na lagnat, pulang pantal, banayad na pamamaga, at pananakit sa lugar ng iniksyon pagkatapos ng pagbabakuna, ay inuri lamang bilang post-immunization co-occurrence (AEFI) na isang normal na reaksyon at mawawala sa loob ng 2-3 araw. Ang pag-aangkin na ito sa parehong oras ay pinabulaanan ang mga pahayag ng mga antivaccine na ang bakuna sa MR ay maaaring magdulot ng autism sa mga bata. Sa ngayon, walang siyentipikong ebidensya para sa claim na ito.

3. Ang mga bata na nakatanggap ng bakunang MMR ay maaaring makakuha muli ng bakunang MR

Walang termino para sa overdose ng bakuna upang ang mga batang nakatanggap ng bakuna sa MMR ay maisama muli sa kampanya ng pagbabakuna sa bakuna sa MR. Sa katunayan, sinabi ng Indonesian Pediatrician Association (IDAI) na ang MR immunization ay ligtas para sa mga bata na nakatanggap ng 2 dosis ng measles immunization. Ang pagbabakuna sa MR ay maaaring ibigay ng walang bayad sa lahat ng mga bata na may edad 9 na buwan hanggang wala pang 15 taon sa panahon ng kampanya ng pagbabakuna sa MR. Kung hindi sa panahon ng kampanya, ang mga magulang ay maaari pa ring magsagawa ng MR immunization kapag ang kanilang anak ay 9-18 na buwang gulang at nasa grade 1 SD/katumbas upang palitan ang pagbabakuna sa tigdas. Libre din ang pagbabakuna sa pinakamalapit na puskesmas o posyandu.

Ano ang kailangang isaalang-alang pagkatapos ibigay ang mga bakunang MMR at MR?

Pagkatapos makakuha ng bakuna sa MMR, maaari kang makaranas ng mga side effect tulad ng mataas na lagnat at pananakit sa lugar ng iniksyon. Tandaan na dapat ipagpaliban ng mga babae ang pagbubuntis ng isang buwan pagkatapos matanggap ang bakunang ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Dalhin kaagad ang iyong anak upang makakuha ng bakunang MR o MMR ayon sa iyong mga kagustuhan.