Pagkilala sa Candesartan, isang gamot na nagpapababa ng dugo na mapanganib para sa mga buntis

Ang gamot na candesartan ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo at pagpalya ng puso. Tulad ng ibang uri ng gamot, may mga posibleng side effect tulad ng pananakit ng likod, pananakit ng ulo, heartburn, at pananakit ng lalamunan. Ngunit tandaan na ang gamot na ito ay kabilang sa kategorya babala ng itim na kahon, ay ang pinakaseryosong antas ng babala mula sa United States Food and Drug Administration. Bawal ubusin ito ng mga buntis.

Mga gamit ng candesartan

Ang gamot na ito ay dapat lamang inumin nang may reseta ng doktor. Ang pangunahing gamit nito ay upang makontrol ang mataas na presyon ng dugo at mga problema sa pagpalya ng puso. Minsan, ang candesartan ay ibinibigay din kasabay ng iba pang mga gamot bilang isang serye ng mga therapy sa paggamot. Ang paraan ng paggana ng gamot na ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga daluyan ng dugo sa katawan na mas nakakarelaks. Kaya, maaaring bumaba ang presyon ng dugo habang binabawasan ang panganib na magkaroon ng stroke at atake sa puso. Bukod dito, ang candesartan ay kabilang sa pangkat ng mga blocker ng receptor ng angiotensin II. Nangangahulugan ito na hinaharangan ng mga gamot na ito ang aktibidad ng mga natural na kemikal na nagiging sanhi ng pagsikip ng mga daluyan ng dugo, dahil ang mga taong may hypertension ay madaling kapitan ng sakit.

Mga side effect ng Candesartan

Ang mga side effect ng Candersatan ay maaaring magdulot ng lagnat Bagama't hindi ito nagdudulot ng antok, may ilang posibleng epekto tulad ng:
 • Sakit sa likod
 • Sakit ng ulo
 • lagnat
 • Ubo
 • Bumahing
 • sipon
 • Pagsisikip ng ilong
 • Mainit sa loob
Ang mga banayad na epekto na ito ay maaaring humupa nang mag-isa pagkatapos ng ilang araw. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang isang tao ay maaaring makaranas ng malubhang epekto tulad ng:
 • Mababang presyon ng dugo

Ang mga sintomas na lumilitaw para sa mga taong may mababang presyon ng dugo ay ang pakiramdam ng pananakit ng ulo at sobrang pagkahilo. Hindi lamang iyon, maaari kang makaranas ng panandaliang pagkawala ng malay.
 • Mga problema sa bato

Kung ang pag-inom ng candersatan ay nagdudulot ng mga side effect sa bato, ang mga sintomas na lumalabas ay ang pagbabago sa dalas ng pag-ihi upang maging mas madalas. Hindi lang iyon, may nararamdamang pagod at kakapusan sa paghinga.
 • Mataas na antas ng potasa

Ang isa pang malubhang epekto na maaaring lumitaw ay ang mataas na antas ng potasa o potasa sa dugo. Kasama sa mga sintomas ang panghihina ng kalamnan at mga pagbabago sa rate ng puso.
 • Allergy reaksyon

Huwag maliitin din ang mga reaksiyong alerhiya na may mga sintomas tulad ng mukha, labi, dila, pamamaga ng lalamunan. Bigyang-pansin din ang posibilidad ng pakikipag-ugnayan ng gamot na ito sa iba pang mga uri. Upang maiwasan ito, dapat mong kunin ang gamot sa parehong lugar o mula sa reseta ng doktor.

Mga kadahilanan ng panganib para sa mga side effect

Ang mga Candesartan na gamot ay maaaring maging sanhi ng medyo malubhang reaksiyong alerhiya. Kung lumitaw ang mga sintomas tulad ng pamamaga ng mukha, dila, lalamunan, at labi, hindi mo na dapat subukang kainin muli ang mga ito. Bilang karagdagan, ang iba pang mga panganib ay mas malaki din sa mga taong nagdurusa sa:
 • Diabetes
Ang mga taong nagdurusa sa diabetes at umiinom ng aliskiren, ay hindi dapat uminom ng candesartan. Maaari nitong mapataas ang mga antas ng potasa o potasa sa dugo, makagambala sa paggana ng bato, sa presyon ng dugo na masyadong mababa.
 • Mababang presyon ng dugo

Ang mga taong may mababang presyon ng dugo dahil sa diyeta na mababa ang asin, ay dapat sumunod sa mga pamamaraan ng dialysis, may pagtatae, o pagsusuka, ay hindi dapat uminom ng gamot na candesartan. Ang mga panganib na ito ay nagiging sanhi ng presyon ng dugo na maging masyadong mababa.
 • Mga problema sa bato

Ang mga taong may problema sa bato ay hindi rin pinapayuhan na uminom ng gamot na ito dahil maaari itong magpalala ng sitwasyon. Susubaybayan ng doktor kung paano gumagana ang mga bato sa panahon ng paggamot. Kung kinakailangan, ang dosis ay isasaayos din.
 • buntis na ina

Ang mga buntis na kababaihan ay hindi rin pinapayuhan na uminom ng gamot na ito dahil maaari itong maging sanhi ng mga depekto sa panganganak sa pagkakuha. Para diyan, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o sumasailalim sa isang programa sa pagbubuntis. Ang parehong ay totoo para sa mga ina na nagpapasuso.

Mga babala kapag kumukuha ng candesartan

Ang gamot na ito ay karaniwang inireseta para sa pangmatagalang pagkonsumo. Tandaan, may mga seryosong panganib kung hindi naaayon sa mga tagubilin. Halimbawa:
 • Hindi naubos

Kung hindi natupok, maaaring lumala ang presyon ng dugo. Nangangahulugan ito na tumataas ang panganib na magkaroon ng atake sa puso o stroke. Ang parehong ay totoo para sa mga taong may mga problema sa pagpalya ng puso. Maaaring lumitaw ang mga sintomas tulad ng igsi ng paghinga at abnormal na tibok ng puso.
 • Biglang huminto

Ang mga pasyente ay hindi pinapayuhan na uminom ng candesartan nang biglaan nang hindi kumukunsulta sa doktor. Maaari itong humantong sa mas mataas na presyon ng dugo habang pinapataas ang panganib na magkaroon ng atake sa puso at stroke.
 • Wala sa schedule

Ang pag-alis ng gamot sa iskedyul ay maaari ding magpalala ng mga sintomas. Kaya, ang gamot ay hindi gumagana nang epektibo.
 • Overdose

Kung labis ang pagkonsumo ng candesartan, maaaring lumitaw ang mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, mababang presyon ng dugo, at mabilis na tibok ng puso. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung pinaghihinalaang uminom ka ng higit sa inirerekomendang dosis. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Kung paano hatulan kung gumagana o hindi ang gamot na ito ay makikita mula sa pagbaba ng presyon ng dugo. Sa pangkalahatan, susubaybayan ng doktor ang konsultasyon. Hindi lamang iyon, maaari ka ring gumawa ng iyong sariling mga tseke sa bahay at kumuha ng mga tala. Para sa karagdagang talakayan tungkol sa mga alternatibong candesartan, diretsong tanungin ang doktor sa SehatQ family health app. I-download ngayon sa App Store at Google Play.