Listahan ng Cetirizine Side Effects para sa Allergy, Bigyang-pansin din ang Iba pang Babala

Ang Cetirizine ay isang antihistamine na gamot na iniinom upang gamutin ang mga allergy. Ang gamot na Cetirizine ay nakakatulong na mapawi ang mga sintomas ng allergy tulad ng pagbahin, sipon, matubig o makati na mga mata, hanggang sa makating lalamunan o ilong. Bagama't karaniwang ginagamit para sa mga allergy, ang cetirizine ay nasa panganib pa rin na mag-trigger ng mga side effect. Alamin kung ano ang mga side effect ng cetirizine.

Iba't ibang side effect ng cetirizine na nasa panganib para sa mga pasyente

Mayroong ilang mga karaniwang side effect ng cetirizine sa mga pasyente. Gayunpaman, ang malubhang epekto ay isang panganib din.

1. Karaniwang epekto ng cetirizine

Ilan sa mga karaniwang side effect ng cetirizine na nararanasan ng mga pasyente ay:
 • Inaantok at pagod
 • Sakit ng ulo
 • tuyong bibig
 • Nasusuka
 • Nahihilo
 • Sakit sa tiyan
 • Pagtatae
 • Sakit sa lalamunan
 • Mga problema sa ilong tulad ng sipon
 • Pangangati o pantal sa balat
 • Pangingilig sa mga kamay at paa
 • Hindi mapakali
Ang mga side effect ng Cetirizine tulad ng pagtatae at mga sintomas na tulad ng sipon ay mas karaniwan sa mga pasyenteng pediatric - kaysa sa mga pasyenteng nasa hustong gulang.

2. Malubha ang mga side effect ng Cetirizine

Ang hirap sa pag-ihi ay isang seryosong side effect ng cetirizine. Ang mga seryosong side effect ng cetirizine ay kadalasang bihira para sa mga pasyente. Gayunpaman, kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na epekto, dapat kang humingi kaagad ng medikal na atensyon:
 • Abnormal na pasa at pagdurugo
 • Mahina ang katawan
 • Hirap umihi

Mga babala bago kumuha ng cetirizine

Bilang karagdagan sa pakikinig sa mga side effect ng cetirizine sa itaas, dapat mo ring malaman ang iba pang mga babala tungkol sa paggamit ng gamot na ito sa allergy. Mga babala para sa pagkuha ng cetirizine, kabilang ang:

1. Babala ng allergic reaction

Bagaman bihira, ang ilang mga tao ay nasa panganib pa rin na makaranas ng isang reaksiyong alerdyi pagkatapos kumuha ng cetirizine. Ang ilan sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi pagkatapos ng paggamit ng cetirizine, lalo na:
 • pantal sa balat
 • Pamamaga o pangangati sa mukha, lalamunan, dila, at iba pang bahagi ng katawan
 • Hindi pangkaraniwang pagkahilo
 • Hirap sa paghinga
Tawagan kaagad ang iyong doktor kung ikaw o isang taong malapit sa iyo ay may reaksiyong alerdyi pagkatapos uminom ng cetirizine. Kailangan mo ring ihinto ang pag-inom ng gamot at hindi na ito maaaring inumin.

2. Babala ng matinding epekto ng antok

Isa sa mga side effect ng cetirizine ay ang pag-aantok pagkatapos uminom ng gamot. Ang ilang mga tao ay maaaring makaranas ng hindi pangkaraniwang pag-aantok, lalo na sa paunang paggamit ng cetirizine. Kung hindi mo alam kung paano tumugon ang iyong katawan pagkatapos uminom ng cetirizine, iwasan ang pagmamaneho at paggawa ng iba pang aktibidad na nangangailangan ng mataas na antas ng pagtuon.

3. Babala para sa mga buntis at nagpapasuso

Sa panahon ng pagbubuntis at paggagatas, ang mga gamot na dapat inumin ay dapat na nasa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor. Talakayin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagpapasuso upang maiwasan ang mga hindi gustong panganib sa fetus at sanggol.

4. Babala para sa mga pasyenteng may ilang partikular na kondisyong medikal

Ang ilang mga tao na dumaranas ng ilang partikular na kondisyong medikal ay dapat mag-ingat bago kumuha ng cetirizine, tulad ng sa mga pasyenteng may sakit sa bato at atay. Kung itinuturing ng doktor na ligtas gamitin ang gamot na ito sa allergy, kadalasang mas mababa ang dosis na ibinibigay kaysa sa dosis ng cetirizine para sa isang malusog na pasyente.

Mga pakikipag-ugnayan ng Cetirizine sa iba pang mga gamot

Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng iba pang mga gamot upang hindi ito makipag-ugnayan sa cetirizine. Gaya ng ibang mga gamot, ang cetirizine ay naiulat din na nakikipag-ugnayan sa ilang aktibong sangkap at sangkap. Ang ilang mga sangkap, sangkap, at gamot na maaaring makipag-ugnayan sa cetirizine, katulad:
 • Alkohol, dahil pinalalakas nito ang epekto ng pag-aantok at ginagawang mas mahirap para sa iyo na mag-focus
 • Mga gamot na nakakaapekto sa gitnang sistema ng nerbiyos, dahil pinapahusay nila ang epekto ng pag-aantok sa pasyente at nakakaapekto sa pag-andar ng isip at sistema ng nerbiyos
 • Theophylline asthma na gamot (lalo na sa mataas na dosis na 400 mg o higit pa bawat araw). Ang Theophylline ay nanganganib na ang cetirizine ay manatili nang mas matagal sa katawan.
Kung umiinom ka ng anumang gamot, ang paggamit ng cetirizine ay dapat na nasa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor. Dapat mo ring kumonsulta sa iyong doktor bago kumuha ng cetirizine kung ikaw ay nireseta ng mga sedative at sleeping pills. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Ang mga side effect ng cetirizine sa itaas ay mapapansin bago mo inumin ang allergy na gamot na ito. Ang pagkonsulta sa doktor ay tiyak na kinakailangan kung ikaw ay buntis, nagpapasuso, nagdurusa sa ilang partikular na kondisyong medikal, o umiinom ng ilang mga gamot. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga gamot para sa allergy, maaari mong tanong sa doktor sa SehatQ family health app. Maaaring ma-access ang SehatQ application download sa Appstore at Playstore upang magbigay ng maaasahang impormasyon sa kalusugan.