5 Mga Epekto ng Permissive Parenting na Dapat Malaman ng mga Magulang

Kung makakita ka ng mga magulang na malapit sa kanilang mga anak at walang maraming panuntunan, maaaring ito ay nagpapatibay sila ng isang permissive na istilo ng pagiging magulang. Ang mga magulang na may permissive parenting ay hindi humihingi ng pang-adultong pag-uugali sa kanilang mga anak, sa halip sila ay nagiging "kaibigan" sa halip na "mga magulang". Kaya, ano ang kahulugan ng permissive parenting? Ang permissive parenting ay kabaligtaran ng pagiging magulang ng helicopterhilig pagiging magulang. Sa permissive parenting, sa halip na patuloy na bigyan ang mga bata ng mga alituntunin, sila ay mas maluwag at hindi nag-aaplay ng ilang mga patakaran o istruktura na dapat sundin ng mga bata.

Mga katangian ng permissive parenting

Ang bawat istilo ng pagiging magulang ay tiyak na may mga pakinabang at disadvantages, pati na rin ang permissive parenting. Sa permissive parenting, hindi hinihiling ng mga magulang ang mga bata na sundin ang ilang mga patakaran. Dahil dito, hindi natutong kilalanin ng mga bata ang disiplina. Ang ilang iba pang mga katangian ng permissive parenting ay:
 • Hindi nag-aaplay ng maraming alituntunin ng pag-uugali
 • Kapag may mga alituntunin, maaari silang maging hindi naaayon
 • Sobrang close at mahilig sa mga bata
 • Mukha kang kaibigan, hindi magulang
 • Madalas gumamit ng mga regalo para magawa ang mga bata
 • Pag-una sa kalayaan ng mga bata kaysa sa responsibilidad
 • Pagtatanong sa mga bata ng kanilang opinyon sa malalaking desisyon
 • Bihirang gumamit ng anumang uri ng kahihinatnan.
[[Kaugnay na artikulo]]

Ang epekto ng permissive parenting

Isa sa mga epekto ng permissive parenting ay ang mga bata ay nahihirapang unawain ang kanilang sariling mga damdamin. Dahil dito, hindi sanay ang mga bata na malaman ang responsibilidad at disiplina. Ayon sa ilang pag-aaral, ang epekto ng permissive parenting ay:
 • Underachievement

Dahil ang mga magulang na may permissive parenting ay hindi naglalapat ng maraming inaasahan, wala silang target. Ayon sa ilang pag-aaral, ang permissive parenting ay may epekto sa mga batang kulang sa akademikong tagumpay.
 • Hindi mahusay sa paggawa ng mga desisyon

Dagdag pa rito, ang mga gawi ng mga magulang na may permissive parenting na hindi nag-aaplay ng mga alituntunin sa tahanan ay nagpapababa sa kanilang mga anak sa paggawa ng mga desisyon. Isa pa, hindi mahusay ang mga bata sa paglutas ng mga problema. Ito ay maaaring maging sanhi ng mga bata na magkaroon ng mahinang mga kasanayan sa lipunan.
 • Hindi maintindihan ang emosyon

Dahil ang mga batang may permissive parenting ay hindi sanay sa epektibong pagharap sa kanilang sariling mga emosyon, hindi sila sinanay na maunawaan ang mga emosyon. Lalo na, kapag may mga bagay na nagpapalitaw ng stress o mahirap na mga kondisyon.
 • Mahilig mag-misbehave

Sa pakiramdam na walang mga panuntunan, ang mga bata na pinalaki sa mapagpahintulot na pagiging magulang ay mas malamang na maling kumilos at maging sa mga masasamang bagay, tulad ng pag-inom ng alak o pag-abuso sa droga.
 • Hindi mapangasiwaan ang oras o gawi

Ang mga batang pinalaki sa mapagpahintulot na pagiging magulang ay hindi sanay sa mga hangganan o panuntunan. Ang isang halimbawa ng permissive parenting ay ang mga bata ay hindi limitado sa paglalaro o panonood ng telebisyon. Bilang isang resulta, maaari niyang gawin ang masasamang gawi nang masyadong mahaba upang lumikha ng hindi malusog na mga gawi.

Paano haharapin ang permissive parenting?

Turuan ang mga bata na maunawaan ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon Ang mga magulang na nagpapatupad ng permissive parenting ay hindi ganap na mali, dahil ang bawat magulang ay may istilopagiging magulangbawat isa sa kanila. Gayunpaman, may ilang mga paraan upang makayanan ang mapagpahintulot na pagiging magulang, gaya ng:
 • Gumawa ng mga simpleng panuntunan sa bahay

Upang maging pamilyar ang mga bata sa mga patakaran at istruktura, lumikha ng mga panuntunan sa bahay. Ang layunin ay malaman ng mga bata kung ano ang inaasahan ng kanilang mga magulang sa kanila.
 • Ipaunawa sa kanila kung ano ang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon

Bilang karagdagan sa mga patakaran, ituro din ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ang mga halimbawa ng lohikal na kahihinatnan ay nililimitahan ang pag-access sa mga bagay na gusto nila o time-out ibinigay para sa paglabag sa mga patakaran.
 • Consistent

Bagama't medyo mahirap para sa mga magulang na may permissive parenting, hangga't maaari ay patuloy na gawin ang mga bagay sa itaas. Gayunpaman, hindi na kailangang isantabi ang iyong mga gawi na may posibilidad na mapagmahal at malapit sa mga bata. Tulungan ang iyong anak na maunawaan kung bakit may mga tuntunin at kahihinatnan.
 • Gantimpalaan ang mabuting pag-uugali

Kapag nagsimulang sundin ng iyong anak ang mga alituntunin sa bahay, bigyan sila ng simpleng gantimpala paminsan-minsan upang matulungan silang maunawaan ang mga kahihinatnan. Para sa mga magulang na may permissive parenting, subukang iangkop ang ilan sa mga panuntunan sa authoritative parenting. Ang layunin ay hindi upang gumawa ng mga patakaran na may potensyal na ihiwalay ang mga bata at mga magulang, ngunit sa kabaligtaran upang gabayan sila upang malaman kung ano ang mga patakaran at responsibilidad. Magbigay ng istraktura pati na rin ng suporta sa isang balanseng paraan. Kaya, mayroon silang kakayahan na mapaglabanan ang lahat ng mahihirap na bagay doon.