16 Mga Palatandaan ng Dyslexia sa mga Bata na Dapat Kilalanin ng mga Magulang

Ang dyslexia ay isang sakit na nakakaapekto sa mga bata. Isa sa mga batang may dyslexia na nakakuha ng maraming atensyon ay si Azka Corbuzier, ang anak ng sikat na presenter na si Deddy Corbuzier. Ang sakit na ito ay maaaring maging mahirap para sa mga bata na matutong bumasa at sumulat. Gayunpaman, kadalasan ang mga paghihirap na ito ay natanto lamang ng mga magulang pagkatapos ng mahabang panahon. Mahalagang maunawaan ang mga sumusunod na katangian ng dyslexia sa mga bata.

Alamin kung ano ang dyslexia

Ang dyslexia ay isang learning disorder sa mga bata na nailalarawan sa kahirapan sa pagbabaybay, pagbabasa, at pagsusulat. Ang kundisyong ito ay hindi sanhi ng kakulangan ng katalinuhan ng isang bata o ang kanilang hindi pagnanais na matuto, ngunit dahil sa isang problema sa lugar ng utak ng bata na nagpoproseso ng mga salita at numero. Ang mga batang may dyslexia ay nagpoproseso ng mga salita at numero sa ibang paraan, na nagpapahirap sa kanila na makilala ang mga salita at numero. Ang sakit na ito sa pangkalahatan ay genetic, kaya kung ang isang magulang ay may dyslexia, ito ay mas malamang na maipasa sa kanilang anak. Ang dyslexia ay hindi isang sakit sa mental retardation, ngunit isang anyo lamang ng kahirapan sa proseso ng pag-aaral. Halimbawa, kapag natutong bumasa, makikita ng mga batang dyslexic ang letrang 'd' tulad ng letrang 'b' o ang letrang 'l' tulad ng letrang 'n'. Kapag nagbabasa ang mga batang may dyslexia, gagamit sila ng iba't ibang bahagi ng utak kaysa sa mga batang walang dyslexia. Ang utak ng isang batang may dyslexia ay hindi gumagana nang mahusay habang nagbabasa, na ginagawang mas mabagal na maunawaan. Gayunpaman, ang isang batang may dyslexia ay hindi nangangahulugang tamad o hangal. Karamihan sa mga taong may dyslexia ay mayroon pa ring katamtamang katalinuhan, o higit pa sa karaniwan, at sinusubukang malampasan ang kanilang mga problema sa pag-aaral. Minsan ang dyslexia ay hindi masuri sa loob ng maraming taon at hindi napapansin hanggang sa pagtanda. Bago pumasok ang mga bata sa paaralan, ang mga sintomas ng dyslexia ay mahirap makilala. Gayunpaman, ang ilang mga maagang sintomas ay maaaring magpahiwatig ng isang problema. Ang kondisyon ng dyslexia ay karaniwang napagtanto lamang ng mga magulang kapag nagsimulang matutong magbasa ang kanilang mga anak. [[Kaugnay na artikulo]]

Ang mga katangian ng dyslexia sa mga batang pre-school na edad

Mayroong ilang mga katangian ng dyslexia sa mga bata na maaaring makilala ng mga magulang. Bagama't karamihan sa kanila ay nakikilala lamang pagkatapos pumasok ang bata sa paaralan, ngunit bago pa iyon, ang mga batang dyslexic ay maaaring magpakita ng mga palatandaan. Ang mga sumusunod ay ang mga katangian ng dyslexia sa mga batang preschool:

1. Mabagal magsalita

Mga katangian ng mga batang dyslexic, isa na rito ang dyslexia, ay maaaring makaranas ng pagkaantala sa pagsasalita dahil mahirap makilala ang mga salita.

2. Mahirap magsabi ng mahahabang salita

Ang isang maliit na bokabularyo ay nagpapahirap sa isang batang may dyslexia na magsabi ng mahahabang salita.

3. Mabagal na matuto ng mga bagong salita

Ang susunod na katangian ng dyslexia sa mga bata ay ang pagiging mabagal nilang matuto ng mga bagong salita. Ang kapansanan sa kakayahan ng mga batang may dyslexia sa pagpoproseso ng salita ay nagpapabagal sa pag-aaral ng mga bagong salita.

4. Nahihirapan sa pagbuo ng mga salita

Ang mga batang may dyslexia ay maaaring nahihirapang bumuo ng mga salita, maaari pa itong baligtarin sila, tulad ng isang eroplano na nagiging eroplano.

5. Mahirap matutunan ang alpabeto

Ang kahirapan sa pag-aaral ng alpabeto ay isa sa mga katangian ng mga batang dyslexic. Kapag nahaharap sa alpabeto, ang mga batang may dyslexia ay malito.

6. Kahirapan sa pag-alala o pagbibigay ng pangalan sa mga titik, numero, kulay, at hugis

Ang mga batang may dyslexia ay mahihirapan sa pag-alala o pagbibigay ng pangalan ng mga titik, numero, kulay, at hugis. Ito ay sanhi ng kakayahan ng utak na mahirap magproseso ng impormasyon tungkol sa mga titik, numero, kulay o hugis. Kung ang iyong anak ay nagpapakita ng mga katangian sa itaas, kailangan mong maging mapagbantay kahit na ito ay hindi kinakailangang dyslexia.

Mga sintomas ng dyslexia sa mga batang nasa paaralan

Samantala, ang mga sintomas na nangyayari sa mga batang dyslexic sa edad ng paaralan ay magiging mas malinaw. Ang mga katangian ng dyslexia ay kinabibilangan ng:

7. Mahirap baybayin gamit ang tamang mga titik

Ang kahirapan ng mga batang dyslexic sa pag-alala ng mga titik ay maaari ding maging mahirap na baybayin nang tama ang mga titik upang sila ay mahuli sa kanilang mga kaibigan.

8. Kahirapan sa pag-aaral sa pagbabasa

Ang mga batang may dyslexia ay nahihirapan ding matutong magbasa, kaya ang kanilang kakayahang magbasa ay mas mababa sa average para sa kanilang edad.

9. Mahirap magsulat ng kamay

Ang isa pang katangian ng mga batang dyslexic ay ang kahirapan sa sulat-kamay. Nangyayari ito dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na matandaan ang mga titik o numero.

10. May mga problema sa pagproseso at pag-unawa sa narinig

Ang kamangmangan ng mga batang dyslexic sa iba't ibang salita ay nagpapahirap sa pagproseso at pag-unawa sa kanilang naririnig.

11. Kahirapan sa paghahanap ng mga tamang salita o sagot sa mga tanong

Kapag tinanong, ang mga batang may dyslexic ay mahihirapang sagutin dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan na makahanap ng mga tamang salita.

12. Nahihirapang alalahanin ang pagkakasunud-sunod ng mga bagay, tulad ng alpabeto o mga numero

Ang mga katangian ng mga batang dyslexic ay mahirap ding tandaan ang pagkakasunud-sunod ng alpabeto o mga numero. Maaari niyang tawagan muna ang g at pagkatapos ay f, kaya kailangan ng espesyal na pagsasanay.

13. Mahirap maghanap ng pagkakatulad at pagkakaiba sa mga titik at salita

Mahirap para sa mga batang may dyslexic na makahanap ng mga pagkakatulad at pagkakaiba sa mga titik o salita. Ito ay dahil sa hirap ng utak na alalahanin ang mga umiiral na letra.

14. Hirap sa pagbigkas ng mga di-pamilyar na salitaal

Isa sa mga katangian ng dyslexia sa mga bata ay mahirap bigkasin ang mga hindi pamilyar na salita dahil walang gaanong bokabularyo ang nalalaman ng mga batang dyslexic.

15. Naglalaan ng oras upang makumpleto ang mga gawain na nangangailangan ng pagbabasa o pagsulat

Ang mga batang may dyslexia ay magtatagal upang makumpleto ang mga gawain na may kaugnayan sa pagbabasa o pagsusulat. Ito ay naiimpluwensyahan din ng kanilang kahirapan sa pag-unawa sa mga tagubiling ibinigay.

16. Iwasan ang mga gawaing nangangailangan ng pagbabasa

Dahil nahihirapan silang magbasa, ang mga batang dyslexic ay nag-aatubili na lumahok sa mga aktibidad na nangangailangan sa kanila na magbasa. Maaari rin itong ma-trigger ng kahihiyan sa mga kasamahan na matatas na sa pagbabasa. Gayunpaman, para talagang matiyak na ang iyong anak ay dyslexic o hindi, dapat kang kumunsulta sa isang pediatrician. Susuriin ng doktor ang kondisyon ng iyong anak upang makumpirma ang kanilang kondisyon. Tungkol sa paggamot ng dyslexia, sa katunayan ay walang lunas para dito. Ngunit kahit na ang dyslexia ay isang panghabambuhay na kondisyon na walang lunas, may mga paggamot na maaaring gawin. Makakatulong ito na malampasan ang mga kahirapan ng mga bata sa pagbabasa, pagsusulat, pag-alala ng mga salita, o iba pang mga bagay sa pamamagitan ng pagsali sa mga programa ng espesyal na edukasyon. Bilang karagdagan, ang emosyonal na suporta mula sa pamilya ay kinakailangan din upang hikayatin ang mga bata na kontrolin ang kanilang dyslexia.