Ito ang 21 serbisyo at sakit na hindi sakop ng BPJS Kesehatan

Iba't ibang benepisyo ng serbisyong pangkalusugan ang mararamdaman ng mga kalahok ng Health Social Security Administering Body (BPJS). Ang mga gastos sa iba't ibang sakit ay sinasaklaw nang walang pagbubukod. Gayunpaman, may ilang mga sakit na hindi sakop ng BPJS Kesehatan. Kahit ano, ha?

Mga sakit na hindi sakop ng BPJS, dapat itala!

Ang kaalaman tungkol sa mga sakit na hindi sakop ng BPJS Health ay isang mahalagang bagay. Isipin mo na lang kung pupunta ka sa clinic, pero hindi sakop ng BPJS ang gastos sa pagpapagamot. Kung alam mo na ang impormasyong ito, siyempre maaari kang maghanda ng iba pang mga hakbang. Sa totoo lang, sa Article 52 ng Presidential Regulation (Perpres) 82 of 2018 tungkol sa Health Insurance, binanggit ng gobyerno ang mga benepisyo ng mga serbisyong pangkalusugan na hindi ginagarantiyahan ng National Health Insurance-Healthy Indonesia Card (JKN-KIS). Ang regulasyon ay hindi tumutukoy sa mga sakit na hindi sakop ng BPJS. Gayunpaman, mayroong mahalagang impormasyon tungkol sa mga kategorya ng mga kondisyon na hindi saklaw ng BPJS. Ang mga sumusunod ay mga serbisyo at listahan ng mga sakit na hindi sakop ng BPJS:
 1. Mga serbisyong pangkalusugan na hindi alinsunod sa mga probisyon ng batas
 2. Mga serbisyong pangkalusugan na isinasagawa sa mga pasilidad ng kalusugan na hindi nakikipagtulungan sa BPJS Kesehatan, maliban sa isang emergency
 3. Mga serbisyong pangkalusugan para sa pagkakasakit o pinsala dahil sa mga aksidente sa trabaho o mga relasyon sa trabaho na ginagarantiyahan ng programa ng insurance sa aksidente sa trabaho o responsibilidad ng employer
 4. Mga serbisyong pangkalusugan na ginagarantiyahan ng mandatoryong programa ng insurance sa aksidente sa trapiko hanggang sa halagang sakop ng programa ng insurance sa aksidente sa trapiko ayon sa mga karapatan ng klase ng kalahok.
 5. Mga serbisyong pangkalusugan na isinasagawa sa ibang bansa
 6. Mga serbisyong pangkalusugan para sa aesthetic na layunin
 7. Mga serbisyo upang gamutin ang pagkabaog
 8. Mga serbisyo sa pagpapatatag ng ngipin (orthodontics)
 9. Mga problema sa kalusugan o sakit dahil sa pag-asa sa droga o alkohol
 10. Mga problema sa kalusugan dahil sa sinadyang pananakit sa sarili, o paggawa ng mga libangan na naglalagay sa panganib sa iyong sarili
 11. Komplementaryo, alternatibo at tradisyunal na gamot, na hindi idineklara na epektibo batay sa pagtatasa ng teknolohiyang pangkalusugan
 12. Mga paggamot at medikal na aksyon na ikinategorya bilang mga eksperimento (mga eksperimento)
 13. Contraceptive at gamot
 14. Pangangalaga sa kagandahan
 15. pangangailangan sa kalusugan ng sambahayan
 16. Mga serbisyong pangkalusugan dahil sa mga sakuna sa panahon ng pagtugon sa emerhensiya, hindi pangkaraniwang mga kaganapan o epidemya
 17. Mga serbisyong pangkalusugan para sa maiiwasang masamang pangyayari
 18. Mga serbisyong pangkalusugan sa mga aktibidad ng serbisyong panlipunan
 19. Mga serbisyong pangkalusugan dahil sa mga kriminal na pag-uusig, sekswal na karahasan, mga biktima ng terorismo, at mga gawain ng trafficking ng mga tao alinsunod sa mga probisyon ng mga batas at regulasyon
 20. Ilang serbisyong pangkalusugan na nauugnay sa Ministry of Defense, Indonesian National Armed Forces at Indonesian National Police
 21. Iba pang mga serbisyo na hindi nauugnay sa mga benepisyo ng health insurance na ibinigay
Yan ang iba't ibang sakit na hindi sakop ng BPJS health. Bago mo gustong mag-claim, magandang ideya na maunawaan muna ang listahan.

Mga karapatan at obligasyon ng mga kalahok sa BPJS

Bagama't may ilang uri ng sakit na hindi sakop ng BPJS Kesehatan sa itaas, bilang isang kalahok siyempre mayroon kang mga karapatan at obligasyon ayon sa mga probisyon. Sa pamamagitan ng opisyal na website nito, ipinapaliwanag ng BPJS Kesehatan ang mga sumusunod na karapatan ng kalahok:
 • Kumuha ng kard ng kalahok bilang pagkakakilanlan upang makakuha ng mga serbisyong pangkalusugan
 • Makakuha ng mga benepisyo at impormasyon tungkol sa mga karapatan at obligasyon pati na rin sa mga pamamaraan ng serbisyong pangkalusugan alinsunod sa mga naaangkop na regulasyon
 • Kumuha ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga pasilidad ng kalusugan (faskes) na gumagana sa BPJS Kesehatan
 • Pagsusumite ng mga reklamo o reklamo, kritisismo, at mungkahi sa salita o nakasulat sa BPJS Health
Kabilang sa mga obligasyon ng mga kalahok sa BPJS Health ang:
 • Irehistro ang kanyang sarili at ang kanyang mga miyembro ng pamilya bilang mga kalahok sa BPJS Health
 • Pagbabayad ng mga dapat bayaran
 • Magbigay ng kumpleto at tamang personal at pampamilyang data
 • Mag-ulat ng mga pagbabago sa personal na data at mga miyembro ng pamilya, kabilang ang mga pagbabago sa klase, ranggo o suweldo, kasal, diborsyo, pagkamatay, kapanganakan, pagbabago ng tirahan at pagbabago ng pasilidad ng kalusugan sa unang antas
 • Pag-iingat sa card ng kalahok na masira, mawala o magamit ng mga hindi awtorisadong tao
 • Sumunod sa lahat ng mga regulasyon at pamamaraan para sa mga serbisyong pangkalusugan.
[[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ:

Kaya, alam mo na ngayon ang ilan sa mga benepisyo ng mga serbisyong pangkalusugan at mga sakit na hindi sakop ng BPJS Kesehatan. Kung mayroon pa ring mga bagay na gumugulo sa iyo, tandaan ang mga karapatan at obligasyon ng mga kalahok sa BPJS; Malaya kang magtanong, magreklamo, at magreklamo sa salita o nakasulat sa BPJS Kesehatan.