Pagkalason sa Spray ng Lamok? Narito kung paano siya matutulungan

Ang spray ng mosquito repellent ay karaniwang ginagamit upang maitaboy ang mga lamok na lumilipad sa bahay. Bilang karagdagan sa nakakainis na ugong sa mga tainga, ang kagat ng lamok ay maaari ding maging sanhi ng pangangati at mga bukol sa balat. Gayunpaman, ang paggamit ng spray ng mosquito repellent ay maaaring magdulot ng mga panganib. Ang dahilan ay kung ang spray ay aksidenteng nalason, alinman sa pamamagitan ng paglanghap, paglunok, o pagkadikit sa mga mata, maaari itong mapanganib at maaaring nakamamatay. Samakatuwid, mahalagang malaman ang pangunang lunas sa pagharap sa pagkalason ng insect repellent. Ang pag-spray ng pagkalason sa gamot sa mga medikal na termino ay tinatawag na organophosphate poisoning. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga palatandaan o sintomas ng pagkalason sa spray ng insect repellent

Ang mga palatandaan o sintomas ng pagkalason ng insect repellent ay may posibilidad na mag-iba depende sa uri ng nilalaman at kalubhaan. Sa pangkalahatan, ang mga palatandaan o sintomas ng pagkalason sa spray ng insect repellent ay banayad at malala. Ang mga sintomas ng banayad na pagkalason sa insect repellent ay kinabibilangan ng:
 • Sakit ng ulo
 • Pinagpapawisan
 • Pagtatae
 • Pangangati ng ilong at lalamunan
 • Pangangati ng mata
 • Nasusuka
 • Pagkapagod
 • Mood swings
 • pangangati ng balat
 • Hindi pagkakatulog
 • Walang gana kumain
 • nauuhaw
 • Nahihilo
 • Sakit sa kasu-kasuan
Samantala, ang mga palatandaan ng matinding pagkalason sa spray ng insect repellent ay:
 • Sumuka
 • Mga seizure
 • lagnat
 • pagkibot ng kalamnan
 • Mahirap huminga
 • Ang pupil ng mata ay lumiliit
 • Tumaas na rate ng paghinga
 • Nanghihina

Pangunang lunas kapag nalason ng spray ng lamok

Kung ang isang taong malapit sa iyo ay nalason ng spray ng mosquito repellent o iba pang uri ng likidong pestisidyo, makipag-ugnayan kaagad sa isang medikal na opisyal o dalhin ang biktima sa pinakamalapit na emergency unit. Gayunpaman, habang naghihintay na dumating ang tulong medikal, maaaring gawin ang pangunang lunas upang mabawasan ang epekto ng lason sa katawan ng biktima. Ang sumusunod ay pangunang lunas kapag tinutulungan ang mga biktima na nalason ng spray ng mosquito repellent ayon sa lokasyong nalantad sa lason.

1. Kung ang spray ng mosquito repellent ay dumampi sa balat

 • Hugasan ang balat at damit sa umaagos na tubig.
 • Hubarin ang damit ng biktima.
 • Hugasan ang balat at buhok ng biktima na nalantad sa lason gamit ang sabon at tubig.
 • Kapag tapos na, tuyo gamit ang isang tuwalya.

2. Kung ang spray ng mosquito repellent ay nakapasok sa mata

 • Patakbuhin ang mga mata gamit ang malinis na tubig sa loob ng 15 minuto.
 • Kung walang umaagos na tubig, gumamit ng lalagyan para kumuha ng malinis na tubig. Maaari kang gumamit ng limang galon ng malinis na tubig upang hugasan ang mga mata na may lason.
 • Siguraduhing palitan ang tubig tuwing ilang paghuhugas.

3. Kung ang spray ng mosquito repellent ay nalalanghap

 • Kung ang spray ng mosquito repellent ay nalalanghap, agad na ilipat ang biktima sa ibang lugar upang makakuha ng sariwang hangin.
 • Hubarin ang damit ng biktima.
 • Kung ang biktima ay huminto sa paghinga o may hindi regular na paghinga, pumunta kaagad sa pinakamalapit na doktor.

4. Kung ang mosquito repellent ay nilamon

 • Para malampasan ang pagkalason ng spray ng mosquito repellent kapag nilamon ay pagsusuka ng lason. Gayunpaman, huwag pilitin ang biktima na sumuka.
 • Kung ang insect repellent ay nakapasok sa bibig ngunit hindi pa nalunok, banlawan ang iyong bibig ng mas maraming tubig hangga't maaari.
 • Bigyan ng gatas o tubig. Gayunpaman, gawin ang hakbang na ito kung pinapayagan ng mga medikal na kawani at ang biktima ay nakalunok. Kung ang biktima ay hindi makalunok, huwag magbigay ng anumang maiinom at magpatingin kaagad sa doktor.
Kung hindi humihinga ang biktima, agad na dalhin siya sa Emergency Unit (ER) o tumawag sa 119. Bilang karagdagan, panatilihing mainit at komportable ang katawan ng biktima hanggang sa dumating ang tulong medikal. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Kailangan mong gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas upang hindi mangyari ang pagkalason sa spray ng lamok. Ang ilan sa mga paraan ay kinabibilangan ng:
 • Palaging basahin ang mga tagubilin para sa paggamit na nakalista sa packaging ng spray ng mosquito repellent, at gamitin ang produkto ayon sa mga tagubilin para sa paggamit.
 • Mag-imbak ng insect repellent spray at mga produktong naglalaman ng iba pang mga kemikal sa isang ligtas na lugar, lalo na sa hindi maabot ng mga bata.
 • Huwag maglipat ng anumang produkto sa walang label na mga lalagyan. Ang dahilan ay, maaaring gamitin ito ng ibang tao sa iyong bahay nang mali upang sila ay malantad sa mga mapanganib na kemikal